Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 31 marca 2017

Imieniny:

Beniamina, Balbiny, Kornelii

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Współpraca zagraniczna


Mińsk Mazowiecki aktywnie współpracuje z dalszymi i bliższymi sąsiadami. Szukamy przyjaciół za granicami Polski, żeby otwierać się na nowe doświadczenia. Umowy o bliźniaczym partnerstwie podpisaliśmy z francuskim Saint Egreve, litewskim Telsiai, czeskim Krnov, greckim Pefki, Borodianką na Ukrainie i amerykańskim Lacey. Porozumienie o przyjaźni łączy nas z miastem Karben w Niemczech. Utrzymujemy kontakty także z włoskim Cori, rosyjską Łuchawicą, białoruską Orszą  i francuskim Ramonville.
 

Wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionych miast, poznajemy ich kulturę, podpatrujemy ciekawe rozwiązania. Chętnie przyjmujemy u siebie gości z zagranicy. Efekty tej współpracy to wyjazdy, wymiany, coroczne młodzieżowe obozy międzynarodowe, staże pracownicze, koncerty, wystawy, plenery, projekty kulturalno-edukacyjne. Szkoły zaangażowały się w realizację programu Socrates Comenius.


Cieszy też fakt, że w międzynarodową współpracę zaczynają aktywnie włączać się organizacje pozarządowe. Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego widzą coraz więcej szans, możliwości w budowaniu przyjaźni z podobnymi do naszego miastami w innych częściach Europy i świata.
 


WYDARZENIA


Delegacja do Krnov

W dniach 8-11 września delegacja przedstawicieli miasta w składzie Robert Gałązka-PrzewodniczącyKomisjiOświaty i Wychowania przy Radzie Miasta, Barbara Reda – Radna Rady Miasta oraz Eliza Bujalska – Prezes Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU przebywała w partnerskim Krnov w Czechach. Celem wyjazdu było spotkanie przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast: Krnov, Saint-Egreve, Telsiai i Mińska Mazowieckiego i dyskusja na temat dalszej wzajemnej współpracy na płaszczyźnie społeczno- kulturalnej między naszymi miastami. Każda delegacja zaprezentowała swoje propozycje projektów , któ- re aktywizowałyby współpracę mieszkańców zarówno tych najmłodszych jak i najstarszych w różnych dziedzinach życia społecznego. Merytoryczna dyskusja potwierdziła, że taką współpracę należy rozwijać, kontynuować i zacieśniać. Ponadto, delegacja uczestniczyła w dużym wydarzeniu muzycznym jakim jest coroczne organizowany przez naszego partnera Krnovski Festiwal Muzyki. Oprócz czeskich artystów, na scenie wystąpiły zespoły muzyczne reprezentujące nasze miasta partnerskie. Mińsk Mazowiecki reprezentował rockowy zespół STEELFIRE, który z uwagi na owacyjne przyjęcie publiczności wystąpił dwa razy - w tym także na finał trzydniowego festiwalu.


Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe z wizytą w Telszach

W dniach 1-3 lipca br. Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe uczestniczyło w wyjazdowym meczu Tenisa Ziemnego rozegranym z klubem Impulsas z miasta partnerskiego Telsze na Litwie. Walka była niezwykle zacięta i po 17 meczach zakończyła się zwycięstwem 9-8 dla Mińska Mazowieckiego. Nasza drużyna została uhonorowana przez gospodarzy pięknym pucharem w postaci ręcznie wykonanej ze stali rakiety tenisowej. W ramach podziękowania przygotowaliśmy dla gospodarzy spotkania pamiątkowy puchar, ręczniki tenisowe z logami klubów oraz torebki z gadżetami i informacjami o Mińsku Mazowieckim, które otrzymaliśmy od burmistrza Marcina Jakubowskiego. W skład drużyny wchodzili: Maciej Żbikowski, Dariusz Kalinowski, Rafał Wiśniewski, Karol Księżopolski, Paweł i Joanna Roguscy, Krzysztof Marcinkowski, Hubert Chrzanowski oraz Prezes MMTT Jacek Żbikowski. Z przyjaciółmi z Telsz współpracujemy już od 12 lat, corocznie spotykając się na turniejach tenisowych organizowanych wymiennie w Mińsku Mazowieckim i Telszach. W przyszłym roku będziemy gospodarzami kolejnego turnieju i będziemy walczyć o kolejne zwycięstwo.

 

Jacek Żbikowski
Prezes MMTT

Europa dla Obywateli

W dniach 28 maja – 1 czerwca gościliśmy delegacje miast partnerskich: Borodianki, Krnov, Lacey, Orszy, Saint-Egreve i Telsiai. Podczas wizyty w ramach projektu „Nasza, Europa, nasza przyszłość” realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej, Programu „Europe for Citizens” odbyły się liczne spotkania i wydarzenia kulturalne. Projekt wpisał się w obchody 595. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Główną ideą projektu było podjęcie debaty o integracji Europejskiej a także debaty poświęconej przyszłości oraz znaczeniu Unii dla państw członkowskich, regionów i miast. Uczestnicy mieli okazję do wymiany do- świadczeń dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych oraz możliwo- ści realizowania dzięki nim projektów w różnych obszarach. Goście oraz mieszkańcy spotkali się podczas debaty, która odby- ła się 30 maja w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II oraz podczas warsztatów i paneli dyskusyjnych zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W debacie zrealizowanej z udziałem publiczności (głównie polskich i zagranicznych uczniów oraz mieszkań- ców), udział wzięli: Cynthia Pratt (USA, Zastępca Burmistrza Lacey), Catherine Kamowski (Francja, Mer Saint-Egreve), Danutė Popovič (Litwa, Dyrektor Przedszkola „Mastis”), Michal Skalka (Czechy, Manager projektów) oraz Marcin Jakubowski (Polska, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki). Uczestnicy opowiedzieli o realizowanych przez siebie projektach, prowadzonej współpracy i doświadczeniach związanych z udzia- łem mieszkańców w procesie podejmowania decyzji. W czasie warsztatów, otwartych przez byłego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Zbigniewa Grzesiaka, młodzież, reprezentanci miast partnerskich oraz mieszkańcy mogli zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych oraz porozmawiać o doświadczeniach we współpracy zagranicznej. O współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi opowiedziała Diana Rokicka (Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu). Swoje prezentacje przedstawili: Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” reprezentowane przez Jadwigę Maciejewską oraz Zofię Grzelak, MKS „Mazovia” Mińsk Mazowiecki reprezentowany przez Andrzeja Kucia oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ścieżki Nieskończono- ści”, reprezentowane przez Małgorzatę Zakrzewską i Dariusza Kulmę. Panele dyskusyjne, po- święcone możliwościom współpracy w zakresie edukacji, kultury, turystyki i sportu, miały na celu przybliżenie tych obszarów zagranicznym gościom oraz zakreślenie potencjalnych płaszczyzn współpracy. Panele prowadzili: w zakresie edukacji - Dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 2 Grzegorz Wyszogrodzki (przy wsparciu Fundacji EBU w zakresie edukacji międzykulturowej), w zakresie kultury – Dyrektor Muzeum Ziemi Miń- skiej Leszek Celej, w zakresie sportu i turystyki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Smuga. Debatom i spotkaniom towarzyszyły wydarzenia kulturalne i sportowe. Goście oraz mieszkańcy uczestniczyli (również jako zawodnicy) w Ogólnopolskim Biegu Ulicznym Mazowiecka Piętnastka i koncercie Europejskim, w którym wystąpiły młodzieżowe grupy muzyczne. Z Czech zagrali, „Młodzi muzycy” z Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynku w Krnov, Litwę reprezentował specjalnie na tę okazję utworzony zespół, składający się z młodzieży szkolnej (m.in. członków grupy Čiučiuruks), Francję reprezentował zespół Graine de Djeun’s. W Miejskim Domu Kultury została zorganizowana wystawa prac młodych artystów z Czech i Litwy. Swoje prace zaprezentowali: Markéta Volná i Viktorie Švihelová (Czechy) oraz Ramunė Šaluchinaitė, Lauryna Kiškytė i Emilija Raginskytė (Litwa). Mieszkańcy i uczestnicy projektu wzięli także udział w jarmarku wyrobów i potraw regionalnych, Kapsule Czasu oraz Koncercie Galowym zorganizowanym przez Mińskie Towarzystwo Muzyczne. Dzień zakończyła Uroczysta Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z udziałem delegacji zagranicznych. Przedstawiciele miast partnerskich oraz młodzież odwiedzili także Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie spędzili czas w Muzeum Narodowym, Łazienkach Królewskich i na Starówce. Projekt realizowany był przy udziale jednostek organizacyjnych miasta, instytucji kultury oraz szkół. Najmłodsi uczestnicy projektu, w ramach integracji wewnątrzpokoleniowej, otrzymali polskich opiekunów spośród uczniów mińskich szkół, którzy byli dla nich przewodnikami po naszym mie- ście. W ten sposób udało się nawiązać międzynarodowe kontakty i przyjaźnie. W projekcie uczestniczyło ponad 60 reprezentantów miast partnerskich (w tym 26 uczniów) oraz ok. 40 uczestników z Polski (w tym ponad 20 uczniów). Łącznie we wszystkich wydarzeniach udział wzięło ponad 1000 osób. 


Delegacja miasta Mińsk Mazowiecki z wizytą w Telszach na Litwie

W dniach 21 - 24 lipca br. 5-osobowa delegacja z Mińska Mazowieckiego uczestniczyła w uroczystych obchodach w Telsiai na Litwie - mieście, które w 2016 roku jest Litewską Stolicą Kultury. Wraz z władzami Telsiai, przedstawicielami litewskiego rządu i znamienitymi gośćmi braliśmy udział w uroczystej mszy świętej, odsłonięciu pomnika upamiętniającego bitwę pod Durben w 1260 roku, koncercie lokalnych artystów. Niezapomniane wrażenia wywarła na nas wycieczka po Telsiai, w trakcie której zapoznaliśmy się z historią Żmudzi  i obiektów małej architektury, licznie ulokowanych w całym mieście. Spotkanie było okazją do poznania przedstawicieli miast partnerskich naszego litewskiego przyjaciela, którzy przybyli z Niemiec, Austrii, Łotwy, Estonii. Ponadto swoją obecnością zaszczyciła uroczystości grupa z czeskiego Krnov, którą mieliśmy okazję gościć w naszym mieście podczas 595-lecia nadania praw miejskich.  

W imieniu Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Pana Marcina Jakubowskiego pragnę na ręce burmistrza Telsze Pana Petras Kuizinas złożyć gratulację dla władz i mieszkańców miasta  Telsze za zaszczytny tytuł  „Telsze Kulturalna Stolica Litwy 2016 roku”.  - powiedział na uroczystościach radny Jerzy Gryz -To ogromne wyróżnienie dla miasta, jego historii i  mieszkańców. To był zaszczyt dla delegacji z Mińska Mazowieckiego uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach razem z mieszkańcami miasta Telsze i delegacjami z miast partnerskich. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym litewskich bohaterów, wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Św.  za pokój na świecie w  Katedrze Św. Antoniego z Padwy oraz w uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego bitwę pod Durbe  z udziałem najwyższych władz Litwy, w tym  premiera Litwy Pana Algirdas Butkevičius. To wszystko pokazuje, że dbamy o te same ważne wartości jak szacunek dla  bohaterów i pamięć o historii. Stanowi to fundament, na którym możemy budować  przyjazne relacje pomiędzy naszymi  miastami partnerskimi. Te wartości leżą też u podstaw dalszego, dynamicznego  rozwoju naszych miast.

D.Rokicka

 


Goście z francuskiego Saint-Egreve

Krótko, acz efektywnie, trwała wizyta w Mińsku Mazowieckim, gości z partnerskiego miasta Saint Egreve we Francji. Na zaproszenie władz miasta, odwiedzili nas: mer Catherine Camowski, Geneviève Fougère – zajmująca się współpracą zagraniczną oraz Pascal Perrier – wokalista i pianista. 
 
Pierwszego dnia pobytu mieliśmy przyjemność zaprezentować obiekty miejskie: powstającą salę sportową oraz boisko przy ul. Budowlanej, Miejską Szkołę Artystyczną, halę Zespołu Szkół Miejskich nr 1 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. W rozmowie mer Saint Egreve podkreśliła ogromny rozwój naszego miasta, bazy sportowej i kulturalnej na przestrzeni ostatnich 11 lat, kiedy to po raz pierwszy gościła w Mińsku Mazowieckim. 
 
Drugi dzień był okazją do odwiedzenia Warszawy i pokazania choćby w niewielkiej części: polskiego parlamentu, Zamku Królewskiego z otaczającą go Starówką, Łazienek i Stadionu Narodowego. Prawdziwą ucztą dla miłośników muzyki był sobotni koncert. Na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentował się miński zespół CostaNova, po którym w prawie dwugodzinną podróż po najpiękniejszych i najsłynniejszych piosenkach francuskich zabrał nas Pascal Perrier. Dla podkreślenia związków kulturalnych między naszymi miastami  Pani Mer Kamowski wręczyła  Burmistrzowi  Mińska dar szczególny:  zestaw książek - wszystkich tegorocznych nagród literackich we Francji; książki te będą zaczątkiem działu literatury francuskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Pani Mer  zadeklarowała, że  będzie kontynuować tę nową tradycję i co rok miasto Saint-Egrève będzie przekazywać  Mińskowi zestaw najlepszych nagrodzonych książek ze współczesnej literatury francuskiej.
 
Burmistrz Marcin Jakubowski zaś  na ręce mer Camowski złożył zaproszenie do Mińska Mazowieckiego na przyszłoroczne obchody 595. rocznicy nadania praw miejskich oraz na uroczysty koncert z okazji otwarcia nowopowstałej Miejskiej Szkoły Artystycznej.   


Z wizytą w ukraińskiej Borodiance

W dniach 22 – 25 września b.r. budując most przyjaźni między Mińskiem  Mazowieckim a Borodianką, na Ukrainę udała się delegacja naszego miasta w składzie: burmistrz Marcin Jakubowski, kierownik Wydziału Promocji Kultury i Sportu Diana Rokicka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Lipiński i radni Rady Miasta Waldemar Mirecki, Maciej Cichocki, Robert Gałązka.
 
Wyjazd poświęcony był analizie różnic i podobieństw w funkcjonowaniu oświaty w naszym mieście i Borodiance. Odwiedziliśmy placówki oświatowe wszystkich poziomów nauczania począwszy od przedszkola przez szkoły pierwszego i drugiego rzędu (odpowiedniki naszych szkół podstawowych i średnich), a skończywszy na szkole zawodowej przygotowującej uczniów bezpośrednio do podjęcia pracy.
 
Przeglądając ukraińskie programy nauczania, czy podręczniki i oglądając lekcje pokazowe, doszliśmy do wspólnego wniosku, że treści podejmowane na lekcjach są bardzo podobne do naszych polskich. Mimo trudnych warunków lokalowych, bo budynki szkolne są eksploatowane od wielu lat, to wyglądają one bardzo czysto i schludnie. Wyposażenie nie jest tak nowoczesne, jak w naszych placówkach, uczniowie wykazują się ogromną kulturą słowa, zachowania i ubioru – widać, że sprawy wychowania są tam bardzo mocno podkreślane.
 
W ramach szukania powiazań biznesowych naszych miast odwiedziliśmy znakomicie prosperującą polska firmę ALUPOL, która zatrudnia miejscową ludność i zapewnia komfortowe warunki pracy. Doszliśmy do wniosku, że dla naszych firm z Mińska Mazowieckiego są tam bardzo dobre warunki rozwojowe z perspektywą na długie lata. Jedyna przeszkoda, która obecnie może hamować rozwój tej współpracy to sytuacja polityczna i brak należytego bezpieczeństwa w związku z trwającą wojną na wschodzie Ukrainy.
 
Odwiedziliśmy Majdan w Kijowie, a zapalając symboliczne znicze i składając kwiaty łączyliśmy się w bólu z rodzinami ofiar Pomarańczowej Rewolucji i trwającej obecnie wojny.
 
Kończąc wizytę w Borodiance, czuliśmy płynącą od mieszkańców ogromną wdzięczność za to, że z nimi byliśmy, za to, że odwiedziliśmy ich kraj borykający się z wojną, że odwiedziliśmy ich miasto - co choćby symbolicznie było dla nich bardzo ważne.
 
Wracając do kraju, snuliśmy plany dotyczące współpracy z miejscową administracją, oświatą i biznesem, które mogą zacieśnić nasze kontakty, jak również dotyczące organizacji imprez promujących Borodiankę i inne miasta bliźniacze w roku 2016 w czasie obchodów 595. rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki.
 
tekst: Robert Gałązka

UKS PROBASKET w czeskim Krnov

UKS PROBASKET rocznik 2002 w dniach 11-13 września uczestniczył w Międzynarodowym Turnieju w Czeskim Krnovie. Chłopcy po dobrze przepracowanym obozie sportowym w Puńsku i wielu sparingach m.in. z Litewskimi drużynami, pojechali powalczyć o najlepszą lokatę w turnieju. Zmotywowani, zaczęli turniej rewelacyjnie, rozgramiając czeski zespół SK BRUNTAL 71-28, już po pierwszej kwarcie nie pozostawiając złudzeń, kto zdominuje ten mecz. W kolejnej rozgrywce spotkaliśmy się z silnym zespołem MOSM BYTOM i niestety początek meczu nie był udany, należało zmienić obronę po pierwszej kwarcie z pressingu na krycie, z podwajaniem w obszarze 3 punktów, co przyniosło oczekiwany efekt. Mecz był niezwykle zacięty i z 13. punktowej przewagi Bytomia odrobiliśmy straty. Pod koniec czwartej kwarty prowadząc 7 punktami. Zabrakło trochę koncentracji i popełniliśmy proste straty, które przeciwnicy zamienili na punkty, trafiając dwa rzuty za 3 punkty w dwóch akcjach z rzędu. W ostatnich sekundach popełniliśmy faul, po którym przeciwnicy zdobyli 1 punkt, a ostatniej akcji, na którą mieliśmy 8 sekund nie wykorzystaliśmy. I w regulaminowym czasie był remis. W dogrywce lepsi okazali się Bytomianie, przegraliśmy mecz, którego byliśmy faworytami. Trener Bytomia przyznał, że gdybyśmy spotkali się nie pierwszego dnia turnieju, a drugiego lub trzeciego nie wygrałby tego meczu. W kolejnych meczach zmietliśmy pozostałe drużyny z parkietu: BASKETBALL TJ SVITAVY przegrali 89-29, TÓJKA ŻYRARDÓW 62-18 i na koniec drużyna gospodarza i naszego miasta bliźniaczego BK LOKOMOTIV KRNOV 61-27 (tu trzeba zaznaczyć że rok temu wygraliśmy z drużyną Krnova tylko 1 pkt w ostatnich sekundach meczu o trzecie miejsce). Trenerzy LOKOMOTIVU KRNOV nie mogli się nadziwić jak w rok można było zrobić taki postęp. Odpowiedź jest prosta: bardzo dużo wyjazdów na turnieje zagraniczne, międzynarodowe, krajowe, na których zdobyliśmy potrzebne doświadczenie oraz mnóstwo pracy którą chłopaki wykonują na treningach (reszty kart nie będziemy odkrywać). Koniec końców, progres jest widoczny, w tym roku przywozimy tylko II miejsce z Międzynarodowego Turnieju w Czeskim Krnovie. Naszym najlepszym zawodnikiem w tym turnieju był Jakub Siedlikowski natomiast na bardzo duże wyróżnienie zasługuje Kacper Skup który na boisku był „wszędzie” – walczył na atakowanych tablicach, agresywnie atakował, rewelacyjnie bronił w polu i pod koszem, bardzo duże brawa dla Kacpra. Reszta chłopców również grała dobrze i zasługuje na pochwałę. W przyszłym roku na turniej jedziemy po I miejsce.

Tomasz Wicik, fot. z arch. UKS PROBASKET


Mińsk Mazowiecki - Borodianka - budujemy mosty przyjaźni

Przełom czerwca  i lipca 2015 r. w Mińsku Mazowieckim był czasem wypoczynku letniego dla grupy 20 młodych Ukraińców, którzy wraz z opiekunami przybyli  na zaproszenie  Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z bliźniaczej Borodianki. W trakcie kilkunastodniowego pobytu poznali oni nasze miasto, jego historię oraz mieszkańców.

Zaczęliśmy od wyprawy do rezerwatu Mienia zakończonej piknikiem. W programie pobytu znalazła się  również wycieczka do Krakowa i Wieliczki oraz Warszawy. Szczególne wrażenie wywarła wizyta w planetarium w Centrum Nauki Kopernik. Ukraińscy goście odwiedzili harcerzy z mińskiego ZHP. Druhowie pomogli zorganizować grę miejską, której celem było znalezienie wg mapy ciekawych miejsc w Mińsku Mazowieckim.  Młodzież gościła także w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II.  Wspólnie z wolontariuszami Fundacji EBU Elizy Bujalskiej uczestniczyliśmy w zajęciach wakacyjnych przygotowanych dla mińskiej młodzieży. Nie zabrakło zajęć sportowych  oraz  pobytu w Aquaparku. Spacerując po mieście, odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną.   Ostatniego dnia pojechaliśmy na  pobliskie lotnisko w Janowie oraz do siedziby  23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Swoje umiejętności sportowe  mieli okazję zaprezentować  przed gośćmi zawodnicy ASW TAEKWON-DO ITF prowadzonej przez Dawida Matwieja. Nasi goście zapytani o to, co najbardziej ich zaskoczyło,  odpowiedzieli, że „czystość oraz dużo zieleni, wielu rowerzystów, uprzejmość i gościnność mińszczan, kulturalni kierowcy, dobre drogi”. W ich pamięci na pewno zostanie sposób  zapisywania ocen w dzienniku elektronicznym i polski system oceniania. Goście zaskoczeni natomiast byli faktem, iż sklepy w naszym mieście zamykane są tak wcześnie. Uroczyste pożegnanie odbyło się 8 lipca w Urzędzie Miasta. Padło wiele ciepłych słów, popłynęły łzy wzruszenia. Z całą pewnością była to dla młodych Ukraińców wspaniała wakacyjna przygodą, którą długo będą wspominać.


Wizyta gości z Ukrainy

W dniach 23 – 27 marca 2015 roku przebywali w naszym mieście mer bliźniaczej Borodianki – Wiktor Truchan oraz mer miejscowości Valky – Walerij Skrypniczenko. Wzięli oni udział w projekcie „Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z UE”,  wspólnej inicjatywie Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Rozpoczęte w 2014 r. przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i jej Programu Study Tours to Poland. Po stronie ukraińskiej partnerem jest Związek Miast Ukrainy.

Podczas kilkudniowej wizyty goście zwiedzili miejskie placówki oświatowe (przedszkole, szkoły podstawowe oraz gimnazjum), obiekty sportowe oraz miejsca zarządzane przez Prezesa PWIK – Bernarda Krekorę, Prezesa PEC – Andrzeja Ferdka, Prezesa PGK – Jana Gibałę. Na wskazanych wyżej przykładach pokazaliśmy, w jaki sposób udało nam się wykorzystać środki unijne, zmodernizować i ulepszyć istniejącą infrastrukturę przeznaczoną dla mieszkańców miasta. Przedstawiliśmy procedury i metody funkcjonujące przy aplikowaniu o środki zewnętrzne oraz poruszyliśmy temat udziału obywateli w realizacji kluczowych dla miasta przedsięwzięć.

Celem projektu, w który włączyło się nasze miasto, jest przygotowanie ukraińskich samorządowców do przeprowadzenia reform decentralizacyjnych oraz skutecznej absorpcji dotacji unijnych przeznaczonych na rozwój ukraińskich obszarów. Efektem długofalowym ma być wzmocnienie obrazu samorządu w oczach społeczeństwa ukraińskiego, podniesienie jakości, dostępności i efektywność lokalnych usług publicznych, a także włączenie mieszkańców w decydowanie o sprawach lokalnych. 


Szkoła Bez Granic 2014

W dniach 26 października – 8 listopada w Mińsku Mazowieckim odbyła się kolejna edycja programu "Szkoła Bez Granic" organizowanego przez Mińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy z Lacey "MiLa". W tym roku udział wzięło 3 uczniów z Lacey (Waszyngton, USA) ze szkoły Timberline High School: Victoria Glasman, Hailey Goodman oraz Amanda Rich. Ich opiekunką była Kim Glasman razem z Prezes Lacey-Mińsk Mazowiecki Sister City Association – Mary Kos-Kirker. Podczas pobytu w Mińsku goście u rodzin goszczących, które na ten czas zastąpiły ich amerykańskie rodziny.

Podczas wizyty w Mińsku Mazowieckim grupa uczniów uczęszczała na zajęcia do Zespołu Szkół Ekonomicznych, Liceum na Pięknej i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 – “Mechanik”. Podczas spotkań z mińską młodzieżą amerykańscy uczniowie opowiedzieli jak wyglada życie nastolatków w Lacey, a także odpowiedzieli na wiele pytań na temat życia w Ameryce i tamtejszego system nauczania.

Podczast pobytu grupa podróżowała do Warszawy i Krakowa. W Warszawie odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Historii Żydów Polskich, Starówkę i przeszli Trasą Królewską. W Krakowie zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce, obóz koncentracyjny – Auschwitz, Stare Miasto oraz Wawel. Uczestnicy mieli również okazję spotkać się z Burmistrzem Mińska Mazowieckiego Panem Marcinem Jakubowskim – honorowym obywatelem Lacey.

Dla naszych gości był to czas niesamowitej i niezapomnianej przygody, podczas której poznali wielu nowych przyjaciół. Wspólnie twierdzą, że ten czas minął zbyt szybko i są smutni, że muszą wracać do domu. Wiedzą jednak, że będą mieli wiele wspaniałych historii do opowiedzenia swoim przyjaciołom i rodzinie, a wspominienia z pobytu w Polsce zostaną na całe życie.


Polsko-litewskie pływanie

Współpraca między miastami partnerskimi: Mińskiem Mazowieckim a litewskim Telsiai kwitnie!

W dniach 13-15 czerwca 2014r. mińscy pływacy z Klubu Sportowego "Barakuda" gościli drużynę pływaków z klubu Ruoniukai Telsiai. 16-osobowa grupa przyjechała do Mińska w piątek wieczorem i spędziła z młodymi sportowcami z "Barakudy" aktywny weekend. Piątkowy wieczór był czasem na zapoznanie się w goszczących młodych ludzi rodzinach, a sobota okazją do wspólnego treningu na basenie MOSiR-u, wycieczki po lekko deszczowymi mieście i popołudniowo-wieczornego pikniku w urokliwym Rudzienku. Trening pod okiem p. Galiny Šidiškienė , p. Ewy Mikucewicz i p. Tomasza Radomińskiego był okazją nie tylko do zapoznania się z obiektem, ale i do pierwszego pływackiego starcia i poznania wzajemnych możliwości, przedsmakiem niedzielnej rywalizacji w Grand Prix Mińska Mazowieckiego w pływaniu. Młodzi goście zwiedzili miasto i jego wodne atrakcje na świeżym powietrzu, a także mieli okazję obserwować zmagania litewskich koszykarzy, którzy także w tym czasie odwiedzili klub Probasket. Popołudnie zarezerwowane było dla zabawy na świeżym powietrzu: wspólne mecze siatkówki, skoki na trampolinie, gry i zabawy towarzyskie, a także ognisko i poczęstunek. Wszystko to nastroiło gości pozytywnie do niedzielnej rywalizacji. Warto wspomnieć, że choć język polski i litewski znacznie się od siebie różnią, nikt nie miał problemu w porozumiewaniu się po angielsku lub rosyjsku. 

Niedziela 15 czerwca była dniem rundy finałowej Grand Prix Mińska Mazowieckiego w pływaniu. Goście startowali we wszystkich konkurencjach. Rywalizacja między polskimi klubami z Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Garwolina, Olstrowi Mazowieckiej, Zambrowa, Warszawy i litewskim Telsiai była - jak i w poprzednich edycjach - zacięta. I choć medale za cały cykl zawodów były już rozdane, to goście zaznaczyli swoją obecność na podium w zawodach.

Grand Prix Mińska Mazowieckiego w pływaniu to cykl 4 rund zasadniczych i rundy finałowej pływackich zmagań. Rozgrywane były one od września 2013r. do czerwca 2014r. W każdej z rund startowało ok.  160-170 pływaków. Runda finałowa, prowadzona przez sędziego klasy międzynarodowej p. Andrzeja Wichra, stanowiła podsumowanie cyklu. Najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach i konkurencjach uhonorowano medalami i pucharami, które wręczali z-ca burmistrza p. Krzysztof Michalik oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Robert Smuga. Cieszy fakt, że rokrocznie poziom sportowy kolejnych rund jest coraz wyższy, a nasi mińscy pływacy godnie rywalizują z kolegami z innych klubów. Wyrazem tego są medalowe miejsca w ogólnej klasyfikacji. Na wyróżnienie zasługują: w kategorii 8-10 lat: Milena Bakuła , Marcelina Komorek, w kategorii  11-13 lat: Wiktoria Wójcik, Aleksandra Radomińska, Michalina Ulicka, Radosław Marczak, Piotr Łuszczyk, w kategorii 14-16 lat: Sylwia Stupnicka, Natalia Kuć, Aleksandra Reda, Arkadiusz Marczak, Karol Wydra, Mikołaj Kupidura.

Zawody zakończyły pobyt pływaków z Telsiai  w Mińsku Mazowieckim. Okazją do kolejnej wspólnej rywalizacji   będzie wizyta pływaków  KS "Barakuda" w Telsiai na Litwie, która zorganizowana zostanie jesienią w odpowiedzi na litewskie zaproszenie.

Justyna Radomińska


Probasket CUP 2014

W dniach 12-15 czerwca na zaproszenie władz miasta przebywali w Mińsku Mazowieckim koszykarze z zaprzyjaźnionego Telsiai na Litwie. Celem wizyty był udział w II Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Miast Bliźniaczych - PROBASKET CUP 2014, rozgrywanym w Zespole Szkół Miejskich Nr 1, a zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Probasket. W turnieju zmierzyli się chłopcy z rocznika 2000 i młodsi z Warszawy, Żyrardowa, Piaseczna oraz Białegostoku. Poza udziałem w sportowych zmaganiach goście mieli okazję poznać miasto, spotkać się z przebywającymi w tym samym czasie w Mińsku młodymi pływakami z drużyny „Little Seals” również z Telsiai oraz zacieśnić przyjacielskie kontakty z mińskimi koszykarzami podczas wspólnego ogniska integracyjnego.

Informacja o wynikach turnieju:

Faza grupowa (13-14.06.2014):

LA BASKET WARSZAWA - MKS MOS OCHOTA WARSZAWA 86:61,

UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW 31:63

MUKS PIASECZNO - SKK SIEDLCE 32:57

TELSIAI (LITWA) - BATORY 18 BIAŁYSTOK 64:33

LA BASKET WARSZAWA - SKK SIEDLCE 67:63 (2 dogrywki)

UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - TELSIAI (LITWA) 57:65

MKS MOS OCHOTA WARSZAWA - MUKS PIASECZNO 52:30

BATORY 18 BIAŁYSTOK - OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW 35:39

OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW - TELSIAI (LITWA) 33:59

SKK SIEDLCE - MKS MOS OCHOTA WARSZAWA 53:44

UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - BATORY 18 BIAŁYSTOK 55:50

LA BASKET WARSZAWA - MUKS PIASECZNO 57:25

Mecz pokazowy chłopców z rocznika 2004/05:

UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - LA BASKET WARSZAWA 14:19

Faza pucharowa (14.06.2014):

TELSIAI (LITWA) - MKS MOS OCHOTA WARSZAWA 41:51

UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - SKK SIEDLCE 37:56

MUKS PIASECZNO - BATORY 18 BIAŁYSTOK 39:29

LA BASKET WARSZAWA - OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW 64:40

Mecze o miejsca (15.06.2014):

- o 7. miejsce: SKK SIEDLCE - BATORY 18 BIAŁYSTOK - 56:30

- o 5. miejsce: UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - MUKS PIASECZNO - 25:42

- o 3. miejsce: TELSIAI (LITWA) - OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW - 52:49

- o 1. miejsce: LA BASKET WARSZAWA - MKS MOS OCHOTA WARSZAWA - 81:41.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1 miejsce: LA BASKET WARSZAWA

2 miejsce: MKS MOS OCHOTA WARSZAWA

3 miejsce: TELSIAI (LITWA)

4 miejsce: OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW

5 miejsce: MUKS PIASECZNO

6 miejsce: UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI

7 miejsce: BATORY 18 BIAŁYSTOK

8 miejsce: SKK SIEDLCE (poza konkursem)

Wyróżnienia indywidualne turnieju PROBASKET CUP 2014:

Pierwsza piątka turnieju:

Łukasz Domaradzki - LA BASKET WARSZAWA

Mindaugas Stonkus - TELSIAI (LITWA)

Ignacy Majkusiak - MKS MOS OCHOTA WARSZAWA

Karol Ziąbski - OSiR TRÓJKA ŻYRARDÓW

Patryk Łysiak - UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI

Najlepszy obrońca:

Kamil Bartosiewicz - LA BASKET WARSZAWA

Najlepszy strzelec:

Filip Wiertlewski - MKS MOS OCHOTA WARSZAWA

 MVP turnieju PROBASKET CUP 2014:

Kacper Cacko - LA BASKET WARSZAWA

Zdjęcia z turnieju dostępne tutaj:

1 dzień:

https://plus.google.com/photos/113107834113954657247/albums/6024517901108630881

2 dzień:

https://plus.google.com/photos/113107834113954657247/albums/6024897808351116353

3 dzień:

https://plus.google.com/photos/113107834113954657247/albums/6025249179941260833


Wyjazd do Telsiai - relacja

W dniach 6-8 czerwca br. w Telsiai odbył się „Samogitian Capital Festival 2014”, na którym nasze miasto reprezentowała Klasa Kameralistyki Wokalnej Miejskiej Szkoły Artystycznej oraz Radni Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.

Występ mińskich artystów w składzie:

Paweł Hruszwicki - kierownictwo

Anna Kornacka - pianistka/pedagog

Barbara Majewska, Anna Rogala, Karolina Szczurowsa, Karolina Zwierz - śpiew

Sandra Kuryłowicz  -  flet

Martyna Kłoczewiak - klarnet 

spotkał się z owacyjnym przyjęciem, nie zabrakło bisów. Uczestnicy wyjazdu przeżyli niezapomniany moment aplauzu i dołączenia się publiczności podczas wykonywania przez zespół litewskiej piosenki trzygłosowej. Po koncercie, gratulując występu – Burmistrz Vytautas Kleiva spytał jak długo zespół trenował litewski tekst.... W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy do Pani Dagmary Ostrowskiej, która nauczyła artystów wymowy litewskiej.

W programie wykonano utwory:

- W.A. Mozarta - Luci care, Luci belle (nokturn) (beautiful starlight in your dear eyes..)                                                         

- H. Manciniego - Moon River,

- B. Bacharacha -Trains and boats and planes (“the Promises”),

- M. Szymanowskiej (Adam Mickiewicz) - Willia,

- M. Vaitkeviciausa – Piene (ludowa piosenka litewska)                             

P. Figla - To był świat w zupełnie starym stylu - (Once there was the world in completely out-of-date style)

Poza udziałem w części festiwalowej dla delegacji z Mińska oraz gości z naszego miasta partnerskiego Krnov (Czechy)  zorganizowano wycieczkę do skansenu, gdzie kapela ludowa nie tylko grała, ale uczyła tańców „ (…) mogliśmy sami zatańczyć kilka tańców ludowych, przejechać się bryczką, pochodzić na szczudłach, zjeść poczęstunek złożony z pysznych tradycyjnych specjałów (…)”.

Klasa Kameralistyki Wokalnej-pierwsza  w Polsce - powstała w 1990 w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. Prowadzona według autorskiej koncepcji łączącej śpiew solowy, zespołowy i ruch sceniczny. Równie ważna, obok muzycznej, jest strona literacka śpiewanych utworów. Repertuar wykonuje w oryginalnych wersjach językowych. Pozwoliła wykształcić wielu śpiewaków i wokalistów. 


Wizyta Gości z Lacey

W dniach 27 maja -2 czerwca br. na zaproszenie burmistrza Marcina Jakubowskiego przebywali w naszym mieście Państwo Barbara i Virgil Clarkson oraz Hanna i Jacek Anuszewscy. Okazją do odwiedzenia Mińska Mazowieckiego była Uroczysta Sesja Rady Miasta w dniu 29 maja, podczas której zostały wręczony tytuły nadane w 2013 roku przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki.

Uchwałą nr XXVIII/295/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 roku pan Virgil Clarkson otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki. Virgil Clarkson jest byłym burmistrzem miasta Lacey w stanie Waszyntgon. Od 2004 roku wspiera i ułatwia kontakty mieszkańców Lacey z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Był współinicjatorem podpisania w roku 2005 Porozumienia Miast Siostrzanych. Czynnie uczestniczy w propagowaniu kultury polskiej oraz promowaniu naszego miasta na terenie Lacey i Thurston Country.

Uchwałą nr XXVIII/297/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013 roku panu Jackowi Anuszewskiemu nadano tytuł Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki za pełne determinacji zaangażowanie w podpisanie Porozumienia Miast Siostrzanych między Lacey a Mińskiem Mazowieckim, wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programu "Szkoła bez granic" i promocję naszego miasta za granicą.

Podczas kilkudniowej wizyty goście odwiedzili miejsca ściśle związane z naszym miastem i jego historią – Muzeum Ziemi Mińskiej, Zespół Szkół Miejskich Nr 1 (w której w 2013 roku wystąpiła Orkiestra North Thurston High School )  Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym miejscu w 2011 roku odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie „Swim Team to Poland”, gdzie liczną drużynę stanowili pływacy z Lacey), Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej. Zgodnie z prośbą Państwa Clarkson zorganizowano wycieczkę do Krakowa, która była okazją do pokazania Kopalni Soli w Wieliczce, zabytkowego centrum dawnej stolicy naszego kraju (w tym krakowskiego Kazimierza), Sukiennic i Wawelu. W trakcie pobytu był także czas na wyjazd do Warszawy i uczestnictwo w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.  

Goście opuszczali Mińsk Mazowiecki obdarowani upominkami, które będą im przypominać nasze miasto, wydarzenia, których byli uczestnikami i z nadzieją, że już niebawem będą mogli gościć w Lacey mieszkańców Mińska Mazowieckiego. 

 

 


Wizyta mińskiej oświaty w Krnov

W dniach 14-18 maja 2014 roku przedstawiciele 4 mińskich placówek oświatowych na zaproszenie pani Renaty Romazanovej vice burmistrza miasta partnerskiego z Republiki Czeskiej gościli w Krnov. W delegacji wzięli udział  Katarzyna Karwowska -dyrektor Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr4, Sylwia Gugała -nauczyciel  ze Szkoły Podstawowej Nr6, Marzena Grzyb -nauczyciel z Gimnazjum Miejskiego Nr2, oraz Tomasz Płochocki -dyrektor Zespołu Szkół  Zawodowych Nr2 im. Powstańców Warszawy, a zarazem przedstawiciel mińskiego samorządu.

Krnov odwiedzili również pracownicy Szkoły Specjalnej z naszego litewskiego miasta partnerskiego Telšiai. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci niepełnosprawnych oraz wypracowanie założeń wspólnego projektu edukacyjnego. Dzięki uprzejmości gospodarzy goście odwiedzili i poznali specyfikę pracy oraz zaplecze dydaktyczne przedszkola ,,Beniamin”, szkoły podstawowej, ośrodka wczesnej opieki ,,Matana”, oraz firmy socjalnej ,,Chrpa”. Wszystkie te placówki zajmujące się rozwijaniem umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są prowadzone przez ,,Slezską diakonie” i mają status kościelnych podmiotów edukacyjnych.

Przedstawiciele naszego miasta zaprezentowali przy pomocy prezentacji multimedialnych jak w Mińsku Mazowieckim realizowana jest polityka oświatowa państwa w stosunku do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych od przedszkola do szkoły gimnazjalnej. Wiele uwagi w swych wystąpieniach poświęcili na omówienie kształcenia integracyjnego, które znacznie różni się od czeskiego i litewskiego modelu integracji. W trakcie warsztatów wypracowano założenia długoterminowej współpracy polegającej na wymianie doświadczeń i przykładów dobrej praktyki oraz wyjazdów dzieci do szkół partnerskich. Opracowywany projekt będzie realizowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus +.

Tekst Katarzyna Karwowska, zdjęcia archiwum ZSZ Nr 2


 

BORODIANKA - UKRAINA
Borodianskij Rajon
Kijewskaja Obłast
ul. Lenina 230
tel. 00 380 447 7518 58, fax. 00 380 675 04 80 56
Mer: Ołe
ksandr Sacharuk
bsr.gov.ua
 

CORI - WŁOCHY
Comune di Cori
Via della Liberta 36
04010 Cori  
www.comune.cori.lt.it
tel. 0039 06 96617257, fax. 0039 06 9678695
Mayor - Tommaso Conti

KARBEN – NIEMCY
Stadt Karben
Rathausplatz 1
61184 Karben

tel. 00 49 6039 481 151, fax. 00 49 6039 481 300
www.karben.de
Mayor - Guido Rahn

KRNOV – CZECHY
Starostwo mesta
Hlavni namesti 1
794 01 Krnov
tel. 00 420 554 697 111, fax. 00 420 554 610 418
www.krnov.cz
Starosta - Jana Koukolová Petrová

LACEY - USA
PO Box 3400

420 College Street SE
Lacey, WA  98509-3400
tel. 00 1 360 491 3214, fax. 00 1 360 412 3186
www.ci.lacey.wa.us
Mayor - Andy Ryder

 

ŁUCHAWICA - ROSJA
Administracja Łuchowickogo Rajona
Moskowskoj Obłasti
140 500 g. Łuchowicy
ul.
Sowietskaja 5
tel. 00 749 663 414 62, fax. 00 749 663 121 82
Mer - Władimir Nikołajewicz Barsukow

http://admlukhovitsy.ru/

ORSZA - BIAŁORUŚ
Administracja Orszy
ul. Ostrowskowo 2
21 10 30 Witebskaja ob.
tel. 00 375 21 62 11 212, fax. 00 375 21 62 11 382
Mer: Lisowskij Nikołaj Wiktorowicz

PEFKI (dzielnica Aten) – GRECJA
Municipality of Pefki
El.Venizelou 15A & R. Feraiou 9
15121 Pefki, Attiki, Greece

tel. 0030-210- 6145100, fax. 0030-210-6145155
www.dimospefkis.gr
Mayor - Dmitris Fokianos

SAINT EGREVE – FRANCJA
36av. Du General de Gaulle
Ville de Saint-Egrève

38120 Saint Egreve
tél. 00 033 4 76 56 53 13, fax. 00 033 4 76 75 57 77
www.mairie-st-egreve.fr
Mer - Catherine Kamowski

TELSIAI - LITWA
Telsiai District Municipality
Mayor Petras Kuizinas

Zemaites g.14, LT-87133 Telsiai
tel./fax 00 370 444 52229
www.telsiai.lt

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Reklama

turystycznyminsk.com

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26020