Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 sierpnia 2017

Imieniny:

Jana, Bolesława, Ludwika

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Zespół ds. Kontroli - ZK


tel. 25 759 53 57
fax 25 758 40 25

e-mail: pawel.bak@umminkmaz.pl

Do zadań Zespołu ds. Kontroli należy:

 1. planowanie i organizowanie kontroli;
 2. przeprowadzanie postępowań  kontrolnych:
  a) prawidłowości  funkcjonowania  komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na badaniu i ocenie ich działalności dokonywanej z punktu widzenia kryteriów sprawności organizacyjnej, celowości, gospodarności, rzetelności i legalności w celu likwidacji niekorzystnych zjawisk w bieżącej działalności oraz zapobiegania ich powstawaniu,
  b) podmiotów dostosowanych z budżetu Miasta w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności wydatkowania środków publicznych,
  c) podmiotów niebędących jednostkami organizacyjnymi Miasta Mińsk Mazowiecki, do których Burmistrz Miasta posiada uprawnienia kontroli i nadzoru;
 3. przygotowywanie wystąpień  i zaleceń pokontrolnych;
 4. zapewnienie wykonywania zaleceń pokontrolnych, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
 5. współdziałanie  z  kierownikami  miejskich  jednostek  organizacyjnych  i komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich kontroli;
 6. opracowywanie na podstawie wyników kontroli - analiz, ocen i informacji dotyczących działalności i wykonywania zadań przez kontrolowane jednostki;
 7. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności kontrolnej i jej wyników;
 8. współdziałanie  z  organami  kontroli  zewnętrznej  oraz  prowadzenie  zbiorczych  dokumentów - protokołów kontroli przeprowadzanych przez te organy;
 9. nadzorowanie  prawidłowości i  terminowości  realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez organy kontroli zewnętrznej.

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 23526