Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 25 czerwca 2017

Imieniny:

Doroty, Łucji, Wilhelma

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - ZKO


tel. 25 759 53 19, 25 759 53 55
fax 25 758 40 25

e-mail: zk@umminskmaz.pl

Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy  w szczególności:

 1. wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;
 3. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 4. obsługa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Mińsk Mazowiecki;
 5. opracowanie i aktualizacji dokumentacji dotyczącej:
  a) planu operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach kryzysu i wojny,
  b) pozamilitarnych przygotowań obronnych,
  c) stanowiska kierowania,
  d) organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
  e) podmiotów lecznicych na potrzeby obronne państwa,
  f) akcji kurierskiej,
  g) organizacji urzędu na czas wojny; 
 6. rozpatrywanie wniosków w sprawie świadczeń na rzecz obrony, prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowanie decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony;
 7. opracowywanie planów i zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych;
 8. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i wypłatą świadczeń dla żołnierzy;
 10. opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej;
 11. przygotowanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
 12. sporządzenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców  i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Miasta, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
 13. przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania zagrożenia dla życia i zdrowia;
 14. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 15. planowanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu spraw obronnych, obrony cywiklnej i zarządzania kryzysowego;
 16. zapewnienie gotowości bojowej ochotnicznych straży pożarnych z terenu Miasta;
 17. przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;  
 19. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach lub wynikających z planowania cywilnego oraz z planów i programów obronnych;
 20. prowadzenie kancelarii informacji niejawnych;
 21. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń;
 22. ochrona fizyczna i zabezpieczenie Urzędu.

W strukturze tego Zespołu działa Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 2. zarządzenie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 4. opracowywanie i aktualizowanie planu ochorny informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji;
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie informacji niejawnych;
 6. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto. 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 18184