Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 25 maja 2019

Imieniny:

Grzegorza, Magdy, Urbana

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Komunikaty i ostrzeżenia


Ćwiczenia Renegade/Sarex-19

W dniu 28 maja 2019 r. Wojewoda Mazowiecki zarządził przeprowadzenie wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19.

Informuję, że w ramach ćwiczenia, w godz. 800 - 1800 zaplanowano uruchomienie syren alarmowych i nadanie sygnałów alarmowych:

 • "OGŁOSZENIE ALARMU"
  sygnał akustyczny: dźwięk modulowany syreny w okresie 3 minut;
 • "ODWOŁANIE ALARMU"
  sygnał akustyczny: dźwięk ciągły syreny w okresie 3 minut.

Pismo w sprawie wymagań przy uboju z konieczności


Postępowanie ze zwierzętami kopytnymi w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wścieklizny zwierząt na terenie powiatu mińskiego


Szkolenie w zakresie uboju zwierząt na użytek własny
Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722)
zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

​nakazuje się​ m. in.:

 • ​utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Afrykański pomór świń - obszar objęty ograniczeniami

Zgodnie z Decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r., 2018/745 z dnia 16 maja 2018 r., 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r., 2018/1114 z dnia 9 sierpnia 2018 r., 2018/1576 z dnia 18 października 2018 r., 2018/1856 z dnia 27 listopada 2018 r., 2019/246 z dnia 11 lutego 2019 r., 2019/315 z dnia 21 lutego 2019 r., 2019/404 z dnia 12 marca 2019 r., 2019/489 z dnia 25 marca 2019 r. i 2019/617 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniającymi decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, do obszaru ochronnego wchodzą część gminy Jakubów, Kałuszyn i Mińsk Mazowiecki oraz gminy Dobre, Stanisławów, do obszaru objętego ograniczeniami wchodzą miasto Mińsk Mazowiecki, gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek oraz część gminy Jakubów, Kałuszyn i  Mińsk Mazowiecki.

W związku z powyższym, na ww. obszarach obowiązują ograniczenia wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".

Do ograniczeń należy m. in.: na obszarze objętym ograniczeniami lub obszarze zagrożenia świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa, rzeźni lub do przedsiębiorstwa kontrolowanego przez podmiot gospodarczy po uzyskaniu pozwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim. 

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

"Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą" - materiał Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego 


SYRENA    ALARMOWA

Informujemy, że  w  każdy  czwarty  czwartek  miesiąca  w  godz. 1100 - 1300  w  ramach  treningów  powszechnego  ostrzegania  i  alarmowania  zostanie  włączona  syrena  alarmowa  na  terenie  Oddziału  Specjalnego  Żandarmerii  Wojskowej w  Mińsku  Mazowieckim  przy ul. Warszawskiej  267.


Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 58153
baner toplayer
https://www.minsk-maz.pl/640,maj-2019?tresc=16207