Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 sierpnia 2017

Imieniny:

Jana, Bolesława, Ludwika

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Stanowisko ds. zdrowia

Do zadań Stanowiska ds. Zdrowianależy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 2. prowadzenie korespondencji związanej z leczeniem osób uzależnionych od alkoholu,
 3. podejmowanie działań mających na celu wspieranie inicjatyw organizacji działających na rzecz zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień,
 4. gromadzenie i analizowanie informacji o problemach osób i rodzin w Mieście w związku z uzależnieniem od alkoholu oraz uzależnieniem od narkotyków,
 5. przeprowadzanie diagnozy problemów alkoholowych w Mieście oraz dokonywanie oceny możliwości ich rozwiązywania,
 6. opracowywanie projektu miejskiego programu: - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; - profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomani,
 7. przygotowywanie umów na realizację zadań ujętych w programach, o których mowa w pkt 6, i prowadzenie kontroli wykonywania tych zadań,
 8. wdrażanie i propagowanie na terenie Miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych oraz lokalnych inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
 9. koordynowanie i nadzorowanie działalności Mińskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
 10. koordynowanie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań w trybie otwartych konkursów ofert oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie i dokonywanie oceny sprawozdań z realizacji zleconych zadań,
 12. inicjowanie i wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej,
 13. sporządzanie sprawozdań i analiz z realizacji związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy,
 14. koordynowanie przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta,
 15. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem przez Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki programów zdrowotnych.

tel. 25 759 53 33, pok. nr 215

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 4655