Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Informacje o Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim w języku łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

 • Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, czyli w skrócie urząd, znajduje się przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim.

 • Budynek Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki

Tutaj jest główny budynek urzędu, w którym pracują burmistrz i urzędnicy.
Budynek ma  jedno wejście główne od strony ul. Konstytucji 3 Maja 1.

 

 • Wejście główne do urzędu strona lewa
 • Wejście główne do urzędu strona prawa
 • Dzwonek dla osób z niepełnosprawnością przy drzwiach do urzędu
 • Stacja do dezynfekcji rąk w wejściu do budynku urzędu

Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Burmistrzem w Mińsku Mazowieckim jest Marcin Jakubowski.

 • Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski w swoim gabinecie

Burmistrzowi w pracy pomagają zastępcy burmistrza, sekretarz miasta, skarbnik miasta oraz pracownicy wielu wydziałów i referatów.

 • Tablica informacyjna na parterze urzędu miasta

Pracownicy Urzędu to też Straż Miejska, która pilnuje spokoju i porządku w mieście.

 • Samochód Straży Miejskiej patrolujący miasto

Pracownicy to również Mińskie Centrum Profilaktyki, które zapewnia pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu oraz pomoc dla rodzin potrzebujących wsparcia.

 • Wejście do budynku Mińskiego Centrum Profilaktyki

Czym zajmuje się urząd?

W urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej działalności, wyrobić dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko. To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia.

W urzędzie zapłacisz podatki. To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa. Urząd zajmuje się też drogami. Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w mieście to także rzeczy, za które odpowiada urząd. Zajmuje się planowaniem przestrzeni.

Kontakt z pracownikami urzędu

Zapraszamy do Urzędu od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek 8.00-16.00

Środa 8.00 -17.00

Czwartek 8.00-16.00

Piątek 8.00-15.00

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 25 759 53 11, 25 759 53 68.

Możesz też wysłać e-mail na adres: boi@umminskmaz.pl


Aby załatwić sprawy w Urzędzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 •  napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

 • przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta to miejsce, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie.

 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto na ePUAP.
 • przesłać wiadomość tekstową sms w godz. pracy Urzędu 608 373 393
 • wysłać faksem 25 758 40 25

Jak trafić do Biura Obsługi Klienta?

Znajduje się ono na parterze.

Wchodzisz głównym wejściem od ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Gdy wejdziesz do budynku, po prawej stronie zobaczysz drzwi do biura.

 • Wejście do Biura Obsługi Interesanta

Tak kancelaria wygląda w środku.

 • Biuro obsługi wewnątrz

Przed wejściem do budynku, po dwóch jego stronach, znajdują się podjazdy z poręczami dla osób z niepełnosprawnościami oraz schody z poręczami.

 • Podjazd z poręczami do bydynku - strona lewa
 • Podjazd z poręczami do bydynku - strona prawa

Jeśli przyjedziesz do nas autem zaparkuj na specjalnie oznaczonym miejscu.

Jedno miejsce znajdziesz po prawej stronie budynku urzędu od strony ul. Konstytucji 3 Maja 1.

W najbliższym otoczeniu budynku Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki są dwa wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

 • Parking przed budynkiem Straży Miejskiej z miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością
 
Najważniejsze informacje o Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( ETR) - film z lektorem języka migowego
 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim