Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy i instytucje, nie będące miejskimi jednostkami organizacyjnymi mogą przystąpić do realizacji Programu wypełniając uprzednio deklarację, w której określą zakres i wysokość proponowanych ulg.

Zwracamy się do Państwa z propozycją przystąpienia do Programu „Rodzinny Mińsk” i zaoferowania zniżek na swoje produkty i usługi.

Przystępując do Programu w szczególności zyskacie:

  • stworzycie pozytywny wizerunek swojej firmy jako przyjaznej rodzinie,
  • zyskacie nowych, stałych klientów,
  • prawo do informowania o swoim partnerstwie i o zakresie zadeklarowanych ulg we własnych materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w miejscach prowadzenia działalności,
  • na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki, w gazecie samorządowej MIM oraz w materiałach informacyjnych dotyczących tego Programu zostanie zamieszczona informacja o Państwa partnerstwie w Programie „Rodzinny Mińsk”.

Państwa udział w Programie przyczyni się do wzmocnienia rodziny wielodzietnej oraz wpłynie na prorodzinny wizerunek mińskiego biznesu oraz Mińska Mazowieckiego. Partnerstwo w Programie to nie tylko wspieranie rodzin wielodzietnych, ale również uzasadniona ekonomicznie decyzja biznesowa.

Aby stać się partnerem należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim deklarację przystąpienia do Programu „Rodzinny Mińsk”.

Każdy przedsiębiorca będący partnerem Programu otrzyma wzór karty.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim