Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Komu przysługuje MKDR?

Program dotyczy rodzin wielodzietnych (w tym rodzin zastępczych), zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim, bądź wskazujących w zeznaniu podatkowym Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od ich sytuacji materialnej.

Karta ważna jest z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego, z wyjątkiem dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym.

Dla dzieci powyżej 18 roku życia Karta jest ważna z  legitymacją potwierdzającą tożsamość uprawnionego.


Rodziny wielodzietne mogą liczyć na ulgi:

1. w wysokości 50% od:

– ceny biletu wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim,

– ceny biletu wstępu na wszystkie obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim,

–  ceny biletu wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Muzeum Ziemi Mińskiej,

–  ceny biletu wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim,

–  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

​2. w wysokości 25% w opłacie za świadczenia miejskich (samorządowych) przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową. Ulga przysługuje rodzinie, która reguluje na bieżąco opłaty za świadczenia przedszkola miejskiego w zakresie przekraczającym podstawę programową.

Dzieci z rodzin wielodzietnych będą traktowane preferencyjnie przy zapisach do miejskich przedszkoli.

Ponadto rodziny wielodzietne mogą korzystać z ulg, które zaoferują przedsiębiorcy i instytucje. Informacja o podmiotach i instytucjach, które przystąpiły do Programu oraz o zakresie i wysokości ulg stosowanych przez nie dla członków rodzin wielodzietnych jest publikowana na stronie internetowej Miasta.

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim