Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 23 maja 2018

Imieniny:

Emilii, Iwony, Leontyny

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

  • Ankiety    /   

Treść strony

ANKIETY


ANKIETA
BADANIE POZIOMU ZADOWOLENIA INTERESANTA
Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
 
Szanowni Państwo,
 
W celu realizacji założeń Polityki Jakości obowiązującej w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, w tym przede wszystkim celu nadrzędnego tej Polityki, jakim jest realizacja zadań publicznych w sprawny, skuteczny i kompetentny sposób oraz w celu analizowania informacji o potrzebach i oczekiwaniach interesantów Urzędu, zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
 
Państwa oceny, uwagi i wnioski będą cennymi wskazówkami w doskonaleniu usług świadczonych przez Urząd. Wypełnioną ankietę można przekazać pracownikowi Urzędu, pozostawić w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą.
 
Serdecznie dziękuję
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
1. Jak często jest Pan/Pani klientem Urzędu Miasta?
2. Załatwiane przez Pana/Panią sprawy w Urzędzie Miasta dotyczą:    

 
ewidencji ludności/dowodów osobistych
 
profilaktyki uzależnień
 
Karty Dużej Rodziny
 
podatków
 
działalności gospodarczej
 
oświaty
 
planowania przestrzennego/gospodarki nieruchomościami
 
ochrony środowiska/usług komunalnych
 
spraw obronnych
 
inwestycji miejskich
 
innych
3. Czy bez problemu trafił/a Pan/Pani do właściwego pracownika Urzędu?4. Czy pracownik Urzędu poinformaował Pana/Panią o przepisach prawa mających zastosowanie w sprawie?5. Czy formularze i druki były dla Pana/Pani zrozumiałe i czytelne, czy zawarte w nich informacje były wystarczające i kompletne?
6. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o przewidywanym terminie załatwienia sprawy?


7. Ile czasu trwało załatwienie sprawy?

8. Jak Pan/Pani ocenia pracę obsługującego Pana/Panią pracownika Urzędu?
(liczba 4 bardzo dobrze, liczba 3 dobrze, liczba 2 raczej źle, liczba 1 źle)
kompetencje, fachowość
 
uprzejmość, życzliwość
 
sprawność, szybkość działania
 
udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji
 
9. Czy korzystał/a Pan/Pani z informacji o Urzędzie zawartych w Internecie?


(w jakim zakresie)
10. Czy oczekuje Pan/i komunikacji z Urzędem w formie elektronicznej?


(w jakim zakresie)
11. Jak ocenia Pan/Pani poziom usług świadczonych przez Urząd Miasta?
12. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze podczas załatwiania sprawy w Urzędzie?
 
Uprzejmość i życzliwość urzędnika
 
Osobiste zaangażowanie urzędnika, troska o klienta
 
Terminowość załatwienia sprawy
 
Rzetelna informacja, kompetencje i fachowość urzędnika
 
Warunki lokalowe

13. Jakie są Pana/i oczekiwania w zakresie środków komunikacji Urzędu Miasta z mieszkańcami?

- pośrednie:

 
Strona internetowa Miasta
 
Biuletyn Informacji Publicznej
 
Gazeta Samorządowa MIM
 
Współpraca z mediami lokalnymi
 
Tablice i gabloty informacyjne
Inne

- bezpośrednie:    

 
Przyjęcia Interesantów przez Burmistrza Miasta
 
Dyżury Radnych Miasta
 
Sesje Rady Miasta
 
Pracownicy Wydziałów/Referatów/Zespołów
 
Biuro Obsługi Klienta
 
Uczestnictwo Burmistrza w spotkaniach z mieszkańcami
Inne
14. Jakie zmiany Pana/i zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ?
PŁEĆ


WIEK
WYKSZTAŁCENIE

drukuj całą stronę

Rotator zdjęć

  • Gmina Mińsk Mazowiecki
  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 15330