Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

„Wymiana bram wjazdowych na terenie ROD „ANDRIOLLEGO” w Mińsku Mazowieckim”

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie otrzymał projekt złożony przez Miasto Mińsk Mazowiecki pn. „Wymiana bram wjazdowych na terenie ROD „ANDRIOLLEGO” w Mińsku Mazowieckim”.
   
Wykonane zadanie swoim zakresem obejmowało wymianę czterech bram wjazdowych dwuskrzydłowych  z furtkami i jednej furtki usytuowanych przy ulicach Warszawskiej i   Żwirowej. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. Kwota ta stanowi 37,64% wartości zadania, przy wartości całkowitej projektu 26 568,00 zł.  

Na wartość całkowitą zadania składają się środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł, środki z dotacji ze środków finansowych budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 10 000,00 zł oraz środki własne ROD w kwocie 6 568,00 zł.  

Burmistrz 3 września br. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał umowę na przekazanie dotacji ze środków finansowych dotyczących powyższego zadania z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który otrzymał dofinansowanie.

Zadanie pn. ”Wymiana bram wjazdowych na terenie ROD „ANDRIOLLEGO” w  Mińsku Mazowieckim” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim