Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 sierpnia 2017

Imieniny:

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

REFERAT  EWIDENCJI  LUDNOŚCI  I  DOWODÓW  OSOBISTYCH - SO

Kierownik Referatu - Aneta Gela
tel. 25 759 53 10
fax 25 758 40 25

e-mail: so@umminskmaz.pl

Do zadań Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy w szczególności:

1.W zakresie ewidencji ludności:

1) prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznej w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców;

2) przyjmowanie zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku meldunkowego przez obywateli RP i cudzoziemców;

3) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności;

4) aktualizowanie danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców poprzez wyjaśnianie niezgodności danych znajdujących się w tych rejestrach;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu;

6) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną meldunkową;

7) prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych przez Prezydenta RP i do referendum lokalnego;

8) sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony;

9) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

10) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;

11) nadawanie i zmiana numeru PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności;

12) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ewidencji ludności;

13) prowadzenie archiwum ewidencji ludności.

 

2. W zakresie dowodów osobistych:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i weryfikacja pod kątem kompletności dokumentacji i zgodności danych w Rejestrze Dowodów Osobistych i rejestrze PESEL prowadzonym w systemie informatycznym;

2) wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

3) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych;

4) wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy, w związku z wymianą z powodu upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zamiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach odmowy wydania dowodu osobistego w zakresie wynikającym z ustawy o dowodach osobistych;

6) udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

7) nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

8) aktualizowanie danych znajdujących się w Rejestrze Dowodów Osobistych poprzez wyjaśnianie niezgodności znajdujących się w tym rejestrze;

9) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu dowodów osobistych;

10) prowadzenie archiwum dokumentacji dowodów osobistych.

Informacja  o konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące tożsamości

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. To oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”.  Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa; wiąże się natomiast z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwą osobę.

 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 16297