Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 maja 2017

Imieniny:

Joanny, Marii, Zuzanny

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Gospodarka odpadami


Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2015 r. usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim zamieszkałych oraz niezamieszkałych świadczyć będzie wyłonione w drodze przetargu konsorcjum MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 5 i CZYŚCIOCH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kleeberga 20.

Właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zainteresowani najmem, dzierżawą pojemników do zbierania odpadów komunalnych od wyżej wymienionego konsorcjum oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania, w tym zbierania odpadów komunalnych mogą kontaktować się z pracownikiem MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Panem Andrzejem Wąsakiem, tel. 607 699 121, e-mail: a.wasak@purehome.pl

                                                                         Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Przemysłowej (dawne składowisko odpadów) znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny w:

- poniedziałki - w godz. od 10.00 do 17.00

- wtorki - w godz. od 12.00 do 19.00

- czwartki - w godz. od 10.00 do 17.00

- piątki - w godz. od 12.00 do 19.00

- soboty w okresach:

           - od 1 kwietnia do 31 października - w godz. od 10.00 do 19.00

           - od 1 listopada do 31 marca -w godz. od 10.00 do 17.00

(z wyłączeniem świąt)

Każdy właściciel nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dostarczać odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia.
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 1.

Przeterminowane leki można również dostarczać do aptek w Mińsku Mazowieckim przy ulicach:

- Plac Stary Rynek 1 - "ZIKO" 

- Tadeusza Kościuszki 2 - "DBAM O ZDROWIE 

- Józefa Piłsudskiego 35B - "DR. MAX"

- Konstytucji 3 Maja 7 - "ZIKO" 

- Konstytucji 3 Maja 7 - "DBAM O ZDROWIE" 

- Mikołaja Kopernika 5  - "ZIKO" 

- Warszawska 180  - "DBAM O ZDROWIE


 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:


W roku 2017 obowiązują:

1.  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr IV.40.2015 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3336 ze zm.).

  2.  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony uchwałą Nr XVII.175..2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie     odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6092).

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DO 1deklaracja na odpady komunalne.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DA-1A załącznik A do deklaracji na odpady komunalne.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DO-1B załącznik do dekl.DO-1.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DO-1C załącznik do dekl.DO-1.doc


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 wynoszą:

 I. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 7,00 zł od jednego mieszkańc zamieszkującego daną nieruchomość.

2. jeżeli są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 16,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

   II. dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 10 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 15zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 25 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3 – 35 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3 – 45 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3 – 150 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3 – 200 zł

jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 20 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 30zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 50 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3 – 70 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3 – 90 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3 – 300 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3 – 400 zł.

 

III. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku wynosi:

 1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 80 zł,
 2. jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 160 zł.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., zwalnia się w części – w wysokości 50% - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 ze zm.).

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w myśl uchwały Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

 1. za I kwartał – do 15 dnia marca,
 2. za II kwartał – do 15 dnia maja,
 3. za III kwartał – do 15 dnia września,
 4. za IV kwartał – do 15 dnia listopada,

z zastrzeżeniem; właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok,  z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzymanym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy Nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta.

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju Nr 1 Urzędu Miasta, pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.bezlada@umminskmaz.pl.   


HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W 2017 ROKU

Rejon 1
Rejon 2
Rejon 3
Rejon 4
Rejon 5
Rejon 6
Rejon 7
Rejon 8
Rejon 9
Rejon 10
WIELORODZINNE
Segregacja odpadów

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Działając zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zmianami) podaję następujące informacje:

Wykaz podmiotów wpisanych do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

 1. Byśkiniewicz Wojciech BYŚ, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa,
 2. Jolanta Zagórska Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LEKARO, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka,
 3. TONSMEIER CENTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łakoszyńska 127, 99-300 Kutno,
 4. REMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,
 5. MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka,
 6. „EKO-SAM” BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jakubowie, ul. Dobra 12, 05-306 Jakubów,
 7. Chyliński Wacław Edward Zakład Usług Sanitarnych Komunalnych i Zieleni, ul. Armii Ludowej 21A m.40, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
 8. MARCIN PECHCIN KOMA Marcin Pechcin, ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie,
 9. REMONDIS Otwock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Johna Lennona 4, 05-400 Otwock,
 10. Jarosław Wyglądała EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin,
 11. STAUBACH Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
 12. Tomasz Drzazga Doradztwo Handlowe Tomasz Drzazga; EKO BILANS Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga, ul. Juliana Smulikowskiego 1/3/1, 00-389 Warszawa,
 13. Ziemia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
 14. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BATORY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Batorego 9, 05-240 Tłuszcz,
 15. "JURANT SPÓŁKA JAWNA G.MATAK B.BORKOWSKA", ul. Ossowska 73, 05-220 Zielonka,
 16. EKOTEAM Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 6, 07-100 Węgrów,
 17. PROSPRECO POLSKA Sp. z o.o., ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zmieszane odpady komunale, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, odbierający je od właścicieli nieruchomości z terenu Mińska Mazowieckiego MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrołęce przekazuje do zagospodarowania regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych zarządzanym przez:

 1. MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, ul. Przemysłowa 45, Ławy, gmina Rzekuń;
 2. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach - Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchożebrskiej, gm. Suchożebry oraz Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej, gm. Suchożebry.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zmianami), Miasto Mińsk Mazowiecki osiągnęło następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

Rok 2012

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 4,72%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – 10,53%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – brak danych o odbieranych odpadach.

Rok 2013

W 2013 roku został osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniosły odpowiednio 21,19%  oraz 100%.

Rok 2014

Wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów obowiązek w 2014 roku ograniczenia do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku został spełniony. Natomiast wyznaczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostały osiągnięte i wyniosły odpowiednio 25,31%  oraz 100%.

Rok 2015

Wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów obowiązek:

 • ograniczenia do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  – został spełniony.

Natomiast wyznaczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych  poziomy:

 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła – został osiągnięty i wyniósł 17,31%;
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – został osiągnięty i wyniosły 100%.

 


Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi


Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze miasta Mińsk Mazowiecki


Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Mińska Mazowieckiego

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 44680
baner toplayer
Dni Miasta 2017