Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 sierpnia 2017

Imieniny:

Jana, Bolesława, Ludwika

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Biuro Rady Miasta - BM


tel. 25 759 53 39
fax 25 758 40 25
e-mail: radamiasta@umminskmaz.pl

Do  zadań Biura Rady Miasta należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych oraz obsługi kancelaryjnej Rady, jej Komisji, Przewodniczącego Rady i radnych;
 2. udział w przygotowywaniu i gromadzeniu materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej Komisji oraz zadań Przewodniczącego Rady;
 3. przygotowywanie organizacyjne sesji Rady, posiedzeń Komisji, w tym kompletowanie  (wraz z powielaniem stosownej liczby) materiałów do tematów ujętych w porządku obrad;
 4. opracowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania Rady i jej Komisji oraz zapewnianie pomocy komisjom oraz radnym w realizacji inicjatywy uchwałodawczej;
 5. zawiadamianie radnych o terminach sesji Rady i posiedzeniach Komisji oraz terminach narad organizowanych przez Przewodniczącego Rady;
 6. udział w opracowywaniu planów pracy Rady i Komisji;
 7. protokołowanie obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji;
 8. opracowywanie materiałów z sesji i przekazywanie uchwał Rady właściwym organom oraz opracowywanie opinii i wniosków z posiedzeń Komisji oraz przekazywanie ich Burmistrzowi;
 9. prowadzenie rejestru: uchwał Rady, wniosków i interpelacji Radnych;
 10. prowadzenie rejestru prawa miejscowego;
 11. prowadzenie spraw związanych z publikowaniem prawa miejscowego;
 12. prowadzenie zbiorów informatycznych uchwał i protokołów z sesji Rady w celu zapewnienia ich dostępności w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu;
 13. opracowywanie projektów sprawozdań, informacji i analiz z zakresu działania Rady i Komisji;
 14. wykonywanie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej umożliwiającej Przewodniczącemu Rady wykonywanie zadań należących do jego kompetencji;
 15. organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady;
 16. udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu, a także obsługa dyżurów pełnionych w Urzędzie przez: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady oraz Radnych;
 17. wykonywanie zadań zgodnie z procedurami administracyjnymi oraz postępowanie z dokumentacją zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych dokumentów w Instrukcji kancelaryjnej;
 18. umożliwianie Klientom wglądu do treści uchwał Rady i protokołów z sesji;
 19. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentów związanych z działalnością Rady i jej Komisji;
 20. organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę konsultacji społecznych projektów uchwał oraz opracowywanie wyników tych konsultacji;
 21. prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądów powszechnych;
 22. przyjmowanie i rejestracja oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych;
 23. przygotowywanie ostatecznych wersji uchwał podejmowanych przez Radę zgodnie z zasadami przyjętymi w Urzędzie;
 24. miesięczne kompletowanie list obecności Radnych na posiedzeniach Komisji i Sesji oraz usprawiedliwień nieobecności na wyżej wymienionych posiedzeniach i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego w celu wypłaty diet;
 25. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń i wyjazdów służbowych Radnych;
 26. sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dotyczących Radnych;
 27. wykonywanie innych zadań zlecanych przez Przewodniczącego Rady z zakresu działalności Rady i jej Komisji.

 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 22604