Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 31 marca 2017

Imieniny:

Beniamina, Balbiny, Kornelii

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Przemoc domowa


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia" IPZ


ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel.: 22 824-25-01, fax 22 823-96-64
Sekretariat czynny w godzinach 8.00 - 18.00

www.niebieskalinia.pl

[obiekt Flash]

Program psychoterapii dla kobiet współuzależnionych
Miński Punkt Informacyjno – Konsultacyjny przy ul. Wyszyńskiego 30a
w Mińsku Mazowieckim
 
Jeżeli chcesz:
 • POMIMO PICIA PRZEZ OSOBĘ BLISKĄ
 • W SYTUACJI, GDY BLISCY SĄ WOBEC CIEBIE SPRAWCAMI PRZEMOCY FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ, SEKSUALNEJ
 • POPRAWIĆ SWOJĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ
 • SPRÓBOWAĆ SAMODZIELNIE POKIEROWAĆ SWOIM ŻYCIEM
 • ODNALEŹĆ PRZYJEMNOŚĆ I RADOŚĆ Z BYCIA SOBĄ I REALIZOWANIA WŁASNYCH POTRZEB
Zapraszamy Cię do uczestnictwa w programie psychoterapii.
Spotkania prowadzi: Pani mgr Renata Kępka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 
Uczestnictwo w programie, poprzez pracę własną nad sobą, umożliwi Ci:
 • zdobycie wiedzy na temat przemocy i uzależnienia,
 • rozpoznanie zależności pomiędzy chorobą alkoholową członka rodziny a funkcjonowaniem Twoim i całej rodziny,
 • przyjrzenie się sobie i swojej sytuacji rodzinnej,
 • zwiększenie samoświadomości i wypracowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Cele grupy podstawowej:
- dostarczenie wiadomości na temat uzależnienia od alkoholu i innych środków zmieniających nastrój,
- dostarczenie wiadomości na temat współuzależnienia,
    - wyodrębnienie problemów wynikających ze współuzależnienia i umożliwienie pracy nad nimi,
- dostarczenie pozytywnego wzmocnienia do dalszej pracy nad sobą.

Cele grupy pogłębionej:

- rozpoznanie przyczyn uporczywego powtarzania przez osobę współuzależnioną destrukcyjnych zachowań i braku wobec nich dystansu,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- rozwijanie umiejętności współpracy i działania zespołowego (w tym nauka korzystania
z pomocy innych, dbania o własną autonomię),
- rozwijanie własnego wzorca kobiecości,
- dostarczenie pozytywnego wzmocnienia do dalszej pracy nad sobą.


Zajęcia prowadzi: Pani mgr Renata Niedziółka – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

 • Grupa terapii pogłębionej dla osób, które uczestniczyły w cyklu podstawowym raz w miesiącu w sobotę w godz. 10.00 - 18.00.

Terminy spotkań: 7 stycznia; 4 lutego; 4 marca; 1 kwietnia; 6 maja; 3 czerwca; 1 lipca (DOT Krzesk)*; 
5 sierpnia (DOT Krzesk)*; 2 września; 7 października; 4 listopada; 2 grudnia 2017 roku.

 • Sesje psychoterapii indywidualnej raz w miesiącu w niedzielę w godz. 9.00 – 11.00 oraz grupa terapii podstawowej o charakterze otwartym raz w miesiącu w niedzielę w godz. 11.00-16.00.

Terminy spotkań: 8 stycznia; 5 lutego; 5 marca; 2 kwietnia; 7 maja; 4 czerwca; 2 lipca (DOT Krzesk)*; 
6 sierpnia (DOT Krzesk)*; 3 września; 8 października; 5 listopada; 3 grudnia 2017 roku.


* wyjazd grupy do Diecezjalnego Ośrodka Trzeźwości w Krzesku

 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 19104