Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 28 lutego 2017

Imieniny:

Romana, Makarego, Józefa

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Projekt "Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego"W poniedziałek, 19 grudnia, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi 2 812 085,23 zł, przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu 3 442 706,67 zł.

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Mińsku Mazowieckim: w parku miejskim oraz na Placu Stary Rynek. Rewitalizacji poddana zostanie parkowa zieleń. Roślinność tak będzie skomponowana, aby ograniczać niekontrolowany ruch pieszych, izolować wnętrze parku od zanieczyszczeń i ruchu ulicznego oraz uzupełniać istniejące elementy i wraz z nimi tworzyć malownicze widoki. W ramach prac zostanie wykonany  remont i przebudowa alei parkowych, co przyczyni się do poprawy komunikacji w parku. Zostanie wykonana rozbiórka nieczynnej oczyszczalni ścieków, a teren po niej zagospodarowany będzie nową zielenią. Dodatkowo w ramach zadania zostaną wykonane prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej na odcinku od jazu w ciągu ulicy Budowlanej do kładki łukowej  przy stawie parkowym wraz z odnogą wzdłuż ulic Ogrodowej i Kościelnej. Projekt przewiduje również zagospodarowanie zielenią Placu Stary Rynek, co poprawi jego funkcjonalność.

Projekt pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” ma na celu podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych parku oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rekreacji i odpoczynku użytkowników, jak również przywrócenie właściwej funkcjonalności miejskiego parku i Placu Stary Rynek. Uwzględniono przy tym uwarunkowania historyczne, przyrodnicze i przestrzenne.


 

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 383