Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • maz_dla_rownomiernego_rozwoju_pelnokolorowa

Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej -  łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej” dofinansowanego  w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 661 516,57 zł, w tym kwota dofinansowania 2 196 909,94 zł.

Celem projektu była budowa dróg  gminnych o łącznej długości około 700 m.   

Wykonawcą  zadania wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego. Umowę zawarto w czerwcu 2021 roku, prace zakończono w  maju 2022 roku.

W ramach inwestycji zostały wykonane: sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny  oraz nowa nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników, nowe oznakowanie pionowe i poziome. Zostały wypłacone odszkodowania za przejęte pod inwestycję drogową grunty niezbędne do jej  wykonania.

Realizacja inwestycji znacznie wpłynęła na zwiększenie płynności ruchu i poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Ulice będące przedmiotem inwestycji mają istotne znaczenie z punktu widzenia sieci lokalnych połączeń komunikacyjnych, ponieważ  łączą istniejące  ciągi komunikacyjne. W przypadku dużego natężenia ruchu lub utrudnień w ruchu na ul. Siennickiej (droga wojewódzka) wybudowany łącznik będzie pełnił funkcję objazdu, a tym samym odciąży drogę wojewódzką nr 802.

 Wykonanie tego zadania poprawiło dostępność terenów inwestycyjnych zlokalizowanych  bezpośrednio przy zrealizowanej inwestycji  i wpłynęło na poprawę atrakcyjności sąsiadujących terenów. Zostały stworzone bezpieczne warunki dojazdu do pracy dla pracowników zatrudnionych w znajdujących się tu zakładach pracy.

 Realizacja tej  inwestycji w tym obszarze przyniesie zarówno korzyści społeczne odczuwalne w długim okresie, jak i poprawi wizerunek danego obszaru, tak aby zmieniło się jego postrzeganie przez mieszkańców czy inwestorów.

 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej
 • Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim