Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LIPIEC 2022

I edycja rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” zakończona

W Mińskim Centrum Profilaktyki w dniach od 21 kwietnia do 30 czerwca br., w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki, realizowany był rekomendowany program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Zajęcia mające charakter  warsztatowy  prowadzone były w formie cyklu 10 spotkań obejmujących łącznie 40 godzin dydaktycznych.  Warsztaty, adresowane do rodziców zainteresowanych pogłębieniem umiejętności z zakresu opieki i wychowania, stworzyły możliwość nabycia wielu cennych umiejętności potrzebnych  w budowaniu relacji rodzinnych opartych na szacunku  i współpracy. 

W dniu 30 czerwca zakończona została realizacja I edycji programu, a uczestnicy zajęć  otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie „Szkoły dla rodziców i wychowawców” oraz materiały informacyjno-edukacyjne  z zakresu profilaktyki.

 TEMATYKA PROGRAMU OBEJMOWAŁA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  1. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń, tak aby były przez dziecko respektowane,
  2. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, 
  3. zachęcanie dziecka do współpracy,
  4. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  5. rozwiązywanie problemów i konfliktów,
  6. zachęcanie dziecka do samodzielności,
  7. wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania narzuconych ról,
  8. budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka (pomocna pochwała i zachęta).  
  • na sali osoby siedzącę przy prostokątnym stole uczestniczące w spotakniu

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim