Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacje na temat obowiązujących planów miejscowych, ich zmian oraz ich przestrzenna lokalizację na e-mapie można uzyskać w Systemie Informacji Przestrzennej Mińsk Mazowiecki pod adresem https://mminskmazowiecki.e-mapa.net/


Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki

Lp.

Nazwa MPZP

Nr Uchwały


(kliknij w numer Uchwały, żeby zapoznać się z treścią MPZP)

Data uchwalenia przez Radę

Miasta Mińsk Mazowiecki

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data

 wejścia planu

w życie

1.

MPZP miasta Mińsk Mazowiecki

XX/223/04

2004-07-19

 

2004-09-03

 

2004-09-03

 

2

Zmiana MPZP miasta Mińsk

Mazowiecki

XV/105/07

2007-12-20

2008-03-22

2008-04-22

3

Zmiana MPZP miasta Mińsk

Mazowiecki

XXXVII/310/09

2009-12-29

2010-05-11

2010-06-11

4

Zmiana MPZP miasta Mińsk

Mazowiecki

XLII/366/10

2010-09-20

2010-12-23

2011-01-23

5

Zmiana MPZP miasta Mińsk

 Mazowiecki

XLIV/421/10

2010-11-08

2010-12-23

2011-01-23

6

Zmiana MPZP miasta Mińsk

Mazowiecki

XII/92/11

2011-10-22

2011-12-09

2012-01-09

7

Zmiana MPZP miasta Mińsk

Mazowiecki

XVI/139/12

2012-02-13

2012-02-27

2012-03-29

8

Zmiana MPZP miasta Mińsk

Mazowiecki

XIX/166/12

2012-05-29

2012-06-08

2012-07-09

9

Zmiana MPZP miasta Mińsk

 Mazowiecki

XXVI/264/13

2013-01-14

2013-02-05

2013-02-20

10

Zmiana MPZP miasta Mińsk

 Mazowiecki

XLII/412/14

2014-06-23

2014-06-30

2014-07-15

11

MPZP miasta  Mińsk Mazowiecki

XLV.442.2018

2018-10-15

2018-10-19

2018-10-05

12

MPZP części miasta Mińsk

 Mazowiecki

XLIII.403.2022

2022-04-11

2022-05-23

 

2022-06-07

 

13

MPZP miasta Mińsk Mazowiecki – Obszar B

XLV.423.2022

2022-06-20

2022-07-29

2022-08-13

 

14

MPZP części miasta Mińsk

Mazowiecki (b. poligon)

XLIX.440.2022

2022-09-12

2022-10-26

2022-11-10

15

MPZP miasta Mińsk Mazowiecki – Obszar A

LVIII.511.2023

 

2023-03-13

 

2023-04-20

 

2023-05-05

16

MPZP części miasta Mińsk

Mazowiecki – Obszar środkowo - wschodni

LXII.542.2023 

2023-06-26

2023-08-06

2023-08-23

17

MPZP części miasta Mińsk Mazowiecki – Obszar F 

LXIX.610.2024

2024-02-12

2024-02-21

2024-03-07

Wykaz obowiązujących dokumentów planistycznych  dostępny jest również w systemie informacji przestrzennej pod adresem https://mminskmazowiecki.e-mapa.net/, gdzie należy wybrać ikonę „WYKAZ MPZP”. W systemie udostępniona jest usługa przeglądania, wyszukiwania i pobierania danych, w tym danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim