Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Konsultacje w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim

Ogłoszenia o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”.


 

Trwają konsultacje dotyczące planu miejscowego dla rejonu cmentarza.

Konsultacjom społecznym poddajemy projekt planu przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania, wysłany do szeregu instytucji z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska. Warto podkreślić, że przestawiany projekt może ulegać zmianom przed oficjalnym, ustawowym etapem wyłożenia planu do wglądu publicznego, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z proponowaną koncepcją oraz składania do niej wniosków. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o możliwych sposobach udziału w konsultacjach.

Konsultacje online – do 31.08.2020 r.

 

http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-minsku-mazowieckim-2

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje projektu dokumentu „Strategii elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki”

Informujemy, że od 03.08.2020 r. do 25.08.2020 r. trwają  konsultacje projektu dokumentu „Strategii elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Mieszkańcy mogą zgłaszać opinie, uwagi oraz propozycji zmian w projekcie na piśmie lub w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje w linku poniżej:

http://www.bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D7780

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim