Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 23 lutego 2017

Imieniny:

Izabeli, Damiana, Romany

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Program Rodzinny Mińsk


Uznając za ważne działania na rzecz mińskich rodzin wielodzietnych, szczególnie w obliczu narastającego niżu demograficznego oraz mając na uwadze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne wkładają w wychowanie mieszkańców Mińska Mazowieckiego, w czerwcu 2013 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwaliła Program „Rodzinny Mińsk”.

Cele programu:

  • tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej,
  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku,
  • wzmacnianie rodziny wielodzietnej i przeciwdziałanie jej wykluczeniu,
  • wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
  • uwzględnianie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi jako priorytetowej w działaniach władz Miasta.

Członkowie Rodzin uprawnieni do korzystania z Programu „Rodzinny Mińsk” otrzymują imienne Mińskie Karty Dużej Rodziny z unikalnym numerem, numerem PESEL i datą ważności. Karty te okazywane wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dokument ze zdjęciem) uprawniają do korzystania z ulg w miejskich instytucjach oraz u tych przedsiębiorców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Programu.

Mińsk Mazowiecki, dn. 1.06.2015r.


Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”.


Informacja z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, dotyczącego projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”.


Szanowni Państwo, Partnerzy Programu „Rodzinny Mińsk”

Dziękuję za przystąpienie przez Państwa do Partnerstwa Programu „Rodzinny Mińsk” i jednocześnie bardzo doceniam Państwa wkład w promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku oraz wymierną pomoc jaką świadczycie na rzecz mińskich rodzin wielodzietnych.

Uprzejmie informuję, że do dnia 31 sierpnia br. Programem „Rodzinny Mińsk” zostały objęte 337 rodzin tj. 1707 osób.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

Mińsk Mazowiecki, dn. 01.09.2016 r.


ZARZĄDZENIA

UCHWAŁY


Od dnia 1 czerwca 2015 roku Mińskie Karty Dużej Rodziny są wydawane zgodnie z następującym wzorem:

Karty wydane według wzoru określonego Zarządzeniem nr 790/184/13 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad wydawania, sposobu korzystania oraz wzoru Mińskiej Karty Dużej Rodziny z późniejszymi zmianami:

zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, czyli maksymalnie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26328