Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 1 czerwca 2020

Imieniny:

Jakuba, Justyny, Konrada

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ograniczenia obsługi interesanta w Urzędzie Miasta

ZARZĄDZENIE NR 13/20 BURMISTRZA MIASTA - KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia obsługi interesanta w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.


Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 878), w związku z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, od dnia 19 maja 2020 r. do odwołania, wprowadzam następujące zasady ograniczenia obsługi interesanta w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki:

1) ustanawiam, że podstawowym sposobem kontaktowania się z Urzędem Miasta jest droga: telefoniczna, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP, pocztowa oraz mailowa;

2) zawieszam przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza i radnych miasta;

3) w budynku Urzędu Miasta przy wejściu głównym uruchomiona zostaje skrzynka podawcza, do której interesanci mogą składać podania i wnioski do rozpatrzenia w Urzędzie Miasta;

4) w sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy należy umówić się na wizytę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym;

5) interesanci przyjmowani są na parterze Urzędu Miasta;

6) dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

7) wyznaczam pracownika dyżurującego, który jest uprawniony do egzekwowania zasad określonych w pkt 5 i 6;

8) każdy interesant po wejściu do budynku Urzędu powinien zdezynfekować ręce płynem, który zapewnia Urząd Miasta;

9) zawieszam przyjmowanie wpłat w kasie Urzędu Miasta do dnia 22 maja 2020 r.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 9/20 Burmistrza Miasta - Kierownika Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2020r. w sprawie ograniczenia obsługi interesanta w budynku Urzędu Miasta Mińsk Mińsk Mazowiecki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Miasta, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


Burmistrz Miasta - Kierownik Urzędu
Marcin Jakubowski

Wstecz

Kalendarium

Reklama

 • Dyżury aptek
 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 3336