Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim

W dniu 26.09.2017 roku Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski podpisał dwie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w ramach programu priorytetowego nr 3.2.1, „Poprawa efektywności energetycznej Część 1) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

Umowę na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia  pn. „Opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia – Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim” – kwota dotacji 61 600,00 zł oraz umowę na dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim” – kwota pożyczki 1 023 530,00 zł z możliwością umorzenia 40%.


    Akt erekcyjny pod budowę Przedszkola Miejskiego nr 5 - fotorelacja
    Budowa Przedszkola Miejskiego „Tęczowa Dolina”
    Przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 - relacja video
    Oficjalne otwarcie Przedszkola Miejskiego Nr 5 "Tęczowa Dolina" - relacja video


Przedszkole Miejskie nr 5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 11 oddane do użytku

Pomysł budowy nowoczesnego  przedszkola w miejscu istniejącego przestarzałego budynku pojawił się w 2012 r. Wówczas podjęto decyzję budowy nowego obiektu spełniającego normy nowoczesnego, energooszczędnego budynku. Prace projektowe zlecono firmie Atelier  Zetta Zenon Zabagło z siedzibą w Warszawie. Zaprojektowany budynek  miał spełniać wymogi Programu Lemur, którego celem  jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2. Prace projektowe zlecono w miesiącu  kwietniu 2015, pozwolenia na budowę uzyskano w  dniu  3 grudnia 2015r. Po uzyskaniu pozwolenia na budową przystąpiono do przetargu  w celu wyboru wykonawcy robót. Najkorzystniejszą ofertę wykonania zadania inwestycyjnego złożyła firma Climatic sp. z o.o. sp. komandytowa, która za kwotę 7.780.000 zł. W ramach zadania wykonawca wykonał m.in.  roboty rozbiórkowe  istniejących budynków oraz wybudowanie nowego obiektu  wraz z infrastrukturą.  W okresie 5 miesięcy udało się wybudować budynek przedszkola w skład którego wchodzi 6 oddziałów przedszkolnych z zespołami sanitarnymi, częścią administracyjną, kuchnią z zapleczem, salą wielofunkcyjną pomieszczeniami gospodarczymi i pomocniczymi. Wykonano również drogi wewnętrzne, parkingi place zabaw oraz urządzono tereny zielone. Wykonano również nowe przyłącza wodne, kanalizacyjne, energetyczne  oraz cieplne wraz z pompami ciepła. Wymieniono ogrodzenie terenu i uformowano skarpy terenowe.

Koszt całego przedsięwzięcia to kwota ok 8100.000,00 zł.

Na realizację pozyskano kwotę pożyczki NFOŚiGW w wysokości 1.023.530,00 zł oraz dotacji w wysokości 61.600,00 zł z  Programu  Priorytetowego Poprawa Efektywności Energetycznej Część 1 LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim