Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Leczenie odwykowe - alkohol


Poradnia

Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu
i współuzależnienia SP ZOZ

ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim
IV piętro – pokój nr 418
tel. /25/ 506 53 57

 


 

Grupy samopomocowe AA

„PIERWSZY KROK”
plebania Kościoła św. Antoniego z Padwy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54
poniedziałek - godz. 17.00

„AL.-ANON”
Mińskie Centrum Profilaktyki
ul. Juliana Tuwima 1
wtorek - godz. 17.00

„JUTRZENKA”
Dom Parafialny
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
ul. Kościelna 1
środa - godz. 18.15

„JUTRZENKA BIS”
Dom Parafialny NNMP
ul. Kościelna 1
piątek - godz. 18.00

„ANDRZEJ”
Dom Parafialny NNMP
ul. Kościelna 1
niedziela - godz. 16.00

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim