Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2022 – ROD im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Dofinansowanie otrzymał projekt złożony przez miasto: „Remont placu przed budynkiem Domu Działkowca wraz z rekultywacją alejek ogrodowych”. 

Zadanie swoim zakresem objęło remont placu przed budynkiem Domu Działkowca wraz z rekultywacją alejek ogrodowych na terenie ROD.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł. Kwota ta stanowi 38,45% wartości zadania, przy wartości całkowitej projektu 52.020,00 zł.  

Celem zadania była poprawa funkcjonowania infrastruktury ogrodowej, z której korzystają działkowcy oraz poprawa estetyki i bezpieczeństwa osób korzystających ze świetlicy znajdującej się w Domu Działkowca. 

Na wartość całkowitą zadania składały się środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000,00 zł, środki z dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 20 000,00 zł oraz środki własne ROD w kwocie 12.020,00 zł.  

  • napis: mazowsze dla działkowców
  • tablice informacyjne o dofinansowaniu projektu wisząca na ogrodzeniu ogródka działkowego
  • budynek domu działkowska z nową elewacją

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim