Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zaprezentowane materiały można otrzymać w Punku EUROPE DIRECT MIńsk Mazowiecki oraz podczas spotkań otwartych z mieszkańcami.

Publikacje UE - Sprawozdania, badania, broszury, czasopisma i inne publikacje instytucji i organów UE. To jedno z najcenniejszych źródeł informacji o UE. Znaleźć w nich można aktualne mapy, publikacje dla dzieci, studentów i nauczycieli jak i unijne czasopisma. Większość publikacji wydana została w języku polskim. Wszystkie publikacje są dostępne bezpłatnie w formacie elektronicznym pod adresem: https://op.europa.eu/pl/web/general-publications/publications

 

  • Materiały o UE kolorowe zgięte kartki w tle
  • Materiały o UE nr1
  • Materiały o UE nr2
  • Materiały o UE nr3

Europejski Rok Umiejętności – Kształcenie i szkolenie zawodowe

Umiejętności na miarę teraźniejszości i przyszłości.

Niniejsza broszura przedstawia w sposób kompleksowy wizję UE dotyczącą przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz działania, jakie UE i państwa członkowskie podejmują na rzecz jej urzeczywistnienia. Poruszono w niej kwestię znaczenia reform VET na szczeblu krajowym, w tym najważniejsze przesłanki tych reform, oraz omówiono kluczowe inicjatywy podejmowane na szczeblu unijnym.

Na miejsca, gotowi, start!

Działania CEDEFOPU na lata 2022-2023 ułatwiają wkroczenie w Europejski Rok Umiejetności.

„Permacrisis” [„permakryzys”] – nowy termin określający wrażenie, które wielu osobom towarzyszyło w 2022 r. – został wybrany przez redakcję słownika Collinsa słowem roku. Na początku 2022 r., kiedy UE dopiero wychodziła z kryzysu spowodowanego pandemią, w Europie wybuchła wojna. Następstwem tego zdarzenia były zakłócenia gospodarcze i bezprecedensowa migracja. Dążenie do niezależności energetycznej, zagrożenie niedoborami gazu i trudności finansowe wynikające z gwałtownego wzrostu cen były głównymi problemami politycznymi w czasie, gdy kryzys klimatyczny przybierał na sile i był coraz bardziej widoczny. W kontekście kryzysu i przyspieszających megatrendów Cedefop nieustannie koncentrował się na wymiarach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), umiejętności i zatrudnienia w ramach dwojakiej transformacji. Jego działania pomogły ocenić skutki obecnych wyzwań dla systemów i kwalifikacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz skłoniły do refleksji nad tym, w jaki sposób polityka przyczynia się do przygotowania ludzi na przyszłość. Działania Cedefopu poprzedzające Europejski Rok Umiejętności i prowadzone w trakcie jego trwania przyczyniły się i nadal będą się przyczyniać w sposób przekrojowy do tego, aby uczenie się przez podnoszenie i zmianę kwalifikacji stało się nową normą. Umiejętności odgrywają kluczową rolę w stawianiu czoła wyzwaniom i kształtowaniu udanych transformacji. Jednocześnie mamy do czynienia z niedoborem „odpowiednich” umiejętności. Ogłoszenie roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności pozwoli skupić wysiłki instytucji Unii Europejskiej na budowaniu umiejętności, likwidowaniu luk i zmniejszaniu niedopasowań. Dzięki temu w centrum uwagi znajdzie się europejska agencja zajmująca się umiejętnościami: Cedefop.

Innowacyjność i transformacja cyfrowa

8 założeń dotyczących wdrażania nowych strategii: sprawozdanie grupy roboczej ET2020 ds. kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Innowacyjność i transformacja cyfrowa odgrywają kluczową rolę w przechodzeniu na ekologiczne i cyfrowe rozwiązania, wspierające ożywienie i odporność gospodarczą. Poprzez warsztaty, webinaria i działania w zakresie partnerskiego uczenia się grupa robocza ET2020 ds. kształcenia i szkolenia zawodowego pracowała nad znalezieniem odpowiedzi na następujące pytanie: W jaki sposób innowacyjność i transformacja cyfrowa mogą wspierać wysoką jakość kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), w tym także na poziomie szkolnictwa wyższego?

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim