Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Wymiana źródeł ciepła

Mińsk Mazowiecki, 3 marca 2022 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza, że z dniem 1 kwietnia 2022 r. rusza nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu dofinansowania gminnego do wymiany kotłów grzewczych!

Do 31 maja 2022 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza polegającej na:
- wymianie niskosprawnego i nieekologicznego kotła/miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe (tzw. piece kopciuchy, kozy, kominki) na niskoemisyjne urządzenia grzewcze (zasilane gazem, olejem, energią elektryczną)
-  przebudowie instalacji grzewczej w związku z likwidacją pieca na paliwo stałe.
Wniosek o udzielenie dotacji do pobrania w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki lub na stronie internetowej Miasta.
Pula środków przewidzianych w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych wynosi 200 000 zł.

Wysokość dotacji:
•     80 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł, w przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy, kocioł LPG, kocioł elektryczny lub kocioł olejowy;
•    80 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż 8 000 zł, w przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na pompę ciepła;
•    90 % koszów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 500 zł, w przypadku inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej wynikającej z likwidacji źródła ciepła.

Procedura udzielenia dotacji:
1.    Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji.
2.    Rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Miasta i po pozytywnej weryfikacji wniosku zawarcie umowy z Miastem Mińsk Mazowiecki.
3.    Realizacja inwestycji przez wnioskodawcę.
4.    Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.
5.    Rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Miasta i po pozytywnej weryfikacji wniosku przekazanie dotacji na konto wnioskodawcy.

Ważne: rozliczenie dotacji powinno nastąpić do 30 października 2022 r.
Tel. kontaktowy: 25 759 53 54

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki


 

  • Ulotka dot. wymiany kotłów
  • Obowiazek zgłaszania źródeł ogrzewania - ulotka

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim