Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 1 maja 2017

Imieniny:

Filipa, Jeremiasza, Józefa

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Inwestycje miejskieInwestycje w trakcie realizacji


Podpisanie umowy na wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim

W środę, 31 sierpnia, została oficjalnie podpisana umowa na wyposażenie sali koncertowej w Miejskiej Szkole Artystycznej. Miasto reprezentował burmistrz Marcin Jakubowski, a wykonawcę, firmę Awaco Sp. z o.o., prezes Wojciech Gardocki. Na miejsce złożenia podpisów dyrektor Wenanty Maciej Domagała wybrał przestronne patio w MSA.
Przewidywany termin zakończenia prac to koniec 2016 roku. Wartość umowy to ok. 6,5 mln zł.

Sala koncertowa została zaprojektowana, aby służyć zarówno Szkole Artystycznej jak i szerokorozumianej społeczności lokalnej.

Wyposażenie akustyczne i technologiczne będzie umożliwiało, oprócz prowadzenia zajęć typowych dla szkoły muzycznej, realizowanie wielu imprez różnego typu, takich jak:
−    solowe i grupowe akustyczne występy uczniów szkoły artystycznej bez wykorzystania nagłośnienia,
−    akustyczne koncerty orkiestry symfonicznej, chóralne bez wykorzystania nagłośnienia,
−    projekcje filmowe z wykorzystaniem nagłośnienia kinowego,
−    imprezy słowno – muzyczne z wykorzystaniem nagłośnienia,
−    koncerty rozrywkowe z wykorzystaniem nagłośnienia,
−    występy teatralne,
−    konferencje, prelekcje, spotkania szkoleniowe,
−    festiwale okręgowe, przeglądy piosenki.

Zrealizowanie w jednej sali imprez o tak odmiennych wymaganiach akustycznych będzie możliwe dzięki zainstalowaniu specjalnych rozwiązań umożliwiających przestrajanie akustyki na potrzeby poszczególnych wydarzeń.

Przykładowo:
- na potrzeby codziennych ćwiczeń uczniów Szkoły Artystycznej ustawiany będzie czas pogłosu typowy dla kameralnych sal koncertowych (RT=1,3 s ),
- na potrzeby seansów filmowych lub koncertów z wykorzystaniem nagłośnienia czas pogłosu będzie skracany (do ok. RT=0,9 s),
- na potrzeby koncertów akustycznych większych składów orkiestrowych będzie możliwość wydłużenia czasu pogłosu nawet do wartości typowych dla małych sal filharmonicznych (RT=1,6 s).

Aby osiągnąć tak wysokie parametry akustyczne oraz duże możliwości funkcjonalne, przeprowadzono szczegółowe projektowanie akustyczne, do którego wykorzystano komputerowy model akustyczny 3D. Na podstawie danych z modelowania komputerowego dobrano precyzyjnie okładziny akustyczne, konstrukcję podłogi estrady, fotele na widowni oraz pozostałe elementy wpływające na finalne parametry akustyczne. Realizacja będzie przebiegać pod stałą kontrolą akustyków, którzy w ramach procedury strojenia akustycznego będą kilkukrotnie wykonywać pomiary akustyczne po kolejnych etapach wyposażania sali, aby mieć pewność, że finalny efekt nie będzie odbiegał od założonego w projekcie.

Sala zostanie wyposażona w cyfrowy system projekcji filmowej zgodny ze standardem DCI, dzięki czemu możliwe będzie organizowanie projekcji filmowych, w tympremierowych. Zgodnie z najnowszymi trendami obiekt będzie mógł wyświetlać filmy również w wersji 3D
w trybie polaryzacyjnym. Dźwięk będzie zgodny ze standardem Dolby Surround 7.1. Sala swoimi parametrami nie będzie odbiegać od możliwości typowych sal kinowych znajdujących się w kompleksach typu multipleks.

System nagłośnienia koncertowego będzie wykorzystywał standardowe współczesne komponenty elektroakustyczne tj. konsoletę cyfrową, cyfrowe przesyłanie sygnałów fonicznych pomiędzy urządzeniami, mikrofony bezprzewodowe z transmisją cyfrową, zestawy głośnikowe typu line array. Dzięki temu wyposażeniu możliwa będzie obsługa dźwiękowa wszystkich koncertów wykonawców jazzowych, rozrywkowych, klasycznych
i wszelakich innych, których występy wymagają zastosowania systemu nagłaśniania.

Podstawowe oświetlenie estradowe sali dobrano w pierwszej kolejności zgodnie z potrzebami występów uczniów szkoły. Dodatkowe oprawy oświetleniowe będą umożliwiały również realizację oświetlenia estradowego podczas koncertów artystów przyjeżdżających na zaproszenie. Wśród zainstalowanych opraw oświetleniowych znajdą się klasyczne konstrukcje typowe dla sal koncertowych i teatralnych, energooszczędne oprawy wykorzystujące technologię LED oraz inteligentne oprawy umożliwiające realizatorowi oświetlenia obsługującemu cyfrową konsoletę oświetleniową, oprócz oczywistej zmiany natężenia światła, m.in. zmianę lokalizacji plamy świetlnej, koloru światła, czy też wyświetlanego wzoru.

Wyposażenie technologiczne sali (m.in. oświetlenie estradowe, ekran kinowy, głośniki koncertowe i zaekranowe, kurtyna, kulisy, dekoracje, …) zostanie podwieszone pod sufitem akustycznym sali przy pomocy sztankietów głośnikowych, oświetleniowych, ekranowego, kurtynowego i dekoracyjnych. Całość systemu mechaniki scenicznej wraz ze spójnym systemem sterowania będzie umożliwiała obsłudze sali pełne przezbrojenie wnętrza z trybu realizacji zajęć szkolnych do trybu koncertowego lub kinowego w ciągu około godziny.

Sumarycznie do zrealizowania systemów technologii widowiskowej w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim zostanie wykorzystane m.in.:


•    26 km różnego rodzaju kabli,
•    920 m2 ustrojów akustycznych,
•    150 opraw oświetleniowych,
•    94 głośniki,
•    64 mikrofony,
•    dziesiątki wzmacniaczy, procesorów, przetworników, anten, ….
•    314,50 m2 powierzchni sali koncertowej wraz ze sceną,
•    417 foteli na widowni

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w zakresie akustyki i technologii estradowej organizowanie popołudniowych/wieczornych koncertów i projekcji dla mieszkańców miasta i okolic nie będzie kolidowało z codziennymi zajęciami szkoły. Co najważniejsze, parametry akustyczne sali oraz jej wyposażenie technologiczne będą pozwalały na zrealizowanie całkowicie różnych wydarzeń kulturalnych i społecznych, które z uwagi na odmienne wymagania i potrzeby zazwyczaj są realizowane w różnych budynkach.

W sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim zostanie uzyskana rzeczywista wielofunkcyjność w pełnym tego słowa znaczeniu. Finalnie Mińsk Mazowiecki dzięki tej realizacji uzyska salę wielofunkcyjną umożliwiającą realizację imprez oraz edukacji muzycznej na poziomie dobrych sal widowiskowych istniejących w polskich miastach powiatowych i wojewódzkich.


[Tekst opracowany na podstawie materiałów  dr. Piotra Kozłowskiego]

Inwestycje zakończone


Przebudowa jazu na rzece Srebrnej wraz z budową 2 kładek wraz z ciągami dla pieszych i oświetleniem

Po wielu latach oczekiwań w bieżącym roku przebudowano jaz na rzece Srebrna wraz z budową 2 kładek wraz z ciągami dla pieszych i oświetleniem. Inwestycja ta realizowana była przez dwóch inwestorów: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie oraz Miasto Mińsk Mazowiecki. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonał przebudowę jazu na rzece Srebrna oraz budowę progu na cieku bez nazwy. Roboty budowlane wykonane zostały przez firmę EKOMEL Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.

Miasto Mińsk Mazowiecki wykonało dwie kładki, ciągi piesze wraz z oświetleniem, a także oświetlenie jazu. Roboty budowlane wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Na kładkach oraz tarasach widokowych zamontowano betonowe tralki, które stylem nawiązują do balustrad amfiteatru pałacu. Ciągi piesze dopasowano do istniejącego zadrzewienia i terenu. Przy ciągach dla pieszych zamontowane zostały nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami nawiązujące do istniejących. Jaz zaś oświetlają 4 wodoszczelne oprawy oświetleniowe. Z nadejściem wiosny rozpoczną się kolejne prace w parku miejskim.


Budowa ulic Pomorskiej i Kaszubskiej

W środę, 21 grudnia, burmistrz Marcin Jakubowski dokonał oficjalnego otwarcia nowo wybudowanych ulic Pomorskiej i Kaszubskiej. Razem z burmistrzem wstęgę przecinali: radny Jerzy Gryz, wykonawca Stanisław Czerepiński, inspektor nadzoru Antoni Tułodziecki oraz przedstawiciele mieszkańców.

Wykonawcą była firma Z.U.T.H Stanisław Czerepiński, a roboty rozpoczęto pod koniec sierpnia br. W ramach inwestycji na ul. Kaszubskiej wykonano: - jednopowierzchniową nawierzchnię jezdni o długości 64 m z betonowej kostki brukowej, - 7 zjazdów w miejscu istniejących bram wjazdowych, - kanalizację deszczową z rur betonowych ze studniami rewizyjnymi podłączoną do sieci deszczowej w ul. Pomorskiej. W ramach budowy ul. Pomorskiej wykonano: - jezdnię na długości ok. 140 m o nawierzchni jednopowierzchniowej z betonowej kostki brukowej, - 19 zjazdów w miejscu istniejących bram wjazdowych, - sieć kanalizacji deszczowej z rur betonowych ze studniami rewizyjnymi i podłączono do istniejącej sieci deszczowej w ul. Litewskiej. Wartość inwestycji wraz z nadzorami wyniosła ok. 286 000 zł. Nadzór nad inwestycjami był prowadzony: w branży drogowej przez Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w osobie Antoniego Tułodzieckiego, w branży sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w osobie Dariusza Banaszka i w branży elektroenergetycznej w osobie Jerzego Gałązki. Dokumentacje projektowe dla obu inwestycji zostały wykonane przez Projektowanie i Nadzorowanie Robót w Budownictwie – Bogusław Kowalczyk z Mińska Mazowieckiego.


Przebudowa skrzyżowania ulic Siennickiej, Szpitalnej i Limanowskiego

We wtorek, 15 listopada, dokonano oficjalnego otwarcia przebudowanego skrzyżowania ulic Siennickiej, Szpitalnej i Limanowskiego. Burmistrz Marcin Jakubowski w obecności zastępcy dyrektora MZDW w Warszawie Mariusza Kozery, dyrektora ZDM w Mińsku Mazowieckim Antoniego Tułodzieckiego, zastępcy dyrektora ZDM Arkadiusza Boguckiego, dyrekcji ZSM nr 2, przedstawicieli Rady Rodziców ZSM nr 2 oraz radnych Rady Miasta dokonał podsumowania inwestycji, a w przecięciu symbolicznej wstęgi pomagali uczniowie pobliskiej szkoły.

Przebudowa skrzyżowania to inwestycja, która została zrealizowana na podstawie 2 pozwoleń na budowę. Pierwsze, z uwagi na lokalizację na terenie zamkniętym PKP, wydane przez Wojewodę Mazowieckiego na rozbudowę ulicy Limanowskiego obejmującą wykonanie prawoskrętu w ul. Siennicką. Drugie wydane przez Starostę Mińskiego w trybie specustawy na rozbudowę ul. Szpitalnej. Prace zostały rozpoczęte w lipcu, a zakończone w październiku 2016 roku.

Wykonawcą robót budowlanych był Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą Mińsk Mazowiecki. Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 750 tys. zł. W ramach inwestycji wykonano m.in.: jezdnię szer. 6 m o nawierzchni bitumicznej, zatokę autobusową, obustronne chodniki i ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej, zatoki parkingowe z 44 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z drogami i placami manewrowymi, przebudowę zjazdów, odcinek kanalizacji deszczowej (podłączenie do istniejącej sieci deszczowej w ul. Siennickiej i ul. Szpitalnej), dodatkowy pas ruchu w ul. Limanowskiego dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Siennicką, przebudowę odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego i przyłącza kablowego, rozbiórkę budynku usługowego. Dodatkowo w celu poprawy atrakcyjności i estetyki tego miejsca Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał nasadzenia oraz zamontował urządzenia małej architektury: 3 ławki oraz 3 śmietniczki. Wprowadzenie krzewów liściastych, kwitnących bylin i roślin cebulowych poprzez odpowiednie skomponowanie, pozwoliło stworzyć malownicze widoki. Mieszkańcy będą mogli podziwiać je przez cały rok. Realizacja inwestycji miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zwiększenie płynności i przepustowości na skrzyżowaniu. Powstały również nowe miejsca postojowe, których brakowało w tej części miasta oraz miejsce przyjazne do odpoczynku dla osób poruszających się pieszo.


Część dydaktyczna Miejskiej Szkoły Artystycznej

Rok 2016 to dla Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały to rok szczególny. Szkoła obchodzi jubileusz 40-lecia założenia placówki przez patrona szkoły oraz otrzymuje od Miasta Mińsk Mazowiecki prezent w postaci nowej, nowoczesnej placówki. Od pierwszego września w siedemnastu salach lekcyjnych, plus patio rozpocznie edukację 223 uczniów. W dniu 2 września miało miejsce uroczyste otwarcie części dydaktycznej Miejskiej Szkoły Artystycznej i przekazanie nowego sztandaru uczniom szkoły.

Dzięki rozbudowie części dydaktycznej powierzchnia użytkowa wzrosła z 810m kw. do 2646 m kw. W obiekcie zadbano o stronę akustyczną pomieszczeń w celu wyeliminowania przenikania dźwięku do sąsiadujących sal lekcyjnych, zastosowano akustyczne drzwi zewnętrzne oraz stolarkę okienną. Sale lekcyjne zostały przystosowane do kierunków programowych (nauczanie indywidualne gry na instrumentach, zajęcia teoretyczne- grupowe, plastyka, kameralistyka wokalna, chór, szkolna orkiestra kameralna). Powstało nowoczesne zaplecze higieniczno - sanitarne, w skład którego wchodzi 9 niezależnych łazienek i sanitariatów, w salach lekcyjnych pojawiły się umywalki. Powstała szatnia dla uczniów, zaplecze socjalne dla pracowników. Obiekt jest monitorowany przez 36 kamer, każda sala posiada łącze telefoniczne i internetowe. Elementem , który budzi szczególne zainteresowanie osób odwiedzających obiekt jest przeszklone patio, które pełni rolę łącznika skrzydeł budynku rozbudowanego, sali koncertowej oraz nowej części dydaktycznej, foyer dla widowni sali koncertowej, galerii oraz sali kameralnej. Ze względu na dużo powierzchni przeszklonych nad jakością i temperaturą powietrza czuwa specjalna centrala wentylacyjna, a w okresie zimy temperaturę zabezpieczają trzy systemy ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, grzejniki podłogowe dające ciepło na szklaną ścianę od strony wschodniej oraz nawiew ciepłego powietrza przez 6 napowietrzaczy). W obiekcie nad jakością powietrza poza systemem dla patia czuwają oddzielne centrale wentylacyjne dla pomieszczeń pod salą koncertową, sceny oraz widowni. Do oświetlenia obiektu wewnątrz oraz na zewnątrz zastosowano energooszczędne źródła światła. Oddanie do użytkowania tak nowoczesnego i przestrzennego obiektu tworzącego jeden kompleks edukacyjnokulturalny powoduje, że dzieci nie będą musiały przemieszczać się do różnych budynków na terenie miasta, rodzice nie będą przewozić dzieci na zajęcia z budynku do budynku. Dzieci mają w tym obiekcie zapewnioną opiekę pedagogiczną oraz bezpieczeństwo.


 „Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej” w Mińsku Mazowieckim

Boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z bieżnią o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania określonego w budżeciepn. „Budowa stadionu sportowego przy ul. Budowlanej” w Mińsku Mazowieckim.

Inwestycję rozpoczęto w maju 2015 roku, a zakończono w lutym 2016 roku. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma GARDENIA SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie przy ul. Kłobuckiej 13.

Dokumentacja projektowa opracowana została przez  ABA Autorskie Biuro Architektoniczne Architekci Barbara i Janusz Targowscy  z Warszawy, ul. Zgrupowania Żmija 3/21. Rysunki zamienne do projektu budowlanego opracowała firma WZA Woźnicki, Zdanowicz Architekci z Warszawy, Al. Niepodległości 157/6. Projekt sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza opracował Dariusz Banaszek z Mińska Mazowieckiego.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawowali:

• Adam Młynarski - branża budowlana

• Kazimierz Wąsowski   - branża sanitarna

• Jerzy Gałązka - branża elektryczna

W ramach inwestycji wybudowano boisko do gry w piłkę nożną oraz rugby o nawierzchni z trawy syntetycznej  ( powierzchnia  8 334,6 m2 ) wyposażone w system drenażu,  w stałe bramki o wymiarach 7,32 x 2,44 m i demontowalne bramki do rugby. Za bramkami zamontowano  piłkochwyty  o wysokości 6 m.

Powierzchnia boiska 8 334,6 m2

Wokół boiska wykonano bieżnię okrężną czterotorową, a prostą sześciotorową o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 4 803,8 m2.

W północnym zakolu boiska usytuowano skrót do biegów z przeszkodami z rowem z wodą, zeskocznię do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnię do pchnięcia kulą. Powierzchnia zeskoczni do skoku w dal i trójskoku 45,1 m2. Powierzchnia nawierzchni z mączki ceglanej 87,6 m2.

W południowym zakolu boiska znajduje się skocznia do skoku wzwyż.  Po zewnętrznym obwodzie bieżni wykonano  pas bezpieczeństwa o  szerokości 1 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników  chodniki i trybuny oddzielono od bieżni barierami o wysokości 120 cm. Na skarpie, po zachodniej stronie boiska, usytuowana została  czterorzędowa odkryta trybuna dla 316 widzów. Powierzchnia trybuny 171,8 m2. Skarpa po stronie wschodniej zabezpieczona została murem oporowym.

Dla potrzeb oświetlenia obiektu wybudowano kablową linię oświetleniową o długości 425 mb z ośmioma masztami oświetleniowymi ośmiokątnymi, stalowymi, ocynkowanymi o wysokości 16 mb, na których zamontowano  28 szt. reflektorów oświetleniowych metalohalogenkowych o  mocy 2000 W. Wybudowano również chodniki i podjazdy z kostki brukowej betonowej. Powierzchnia podjazdów i placów manewrowych 1 077,7 m2. Powierzchnia chodników 672,2 m2.

Dla potrzeb inwestycji przebudowano kanalizację deszczową biegnącą przez teren boiska z wylotem do rzeki Srebrnej oraz wybudowano przyłącze do kanalizacji deszczowej w celu podłączenia drenażu odwadniającego boisko.

1 280 000,00 zł  - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Wartość całej inwestycji wraz z dofinansowaniem 4 426 602,71 zł.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie i został przekazany Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w celu udostępnienia mieszkańcom miasta.


Budowa Stacji Uzdatniania Wody Nr 1

Budowa Stacji przy ul. Mireckiego 20 w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła się 1 października 2014 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 10 950 000 zł netto. Źródłami finansowania były środki własne oraz pożyczka. Środki własne są to pieniądze z inwestycji wykonanych, które zostały już zwrócone z funduszy unijnych. Preferencyjna pożyczka w kwocie 6 200 000 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W perspektywie 2014-2020 aż 85 % poniesionych wydatków kwalifikowanych może być odzyskana z funduszy unijnych. Nowa Stacja Uzdatniania Wody nr 1 zapewni mieszkańcom właściwą efektywność procesu uzdatniania i podawania wody do sieci. Wydajność Stacji wzrośnie trzykrotnie. Do dyspozycji mieszkańców będzie również nowo otwarte Biuro Obsługi Klienta, co zapewni bezpośrednią i szybką obsługę. Zapewnimy również centrum zarządzania informatycznego systemem wodociągowo – kanalizacyjnym. Przeniesienie pionu administracyjnego do nowego budynku planowane jest po otrzymaniu stosownych decyzji administracyjnych z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości obsługi mieszkańców Mińska Mazowieckiego.


Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Budowę rozpoczęto w czerwcu 2014 r., a zakończono w listopadzie 2015 r. Została wybudowana w nowoczesnym stylu architektonicznym i  nawiązuje do istniejących budynków szkolnych. Zarówno sam obiekt, jak i jego wyposażenie spełniają najwyższe europejskie normy jakościowe. Hala sportowa przy gimnazjum wraz z sąsiadującym nowym boiskiem piłkarskim i infrastrukturą lekkoatletyczną tworzą kompleksową bazę sportową zarówno dla uczniów, jak i wielu sportowych organizacji pozarządowych.

W ramach zadania wybudowano salę gimnastyczną o wymiarach 21 m x 36 m z zapleczem szatniowo-sanitarnym, która mieści:

-  boisko do siatkówki 9 m x 18 m,

- boisko do koszykówki 28 m x 15 m,

- boisko do tenisa ziemnego 10,97 m x 23,77 m,

- boisko do piłki ręcznej 15,60 m x 31 m,

Boiska treningowe do siatkówki i koszykówki usytuowane są prostopadle. Sala dzielona jest  kurtynami umożliwiającymi prowadzenie różnych zajęć równolegle. Salę wyposażono w kosze główne z napędem elektrycznym, kosze boczne, bramki, siatki, tablicę wyników, drabinki, drążki oraz liny. Na środku długości boku boiska znajduje się scena, a po jej przeciwnej stronie trybuny na 244 miejsca. Zaplecze sanitarne składa się z dwóch zespołów szatniowo – sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego. Na piętrze znajdują się sale pomocnicze: siłownia, sala rekreacyjna z zapleczem magazynowym.

Wykonawcą inwestycji była firma Remex Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, Andrzej Cudny spółka jawna. 

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 910 000,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo – sanitarnym przy Gimnazjum Miejskim nr 2 wyniosła łącznie z dofinansowaniem zewnętrznym ok. 7,5 mln złotych.


Nowe skrzyżowanie ulic Bocznej, Toruńskiej i Litewskiej

Skrzyżowanie ulic Bocznej, Toruńskiej i Litewskiej zlokalizowane w północnej części naszego miasta to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc w Mińsku Mazowieckim. Na całej długości ulica Boczna jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, co kierowcy często wykorzystują do zwiększenia prędkości, powodując tym samym realne zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To część drogi uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej nr 5 i przekraczana jest najczęściej w tym miejscu. W ostatnich latach doszło na tym skrzyżowaniu do wielu niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

W celu zniwelowania opisanych zagrożeń opracowano projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie skrzyżowania z wyniesioną tarczą. Jest to rozwiązanie cieszące się dużą popularnością w zachodnio – europejskich krajach i charakteryzuje się dużą skutecznością. Wyniesione tarcze skrzyżowań są jednym z podstawowych elementów uspokojenia ruchu na ulicach lokalnych, gdzie pozwalają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, lecz również zaoszczędzić przestrzeń. Ponadto piesi mogą przekraczać skrzyżowanie w jednym poziomie (bez schodzenia na jezdnię i wchodzenia z powrotem na chodnik), a kierowcy są zmuszeni do ostrożniejszej jazdy w miejscach potencjalnych kolizji.  

Rozwiązanie polega na zamianie całych skrzyżowań w progi spowalniające. Samochód wjeżdżający na skrzyżowanie musi przez to zwolnić. Wydaje się, że jest to lepsze rozwiązanie niż progi spowalniające jedynie „przed” skrzyżowaniami, bo zmusza do zwolnienia w momencie, kiedy zderzenie z innym samochodem lub najechanie na pieszego jest najbardziej prawdopodobne, czyli na skrzyżowaniu. Jak wiadomo, przyczyną wypadków jest najczęściej nadmierna prędkość, a takie progi zmuszają do jej dostosowania.


Przebudowa ulic Narutowicza i Rodziny Łubieńskich

ul. Narutowicza
Termin realizacji: 20 sierpnia – 30 listopada 2015 r.
Wartość inwestycji wraz z nadzorami: 920 765,22 zł
Wykonawca: R.D.B. Roboty Drogowe Brukarskie Mirosław Krysiuk

W ramach inwestycji wykonano m.in.: jezdnię o długości 135 m (od granicy pasa drogowego ul. Grzeszaka do ślepego zakończenia w kierunku zachodnim), chodnik, ciąg pieszo-jezdny o długości 280 m (od granicy pasa drogowego ul. Grzeszaka do ślepego zakończenia w kierunku wschodnim) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano zjazdy indywidualne, przepust na rowie odwadniającym na przepust z blachy falistej, napowietrzną linię energetyczną niskiego napięcia i wodociąg. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej.

ul. Rodziny Łubieńskich
Termin realizacji: 23 września – 16 grudnia 2015 r.
Wartość inwestycji wraz z nadzorami: 727 994,47 zł
Wykonawca: R.D.B. Roboty Drogowe Brukarskie Mirosław Krysiuk
W ramach inwestycji wykonano m.in.: jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej, zjazdy do posesji, oznakowanie poziome i pionowe. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. Jednocześnie dokonano przebudowy ul. Dąbrówki polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, odtworzeniu konstrukcji nawierzchni, wykonaniu zatoki autobusowej, chodnika i ścieżki rowerowej po południowej stronie. Na ul. Łupińskiego wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej i odtworzono konstrukcję nawierzchni.


Przedudowa ul. Oskara Kolberga

Wykonawcą inwestycji był P.W. ARTIMEX ARTUR GNIADO, ul. Szpitalna 62,  05-300 Mińsk Mazowiecki. Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2014r. a zakończono pod koniec maja 2015r.

W ramach zadania wykonano:

- drogę o nawierzchni tłuczniowej wraz ze zjazdami,
- przebudowę rowu poprzez zakrycie rociągiem DN 1400 oraz budową rowu przydrożnego,
- zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem,
- kanalizację deszczową DN 400mm,
- zastawkę na zbiorniku retencyjnym,
- separator wraz z osadnikiem,
- odcinek kanalizacji DN 1200 połączony z kanalizacją wykonaną w ul. Grzeszaka,
- 2 odejścia  kanalizacji DN 315 w ul. Stanisława Mińskiego,
- odcinki przydrożnych rowów,
- przepust rurowy pod ul. Oskara Kolberga.


Rozbudowa ul. Juliana  Grzeszaka

Wykonawcą inwestycji  była Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów. Z podwykonawcą robót kanalizacyjnych firmą PARSTER  Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew.

Roboty zostały rozpoczęte w  sierpniu 2014 roku zakończono terminowo w maju 2015 roku. Wartość inwestycji wyniosła ok. 3,5 mln złotych.

W ramach zadania wykonano:
- nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6m,
- przebudowę gemoetrii skrzyżowania z ul. Dąbrówki na rondo o R = 11m,
- obustronne chodniki z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 1,5-4,5 m,
- zjazdy publiczne i indywidualne,
- ścieżkę rowerową o szerokości 2m z bezfazowej kostki betonowej grubości 8 cm,
- 2 zatoki autobusowe,
- dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- przejścia dla pieszych w obrębie każdego skrzyżowania,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
- przepust z rury spiralnej w miejscu istniejącego przepustu z prefabrykatów żelbetowych,
- oznakowanie poziome i pionowe.

Budowa ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ul. Dąbrówki z ul. Grzeszaka przyczyni się do znacznej poprawy płynności, zwiększając jednocześnie szeroko rozumiane  bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jako formę geometryczną skrzyżowania przyjęto małe rondo jednopasmowe, które zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu i sprawność całego skrzyżowania, przy nieznacznym zwolnieniu ruchu na drodze powiatowej tj. w ul. Dąbrówki. W obrębie zaprojektowanej drogi wykonano  obniżenie krawężników w rejonach przejść dla pieszych w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnych swobodnego poruszania się  po ciągach pieszych. Przed przejściami dla pieszych w pasie o szerokości 80 cm zastosowano nawierzchnię z wypustkami  ułatwiające osobom niewidomym poruszanie się po ciągach pieszych.  Wprowadzono nową organizacja ruchu.

 


Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56.

Projekt placu zabaw, na zlecenie Miasta opracował  mgr inż. Jacek Bakuła, STUDIO PROJEKT Pracownia Projektowa w Mińsku Mazowieckim, zaś wykonawcą robót był Mirosław  Derkacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Derkacz Mirosław GARDEN DESIGNERS z siedzibą w Lublinie. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 – 12 lat.

Zakres robót obejmował:

 1. wykonanie ogrodzenia panelowego,
 2. wykonanie nawierzchni bezpiecznej  na obszarze 202,46 m2,
 3. dostawę i  montaż urządzeń: równoważni wiszącej, piramidy wiszącej,  huśtawki - gniazdo, urządzenia wspinaczkowego, zestawu sprawnościowego,
 4. zamontowanie tablicy z regulaminem,
 5. montaż ławek oraz koszy na śmieci.

Roboty zakończono w kwietniu 2015 roku, zaś ich wartość wyniosła ok. 93 tys. zł.

Budowa ul. Jagiellońskiej

W październiku 2014 r. zakończono budowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do granicy miasta Mińsk Mazowiecki. Wykonawcą robót była firma MARK-BET CONSTRUCTION Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonano:

- budowę jezdni o szerokości 6,0 m
- budowę obustronnych chodników o szerokości od 2,6 m do 3,0 m
- budowę ciągu pieszo-jezdnego zmiennej szerokości - min 5,5 m
- budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpustami ulicznymi.


Przebudowa ul. Bulwarnej

We wrześniu 2014 r. zakończyła się przebudowa ul. Bulwarnej. Położono nawierzchnię z kostki brukowej szlachetnej koloru szarego przeplatanej pasami grafitowej kostki brukowej typu starobruk oraz pasami naturalnej kostki granitowej koloru czarnego. Wykonano również zatoczki wypoczynkowe wyposażone w elementy małej architektury tj. nowoczesne ławki
i stylowe śmietniczki. Na ulicy Bulwarnej ruch pojazdów ograniczony został do samochodów osobowych, zaopatrzenia i służb komunalnych. Do dyspozycji mieszkańców są ok. 72 miejsca postojowe prostopadłe, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych, ciąg pieszo-rowerowy szer. 3 m, chodnik szer. 2 m. Długość drogi to 410 m. Wykonano remont istniejącego odwodnienia poprzez udrożnienie kanałów deszczowych oraz wymianę uszkodzonych elementów infrastruktury. Wprowadzono nową organizację ruchu. Wzdłuż całej ulicy nasadzono drzewa i krzewy, podkreślając w ten sposób układ komunikacji stanowiący bulwar spacerowy przy ul. Srebrnej.

Wykonawcą robót drogowych był Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o., a robót ogrodniczych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Mińsku Mazowieckim. Koszt robót wyniósł ok. 1,2 mln zł.

Jeszcze w tym roku w miejscu obecnych słupów pojawi się oświetlenie uliczne typu LED po wschodniej stronie drogi. Po zachodniej stronie ulicy naziemna linia energetyczna zostanie przebudowana na podziemną.

 


Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5

We wrześniu 2014 r. zakończono prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 5 o pomieszczenia szatni dla uczniów. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka Jawna. Wartość zadania wyniosła ok. 285 tys. zł.

Dotychczasowa szatnia mieściła się w korytarzu szkolnym. Po rozbudowie szkoły szatnię przeniesiono do nowego pomieszczenia, pozostawiając do  dyspozycji uczniów odnowiony, przestronny korytarz. Na parterze wymieniono wszystkie drzwi do pomieszczeń klasowych i toalet, odmalowano kuchnię oraz cały korytarz, na podłodze ułożono  terakotę. Zostało utworzone dodatkowe wyjście na zewnątrz z budynku szkoły dla usprawnienia pracy z klasami pierwszymi. Przeprowadzono remont w pomieszczeniach administracyjnych oraz kuchni. Od strony zewnętrznej pomalowano dużą salę gimnastyczną oraz wejście główne do budynku szkoły. Obiekt dostosowano do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 


W 2014 r. zakończono rozbudowę ul. Królewieckiej, Piasta i budowę ul. Ziemowita. Wykonawcą była firma Dowbud - C. W ramach zadania wykonano:

 1. na ul. Królewieckiej na odcinku od Nowy Świat do ul Arynowskiej jezdnię o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej
 2. na ul. Piasta na odcinku od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita jezdnię o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki  z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej
 1. na ul. Ziemowita na odcinku od ul. Kresowej do ul. Królewieckiej jezdnię o szerokości 6m o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki z kostki brukowej, zjazdy z kostki brukowej; sięgacz ciąg pieszo- jezdny z betonowej kostki brukowej na całej szerokości pasa drogowego ze ściekami w osi jezdni z kostki betonowej.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową rur PCV ze studniami rewizyjnymi. Do sieci kanalizacji podłączono przykanaliki z rur PCV oraz wpusty uliczne ściekowe.

ul. Królewiecka przed rozbudową
ul. Królewiecka przed rozbudową
ul. Królewiecka po rozbudowie
ul. Królewiecka po rozbudowie
Ul. Piasta przed rozbudową
ul. Piasta przed rozbudową
ul. Piasta po rozbudowie
ul. Piasta po rozbudowie
ul. Ziemowita przed budową
ul. Ziemowita przed budową
ul.Ziemowita po budowie
ul.Ziemowita po budowie

Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego MOSiR przy ul. Sportowej

W latach 2013-2014 zrealizowano przedmiotową inwestycję rozbudowy budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul Sportowej. Wykonawcą zadania było Konsorcjum firm: Królikowski Kazimierz Zakład Budownictwa Ogólnego, ETB Andrzej Kłosiński. W ramach zadania wykonano rozbudowę budynku o 146 m2 powierzchni użytkowej.  W nowo wybudowanej części zostały wykonane pomieszczenia biurowe, higieniczno – sanitarne dla pracowników i szatnie  z łazienkami dla zawodników sportowych oraz miejsca parkingowe. Wartość zadania 1.051 tys zł.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury.

Budynek przed przebudową
Budynek przed przebudową
Budynek po przebudowie
Budynek po przebudowie

Siłownie plenerowe

W lipcu 2014 r. zostały wykonane siłownie plenerowe w lokalizacjach: przy placu zabaw w parku miejskim, przy stadionie sportowym ul. Budowlana, przy stadionie sportowym ul. Sportowa 1, przy basenie miejskim ul. St. Kard. Wyszyńskiego 56, przy placu zabaw przy dworcu autobusowym. Każda siłownia została wykonana na nawierzchni bezpiecznej i wyposażona w cztery urządzenia:  biegacz; twister/wahadło; orbitrek; drabinkę/pylon/podciąg nóg, tablicę informacyjną. Wykonawcą zadania była firma Body Works Outdoor Fitness Radosław Szymanowski. Wartość zadania wyniosła 110 tys zł.

Siłownia plenerowa ul. Budowlana
Siłownia plenerowa w Parku Miejskim
Siłownia plenerowa przy Dworcu PKS
Siłownia plenerowa przy ul. Wyszyńskiego 56 (MOSiR)
Siłownia plenerowa przy ul. Sportowej

Remont oraz rozbudowa boiska i budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

Realizacja rozbudowy i remontu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 miała na celu podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych. Poprzez rozbudowę została zwiększona ilość sal dydaktycznych, pomieszczeń biblioteki oraz powierzchnia zaplecza sportowego. Ponadto szkoła nie posiada już barier architektonicznych.

W ramach budowy zaplecza sportowego wykonano halę sportową wraz z zapleczem sanitarnym, boisko wielofunkcyjne z bieżnią do biegów na 60 m ze skrzynią do skoku w dal. Zasadniczą część rozbudowy objęła budowa sali gimnastycznej, która jest salą wielofunkcyjną o wymiarach boiska do piłki ręcznej 40m x 20 m, z obejściem ok. 1,3 m wzdłuż boiska i ok. 2,4 za bramkami. Na sali  można prowadzić zajęcia z koszykówki (boisko 15,0 m x 28,0 m) oraz siatkówki (na 3 boiskach o wymiarach 9,0m x 18 m równocześnie). Podłoga w sali sportowej została wykonana jako wentylowana, elastyczna, drewniana na ruszcie systemowym. W podłodze zamontowano gniazda dla słupków i bramek. Na ścianach pojawiły się dwa kosze składane elektrycznie do gry w koszykówkę. Na sali umieszczono drabinki gimnastyczne i udostępniono trybuny stałe mieszczące 290 osób. Jest też tablica wyników. Ściany i sufit sali zostały częściowo wyłożone płytami akustycznymi w celu poprawy akustyki. Sala gimnastyczna ma możliwość prowadzenia zajęć w 3 grupach dzięki 2 elektrycznym kurtynom. Komfort w trakcie zajęć lub koncertów zapewnia  wentylacja mechaniczna nawiewno- wyciągowa. Zaplecze sali gimnastycznej zlokalizowano na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie sali gimnastycznej. Mieszczą się w nim w szczególności: dwa zespoły szatniowo - sanitarne, magazyny sprzętu sportowego, pomieszczenia dla nauczycieli.

Boisko wielofunkcyjne mieszczące się na zewnątrz budynku ma szerokość 23 m, w tym 1,5 m strefy bezpieczeństwa z obu stron oraz długość 45 m, w tym 2,5 m strefy bezpieczeństwa za każdą z linii bramkowych. Nawierzchnia boiska pokryta jest sztuczną trawą z wymalowanymi liniami boiska do gry w piłkę ręczną, mini piłkę nożną. Boisko ogrodzono siatką polipropylenową, tłumiącą uderzenia piłki oraz wyposażono w system oświetlenia.

Bieżnia do biegów składa się z trzech torów o szerokości 1,17 m każdy i długości 73,15 m. oraz z odcinka startowego o długości 2,05 m z możliwością pomiaru biegów na 30m, 40m, 50m, 60 m i wybiegu za metą o długości 11 m. Nawierzchnię bieżni wykonano jako poliuretanową. Za wybiegiem umieszczono skrzynię do skoku w dal o wymiarach 7,0 x 3,71 m wypełnioną piaskiem. Przed skrzynią na środkowym torze znajduje się belka do wybicia.

W ramach rozbudowy powstały 4 sale dydaktyczne na I piętrze oraz biblioteka na II piętrze.
Remont istniejącego budynku szkoły został zakończony i polegał na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i stropu wraz z wymianą obróbek blacharskich. Wewnątrz budynku wymieniono drzwi wewnętrzne, parapety. Ponadto zmieniono układ niektórych ścianek działowych, aby poprawić funkcjonalność obiektu. W łazienkach, korytarzach i salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjnych wymieniono podłogi, zamontowano sufity podwieszane oraz wyrównano powierzchnię tynków. Na ścianach w korytarzach została wykonana lamperia z marmolitu. Ściany sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych oraz korytarza zostały pokryte farbą lateksową.

Nowy wizerunek szkoły zapewniło zagospodarowanie terenu poprzez budowę dróg i chodników, montaż ławek z klombami na zewnątrz budynku.


Budowa 3 segmentów budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego

W styczniu 2014 r. zakończono budowę 3 segmentów budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego. Przedmiotowe segmenty zostały dobudowane do zasiedlonych w poprzednich latach 2 segmentów. W ramach zadania miastu przybyło 36 lokali mieszkalnych (w każdym segmencie po 12 mieszkań) wraz z pomieszczeniami technicznymi i komunikacją.  Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi od 31,58 m2 do 53,32 m2. Na przedmiotową inwestycję Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia finansowego w kwocie 1.832.215,18 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Firma Budowlano-Handlowa EXPOL-WZ Spółka Jawna Jarosław Wydryszek, Zdzisław Żebrowski oraz Wyszkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Ryszard Łukasiuk. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ok. 3,5 mln zł.


Nowy plac dworcowy

Odremontowano nawierzchnię placu dworcowego oraz ulicy 1 Maja. Powstało tam ok. 160 miejsc parkingowych, wyremontowano chodnik na ul. 1 Maja wraz z jezdnią bitumiczną. Remont ten pozwolił zwiększyć ilość i doprowadził do uporządkowania miejsc parkingowych w mieście oraz poprawy walorów estetycznych miasta. 


Przebudowa targowiska miejskiego
 
Od kwietnia do listopada 2013 roku trwała przebudowa targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.
 
Roboty obejmowały:
 1. Zmianę nawierzchni targowiska z terlinki, na kostkę brukową.
 2. Przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej, sieci energetyczne).
 3. Modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska.
 4. Usunięcie istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią stanowisk handlowych.
 5. Zainstalowanie nowych przesuwnych bram sterowanych elektrycznie.
 6. Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED.
 7. Zainstalowanie monitoringu.
 8. Instalację nowego oświetlenia.
Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia placu miały przede wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawy estetyki okolicy i przede wszystkich warunków dla osób korzystających z tej przestrzeni publicznej, której łączna powierzchnia handlowa po przebudowie wynosi - 3 325,60 m2, w tym stoiska handlowe – 2 676,00 m2 i pawilony handlowe - 649,60 m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to 1 751,00 m2.
 
Targowisko zostało podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary i produkty rolno-spożywcze według poszczególnych kategorii:
A - owoce i warzywa - 275 m2
B1 - owoce i warzywa - 249 m2
B2 - owoce i warzywa - 190 m2
C1 - odzież i obuwie - 342 m2
C2 - owoce i warzywa - 316 m2
D - miody i przetwory- 312 m2
E1 - miody i przetwory - 96 m2
E2 - mięso, wędliny, ryby i nabiał - 649,6 m2
F - odzież i obuwie - 588 m2
G - owoce i warzywa - 308 m2
 
Inwestycja była wykonywana etapami. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywano po 30% targowiska, przy czym pozostała jego część funkcjonowała bez zmian. Koszt przebudowy to ok. 4.726.000 zł z czego wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.000.000 zł.

Inwestycje - maj 2013


Połowa kadencji samorządu

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 22447
baner toplayer
Święto Konstytucji