Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2022

Mało kto potrafi czytać tak jak oni… 

"Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi."
Cyprian Kamil Norwid

 

W dniach 15-16 listopada w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach Filia w Mińsku Mazowieckim odbył się Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy Romantyków Polskich pod patronatem Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. W tym roku miała miejsce 11. edycja tego pięknego literackiego przedsięwzięcia, którego hasłem przewodnim była sentencja z „Ody do młodości” A. Mickiewicza: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie!”. Uczniowie mieli za zadanie przygotować do czytania fragment dowolnego utworu autora z okresu Romantyzmu. Młodzież bardzo ambitnie podeszła do zadania, dlatego też poziom challenge’u był bardzo wysoki. Cele konkursu  to rozbudzanie pasji czytania, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, zachęcanie młodzieży do posługiwania się piękną polszczyzną na co dzień czy propagowanie czystości języka polskiego.

Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali nieprzeciętne umiejętności interpretacji trudnych tekstów literackich. Z wielkim zaangażowaniem podeszli do zadania, wykazując się kreatywnością w prezentacji przygotowanych tekstów oraz umiejętnością płynnego i wyrazistego czytania. Wybranie laureatów było bardzo trudne. Nagrodzonych mogło być stosunkowo niewielkie grono  w porównaniu z ilością uczniów ubiegających się o tytuł zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ocenie podlegały następujące kryteria: dykcja, interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór tekstu do wieku i płci recytatora. Komisja oceniająca po burzliwej dyskusji wyłoniła 25 laureatów spośród 123 startujących  w turnieju. Ostatecznie jury podjęło decyzję o przyznaniu kilku nagród równorzędnych. Mamy zatem sześć miejsc drugich oraz dziewięć trzecich w różnych kategoriach wiekowych.

22 listopada wszyscy laureaci wraz z opiekunami przybyli do siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim na uroczystą galę nagród.  W imieniu Anny Popławskiej, kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, na spotkaniu podsumowującym konkursy zorganizowane przez bibliotekę gości powitała Agnieszka Bielakowska. Galę uświetnili swoją obecnością: profesor dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska – pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Dorota Salamon - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach, Karolina Wieczorek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim,  przedstawiciele  Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  Stanisława Gujska – poetka i pisarka utworów dla dzieci, dyrektorzy szkół, z których zostali wyłonieni laureaci konkursu, nauczyciele, rodzice, przyjaciele i sympatycy biblioteki oraz media.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji historii biblioteki począwszy od czasów dwudziestolecia międzywojennego, którą przedstawiła Agnieszka Bielakowska. Wspomniała, że początkowo biblioteka była zlokalizowana przy oddziale ZNP w Mińsku Mazowieckim i dysponowała wówczas 1000 egzemplarzy. Ten skromny księgozbiór został w znacznym stopniu rozproszony podczas działań wojennych. Resztki w latach siedemdziesiątych zostały odnalezione przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej (PBP) i  obecnie, jako białe kruki, znajdują się w naszych zbiorach, są opracowane i udostępniane. Od 1951 roku biblioteka rozpoczyna działalność przy Inspektoracie Szkolnym i często zmienia swoją lokalizację. Obecnie księgozbiór liczy 52 tysiące woluminów. Od 1998 roku biblioteka stanowi filię terenową Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Zasięgiem działalności obejmuje miasto i powiat miński. Od października 2010 roku Biblioteka Pedagogiczna znajduję się w obecnej lokalizacji i dzieli budynek z Miejską Biblioteką Publiczną.

Biblioteka od lat 80. staje się miejscem doskonalenia nauczycieli, organizuje szereg konferencji, spotkań i warsztatów dla nauczyli i bibliotekarzy szkolnych. Uczyliśmy się od najlepszych. Prelegentami byli: prof. Elżbieta Barbara Zybert, prof. Grzegorz Leszczyński, dr Michał Zając, dr Maria Przastek-Samokowa z Uniwersytetu Warszawskiego, Mirosława Dobrowolska i Zofia Zasadzka z Biblioteki Narodowej. Swoją wiedzą dzielili się również prof. Stanisław Bortnowski, prof. Alina Kowalczykowa, prof. Andrzej Tyszka, dr Joanna Kubicka,  prof. Maria Ekiel-Jeżewska, reżyser prof. Krzysztof Zanussi.

Wiele przedsięwzięć organizowanych w jest we współpracy ze szkołami, z lokalnymi instytucjami kultury, z Miejską Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy wsparciu władz samorządowych. Od 2010 roku w Galerii Biblioteki organizowane są wystawy twórczości plastycznej dzieci i młodzieży oraz wystawy lokalnych twórców. W zakresie popularyzacji literatury i czytelnictwa biblioteka prowadzi Konkurs Pięknego Czytania (XI edycji), warsztaty literackie, warsztaty dziennikarskie, lekcje biblioteczne dla uczniów czy wystawy publikacji.

Od lat dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mury biblioteki gościły m.in.: Katarzynę Majgier, Stanisławę Gujską, Tomasza Sobanię, Dorotę Gellner, Krzysztofa Szczypiorskiego. W obszarze kultury i tradycji narodowej biblioteka organizowała spotkania historyczne, konkursy literackie takie, jak „Moje ślady w przyszłości” czy „Powiat miński za 20 lat”, konkursy historyczne np. „Ocalić od zapomnienia”, „Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat” i plastyczne oraz gry miejskie poświęcone ludziom związanym z naszym powiatem.

Biblioteka od zawsze służyła nauczycielom i osobom uczącym się, wspierała rozwój i dawała możliwość samokształcenia. Wspomagała szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz edukacji czytelniczej i medialnej uczniów. Koniec reminiscencji historycznych zwieńczyła wypowiedź Mirosławy Dobrowolskiej, którą przywołała prelegentka: „Jestem pod dużym wrażeniem, oglądając bibliotekę. Wspaniała architektura, zasobny księgozbiór, a przede wszystkim wielce sympatyczne panie bibliotekarki, którym życzę, by dobrze i miło pracowało się w takiej placówce (…)”

Po wysłuchaniu prelekcji goście obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkół Salezjańskich. Wystąpił zespół Kreska pod batutą Jakuba Maguzy. 

Następnie wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom dwóch konkursów organizowanych z okazji 70-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim: na „Plakat promujący bibliotekę” oraz laureatom „XI Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Poezji i Prozy Romantyków Polskich”. Uczniowie, którzy zajęli czołowe lokaty w konkursie pięknego czytania, teraz mogli  pochwalić się aktorskimi umiejętnościami i raz jeszcze pięknie zaprezentować fragmenty utworów literackich, których czytanie kilka dni wcześniej przyniosło im sukces.

Stanisława Gójska – poetka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci, w ciepłych słowach podsumowała zorganizowane konkursy,  które miały na celu m.in. kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów, rozbudzanie twórczej inwencji, kreatywności i wrażliwości czytelniczej oraz rozwijanie zdolności plastycznych.  Wszystkie prezentacje, zarówno literackie jak i plastyczne, były bardzo ciekawe i z całą pewnością wymagały ogromnego wkładu pracy i pomysłowości w przygotowaniu, zarówno od młodszych, jak i starszych uczestników konkursu. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali organizatorzy i Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim. Na zakończenie  Renata Bakuła złożyła serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursów, jak również ich opiekunom artystycznym za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w przygotowanie podopiecznych do turniejów, a następnie zaprosiła gości na słodki poczęstunek,  który miał miejsce w galerii biblioteki, gdzie również można było obejrzeć wystawę plakatów promujących bibliotekę.  

 

Bożena Swatko

  • laureaci konkursu pozują do wspólnego zdjecia
  • laureaci konkursu pozują do wspólnego zdjecia
  • laureaci konkursu pozują do wspólnego zdjecia

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim