Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Nowe nasadzenia zieleni przy ulicach Kościuszki, Konstytucji 3 Maja oraz przy targowisku miejskim

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poszerzono aneksem zakres prac. Wykonane będą nowe nasadzenia zieleni na:
•    ul. Kościuszki – w rejonie od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z  ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Jana Pawła II
•    ul. Konstytucji 3 Maja – wzdłuż ogrodzenia  Przedszkola Miejskiego nr 5
•    terenie przy targowisku miejskim- skrzyżowanie ul. Chełmońskiego i Targowej, przy ogrodzeniu targowiska

Celem wykonania projektu jest polepszenie warunków środowiskowych fragmentu ul. Kościuszki, ul. Konstytucji 3 Maja i terenu przy targowisku miejskim poprzez wprowadzenie możliwie jak największej ilości drzew i krzewów. Działanie takie wpłynie na poprawę mikroklimatu tych miejsc, oraz poprawi ich estetykę. W miejscach, w których zostaną utworzone nowe zieleńce zwiększy się bioretencja wód opadowych. Usunięte zostaną rosnące tam dotychczas drzewa w złym stanie zdrowotnym. Wzdłuż ulicy Kościuszki zaprojektowano kwatery, w których rosnąć będą drzewa liściaste gatunków Acer platanoides 'Globosum' i Platanus x hispanica 'Acerifolia'. Pod drzewami przewiduje się nasadzenia z róży okrywowej o czerwonych kwiatach i traw ozdobnych.

Istniejący zieleniec przy płatnym parkingu na ul. Kościuszki (po uprzednim usunięciu rosnących tam krzewów) zostanie obsadzony różą okrywową, trawami ozdobnymi i kwitnącymi bylinami oraz drzewami gatunku Acer platanoides 'Columnare'. Drzewa te stworzą z czasem zieloną barierę odgradzającą ruchliwy parking od znajdujących się w pobliżu bloków mieszkalnych. Dodatkowo wszystkie zielone kwatery w tym rejonie ubarwią  rośliny cebulowe gatunku Narcissus 'Jetfire'.

Przy ul. Konstytucji 3 Maja, wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 5, zostaną zasadzone krzewy kwitnące, takie jak: hortensje, róże okrywowe w kolorze czerwonym i różowym, czerwonolistne berberysy oraz byliny kwitnące. Taka kompozycja będzie współgrać z istniejącymi już w tym rejonie nasadzeniami przyulicznymi, które powstały kilka lat wcześniej.

Na terenie przy targowisku miejskim uda się wygospodarować nowy zieleniec o powierzchni 12 m2, na którym zaprojektowano posadzenie drzewa gatunku Carpinus betulus 'Fracs Fontaine' oraz krzewów iglastych. Ogrodzenie porastać będą pnącza.

 

 

  • IMG_3473
  • IMG_3476
  • IMG_3480
  • IMG_3485

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim