Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego.
W projekcie z