Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego.
W projekcie zorganizowanych zostanie 10 szkoleń w których łącznie weźmie udział 120 osób (każda grupa liczyć będzie 12 osób).

Uprawnionymi do udziału w szkoleniach będą osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:


1. „Rodzic w Internecie” ;
2. „Mój biznes w sieci” ;
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;
4. „Działam w sieciach społecznościowych”;
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;
6. „Rolnik w sieci” ;
7. „Kultura w sieci”.


 Nr projektu:                           POPC.03.01.00-00-0080/18
Termin realizacji projektu:   1.06.2018- 30.04.2020
Miejsce realizacji projektu:  województwo mazowieckie
Wartość projektu:                  8 430 350,00 zł
Kwota dofinansowania:        8 346 046,50 zł (99%)


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim