Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 26 kwietnia 2017

Imieniny:

Klaudiusza, Marzeny, Marceliny

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Sekretarz Miasta


 

mgr Jadwiga Frelak 
tel. 25 759 53 30
jadwiga.frelak@umminskmaz.pl

Do zadań i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 • ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu poprzez opracowywanie procedur wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu;
 • czuwanie nad prawidłową obsługą interesantów, przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwianiem spraw;
 • czuwanie nad przestrzeganiem zasad praworządności, w tym w zakresie stosowania KPA i instrukcji kancelaryjnej;
 • zapewnienie upowszechniania procedur informujących strony o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
 • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr oraz podejmowanie działań zapewniających profesjonalny dobór pracowników;
 • podejmowanie inicjatyw usprawniających pracę Urzędu;
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie – nadzorowanie opracowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;
 • kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
 • rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
 • nadzorowanie wdrażania i popularyzacja rozwiązań e-administracja;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • nadzorowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
 • koordynowanie realizacji zadań związanych z wyborami, referendami i spisami;
 • prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Burmistrza;
 • wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością;
 • wykonywanie zadań kierownika Wydziału Organizacyjnego.

Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Biura Rady Miasta;
 • Wydziału Organizacyjnego;
 • Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych;
 • Zespołu ds. Informatyki;
 • Zespołu ds. Kontroli;
 • Samodzielnych Stanowisk ds. Społecznych.

 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 19815