Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 22 października 2019

Imieniny:

Filipa, Kordiana, Marka

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej jest zobowiązany wypełnić wniosek CEIDG-1 i zgłosić informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej dotyczący przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG można złożyć:
1. on-line
– za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego ds. gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
2. w dowolnym urzędzie gminy – osobiście lub przesłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym  przez notariusza).
W takim przypadku rozpatrzenie wniosku polega na przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG. Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują wpisu informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do CEIDG, stąd od czynności tych nie przysługują środki odwoławcze.

Jeżeli wznowienie nie zostanie ujawnione na stronie CEIDG, oznacza to, że wniosek jest niepoprawny i będzie wymagał uzupełnienia lub skorygowania. Do uzupełnienia lub skorygowania wnioskodawcę wezwie organ gminy wskazując konieczne do usunięcia uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Inne informacje

- pełnomocnictwo – złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

drukuj całą stronę

Kalendarium

Reklama

 • Wirtualny spacer
 • INWESTYCJE
 • baner reklamowy
 • MIM
 • FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
 • MIASTA PARTNERSKIE
 • OFERTY PRACY
 • GALERIA
 • CERTYFIKATY
 • ANKIETY
 • PLAN MIASTA
 • Punkty teleadresowe
 • E_PUŁAP
 • Karta Dużej Rodziny
 • Rodzinny Mińsk
 • Żołnierze Wyklęci

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 40509