Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 czerwca 2017

Imieniny:

Jana, Danuty, Emilii

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – KOORDYNATOR DS. KANCELARYJNYCH

Do zadań i kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji  – Koordynatora ds. kancelaryjnych należy w szczególności:

 

1. W zakresie Administratora Bezpieczeństwa Informacji:

 

 1. nadzorowanie i wnioskowanie o aktualizację dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych,
 2. zarządzanie procesem nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta oraz przedkładanie Burmistrzowi Miasta projektów upoważnień do rozpatrzenia i zatwierdzenia,
 3. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych,
 4. nadzorowanie składania przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych im udostępnionych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczania w Urzędzie Miasta,
 5. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 6. prowadzenie spraw związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych tworzonych w Urzędzie Miasta w związku z wykonywanymi przez Urząd Miasta zadaniami,
 7. sporządzenie rocznych planów sprawdzeń z zakresu przestrzegania w Urzędzie Miasta przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 8. przeprowadzanie planowych i pozaplanowych (doraźnych) sprawdzeń zgodności procesu przetwarzania danych osobowych,
 9. przeprowadzanie, na wniosek GIODO, odpowiednich czynności sprawdzających zgodności procesu przetwarzania danych osobowych,
 10. dokumentowanie czynności przeprowadzanych w toku sprawdzeń w zakresie niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych  z przepisami prawa,
 11. przygotowywanie sprawozdań i przekazywanie ich za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

 

2. W zakresie Koordynatora ds. kancelaryjnych:

 

 1. nadzorowanie prawidłowego wykonywania przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z rzeczowego wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw;
 2. prowadzenie archiwum zakładowego:
  1. przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. dokonywanie przeglądów dokumentów i występowanie z wnioskami o ich brakowanie,
  3. udostępnianie, zgodnie z przepisami dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
  4. załatwianie wniosków wpływających do Urzędu w sprawach dokumentów archiwalnych,
  5. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
  6. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności archiwum zakładowego,
  7. przeprowadzanie innych spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów dotyczących archiwum zakładowego.

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 5293