Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

„Dostosowanie skrzyżowania przy Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz budynku do standardów Programu Dostępność Plus 2018-2025”

sf6sMHLyBemDoAAAAASUVORK5CYII=

Zadanie dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

W ramach dofinansowania wykonany został remont, w którym dostosowano skrzyżowanie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Józefa Piłsudskiego 1A w Mińsku Mazowieckim) do standardów Programu Dostępność Plus 2018-2025. Wydzielone zostało  miejsce postojowe w obrębie parkingu przy budynku biblioteki dla osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu wykonano oznaczenia kontrastowe na schodach zewnętrznych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wykonanie fakturowych oznaczeń przed schodami oraz w obrębie przejść dla pieszych, wykonano remont nawierzchni części chodnika. Wartość wykonanych robót – 96 321,30 zł

  • skrzyżowanie ulic
  • zdjęcie schodów do budynku
  • zdjęcie tabliczki norway grants

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim