Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • log_eko

Miejska Biblioteka Publiczna

https://mbpmm.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim to placówka kultury, która aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i powiatu. W sposób niekonwencjonalny i nowatorski promuje twórczość najlepszych współczesnych pisarzy i poetów polskich, a także dba o wszechstronny rozwój intelektualny i światopoglądowy dzieci i młodzieży mińskiej. Promuje również wiedzę o regionie. Na chodniku przed Biblioteką mieści się pierwsza w Polsce Aleja Gwiazd Literatury.

 

 • MBP
 • MBP

 

 • logo mdk

Miejski Dom Kultury

http://mdkmm.pl/

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, wspieranie imprez artystyczno-rozrywkowych i rekreacyjnych, organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, wystaw artystycznych i wernisaży czy prowadzenie różnego rodzaju kursów, konkursów, przeglądów, seminariów, zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.

 

 • MDK
 • MDK

 

 • MZM logo

Muzeum Ziemi Mińskiej

http://mzm-minskmaz.pl/

Muzeum zlokalizowane jest w budynku hrabiny Łubieńskiej. W jego zbiorach znajdują się kolekcje poświęcone historii miasta i rejonu, pamiątki fotograficzne, dokumenty, kolekcja ikonograficzna, mapy. Ekspozycje stałe prezentują: dzieje miasta w malarstwie i grafice artystów mińskich oraz dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Muzeum organizuje wystawy czasowe, targi Janowe, wystawy plenerowe,  wydaje publikacje, prowadzi działalność edukacyjną, lekcje muzealne
i spotkania poświęcone historii, koncerty, współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Bractwem Rycerskim Ziemi Mińskiej, Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki w Mińsku Mazowieckim.

 

 • MZM
 • MZM

Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich

http://mzm-minskmaz.pl/7-pulk-ulanow-lubelskich/

Muzeum dokumentuje dzieje 7. Pułku Ułanów Lubelskich (stacjonował w Mińsku Mazowieckim w latach 1921-1939). W zbiorach znajdują się obrazy, dokumenty, fotografie, militaria, oporządzenie kawaleryjskie, pamiątki osobiste, a wśród nich miniaturka kasztanki. Placówka prezentuje również pamiątki po 2. Brygadzie Obrony Terytorialnej.

 

 • m7pul1
 • m7pul

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim