Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 21 stycznia 2019

Imieniny:

Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Skład i zadania Komisji


Skład Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana do życia 22 lutego 1997 roku uchwałą Nr XXIX/274/97 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zarządzeniem Nr 1038/317/18 z dnia 11 lipca 2018 roku ustalił nowy skład Komisji:  
 
Przewodnicząca Komisji
Frelak Jadwiga
   
Z-ca Przewodniczącej Komisji
Łysiak Karolina
   
Członkowie:
Andrzejewska Elżbieta
Kokoszka Robert
Kossakowska Stanisława
Mostowska Ewa
Pamrowska Monika

 
Siedziba Komisji:
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Informacje związane z działalnością Komisji można uzyskać bezpośrednio
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00 w

Mińskim Centrum Profilaktyki
ul. Juliana Tuwima 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. /25/ 758 02 52
e- mail: mkrpa@umminskmaz.pl

 

Osoba do kontaktu:
- Łysiak Karolina


Zadania Komisji
 
Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487 z późn.zm.).
 
Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, o których mowa w art.. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym    opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków   wpływających do Komisji.
 
Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Mińska Mazowiecki.
 
Komisja realizuje zadania Programu w czterech podkomisjach:
 • podkomisji ds. motywowania do leczenia,
 • podkomisji ds. działań profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych,
 • podkomisji ds. pomocy terapeutycznej i psychologicznej,
 • podkomisji ds. kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie sprzedaży, reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Siedziba Komisji:

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.  25 759 53 33
       25 759 53 30
fax. 25 758 40 25
 
 
Osoba do kontaktu:
- Karolina Łysiak

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 46411