Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 czerwca 2017

Imieniny:

Jana, Danuty, Emilii

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Urząd Stanu Cywilnego - USC


URZĄD STANU CYWILNEGO - USC

Zastępca Kierownika USC - Iwona Stawska
tel. 25 759 53 16
fax 25 758 40 25

e-mail: usc@umminskmaz.pl

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w formie elektronicznego zapisu danych:
  a) rejestracja urodzenia i występowanie o nadanie numeru PESEL,
  b) rejestracja małżeństwa,
  c) rejestracja zgonu;
 2. przyjmowanie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa i prowadzenie rejestru uznań;
 3. przyjmowanie innych oświadczeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego; 
 4. wydawanie zaświadczeń:
  a) potwierdzających uznanie ojcostwa;
  b) o stanie cywilnym;
  c) stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  d) stwierdzających brak okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa,
  e) stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego,
  f) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących wskazanej osoby oraz zamieszczeniu przypisków;
 5. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego;
 6. dokonywanie wzmianek dodatkowych przy aktach stanu cywilnego na podstawie: prawomocnych orzeczeń sądów, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego, protokołów sporządzanych przez kierowników USC lub konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa niewymagających uznania, innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
 7. przyjmowanie zapewnień, że osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa;
 8. przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński;
 9. wydawanie decyzji z zakresu ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
 10. wydawanie decyzji o odmowie wydania odpisów z aktów stanu cywilnego;
 11. poświadczanie przez kierownika USC za zgodność z oryginałem dokumentów  z akt zbiorowych;
 12. obsługa zleceń w zakresie wydawania odpisów aktu stanu cywilnego;
 13. aktualizacja danych w Rejestrze PESEL;
 14. prowadzenie archiwum USC;
 15. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rejestracji stanu cywilnego;
 16. przygotowywanie wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 17. organizacja uroczystości z okazji 100-lecia urodzin i 50-lecia pożycia małżeńskiego.

 

 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 32441