Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LUTY 2022

Uzależnienie behawioralne (czynnościowe)

Termin ten określa takie formy zachowań, które nie są związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności. Wśród najpopularniejszych uzależnień behawioralnych wymienia się pracoholizm, siecioholizm, fonoholizm, zakupoholizm,  patologiczny hazard, seksoholizm czy zaburzenia odżywiania. Wspólną cechą wszystkich uzależnień jest zaburzona kontrola impulsów, a właściwie  utrata przez osoby uzależnione, kontroli nad tymi zachowaniami  lub czynnościami i utrwalonym, wielokrotnym ich powtarzaniem, co ma negatywny wpływ na życie społeczne, rodzinne, zawodowe osób, a także ich otoczenia.

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw powierza gminom, nowe zadania w zakresie kształtowania polityki wobec uzależnień oraz prowadzenia działań profilaktycznych. Na mocy wprowadzonych przepisów, przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym ma stanowić element gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Podstawowe działania w tym zakresie obejmują m.in. działalność informacyjną i edukacyjną.

Rozwój cywilizacji, zmieniający się styl życia, wyznawane w społeczeństwach wartości stymulują w pewien sposób rozwój niektórych uzależnień behawioralnych. W szczególny sposób narażone na tego typu uzależnienia  są dzieci i młodzież, ponieważ łatwo nie zauważyć zagrożenia jakie niesie ze sobą np. używanie przez dzieci nowoczesnych technologii.

Pozytywne relacje z rodzicami, innymi istotnymi osobami z najbliższego otoczenia, zaangażowanie rodziców/opiekunów w życie dziecka, jasne zasady i standardy zachowania, poczucie zaufania i wsparcia, pozytywny klimat szkoły, pozytywny obraz siebie, kompetencje psychospołeczne młodych ludzi czy też  pozytywnie oddziaływujące zasoby pozarodzinnego otoczenia społecznego i miejsca zamieszkania, to ważne czynniki chroniące.

Z kolei podstawowym czynnikiem ryzyka, rozpoznawanym w uzależnieniach jest brak wiedzy.  Warto więc wiedzieć od jakich czynności możemy się uzależnić i jakie są tego konsekwencje. Być czujnym i uważnym  w szacowaniu zagrożeń. Świadomość zdrowotna i motywacja do dbania o zdrowie, a w sytuacjach zagrożenia, do poszukiwania pomocy, stanowi punkt wyjścia w działaniach profilaktycznych.   

Zachęcamy Państwa  do zapoznania się z Raportem pt. „Brzdąc w sieci  - zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0-6 lat” z badań przeprowadzonych w 2020 r. oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Raport dostępny jest na stronie https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=1768880 oraz w załączeniu poniżej:  

  • Uzależnienie behawioralne (czynnościowe)

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim