Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 września 2018

Imieniny:

Gerarda, Teodora, Marii

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Komisje Rady Miasta VII kadencji


Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego

 1. Wojdyga Piotr – przewodniczący
 2. Gąsior Dariusz
 3. Gryz Jerzy
 4. Makowski Marian
 5. Markowski Kazimierz
 6. Płochocki Tomasz

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • budżetu miasta, a w szczególności procedury uchwalania budżetu i zadań gospodarczych miasta
 • podatków
 • wykonywania budżetu
 • planów finansowych jednostek komunalnych
 • planów i programów gospodarczych miasta
 • gospodarowania majątkiem miejskim
 • rozpatrywania skarg z zakresu działania Komisji


Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska

 1. Markowski Kazimierz – przewodniczący
 2. Milewska-Stasinowska Krystyna
 3. Stolarczyk Izabela
 4. Szpetnar Paweł
 5. Szymkiewicz Teresa
 6. Ślusarczyk Robert

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • spółek komunalnych, a w szczególności gospodarki zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi
 • usług komunalnych
 • gospodarki odpadami
 • utrzymania dróg miejskich
 • gospodarki energetycznej
 • uciepłownienia miasta
 • utrzymanie zieleni i obiektów komunalnych
 • inwestycji finansowanych z budżetu miasta
 • ładu przestrzennego
 • gospodarki nieruchomościami
 • planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
 • komunikacji miejskiej
 • wydatków na inwestycje i usługi komunalne
 • rozpatrywanie skarg z zakresu działania Komisji
   

Komisja Oświaty i Wychowania

 1. Gałązka Robert - przewodniczący
 2. Gąsior Dariusz
 3. Kulma Dariusz
 4. Milewska-Stasinowska Krystyna
 5. Reda Barbara

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • edukacji publicznej
 • kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego
 • diagnozowanie potrzeb oświatowych w mieście
 • oceny wydatków na oświatę
 • oceny sieci publicznych (miejskich) przedszkoli, szkół podstawowych
  i gimnazjów oraz granic ich obwodów
 • sprawy samorządu uczniowskiego
 • wypoczynku
 • opieki nad dziećmi i młodzieżą
 • skarg w sprawach dotyczących zakresu działania Komisji
   

Komisja Rewizyjna

 1. Gryz Jerzy – przewodniczący
 2. Bodziony Kamil
 3. Gąsior Dariusz        
 4. Markowska Zofia
 5. Wojdyga Piotr

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • kontroli Burmistrza Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych
 • opiniowanie wykonania budżetu miasta
 • występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
 • opiniowanie wniosku o odwołanie Burmistrza Miasta
   

Komisja Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności

 1. Mirecki Waldemar – przewodniczący
 2. Cichocki Maciej
 3. Szpetnar Paweł
 4. Lipiński Łukasz
 5. Skrzyńska Monika
 6. Stolarczyk Izabela

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
 • współpracy z innymi samorządami lokalnymi
 • wymiany doświadczeń samorządowych
 • przestrzegania Statutu Miasta oraz innych przepisów miejskich
 • współpracy ze związkami zawodowymi, związkami pracodawców oraz organizacjami pozarządowymi, politycznymi i społecznymi
 • sprawy jednostek pomocniczych w mieście
 • sprawy handlu, usług dla ludności
 • opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • rozpatrywanie skarg z zakresu działania Komisji

Komisja Spraw Społecznych

 1. Dzienio Mariusz – przewodniczący
 2. Bodziony Kamil
 3. Cichocki Maciej
 4. Gałązka Robert
 5. Markowska Zofia
 6. Reda Barbara
 7. Skrzyńska Monika 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 • rozwoju kultury
 • inspirowanie działań rozwijających poczucie więzi z miastem i regionem
 • promocji gminy
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
 • upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki, sportu dzieci i młodzieży
 • pomocy społecznej
 • polityki prorodzinnej (w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej)
 • problemów społecznych i socjalnych osób niepełnosprawnych
 • wydatków na kulturę, pomoc społeczną, sport i rekreację
 • sprawy jednostek komunalnych w zakresie kultury, sportu i pomocy społecznej
 • współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami prowadzącymi działalność z zakresu spraw społecznych oraz ochrony zdrowia
 • rozpatrywanie skarg z zakresu działania Komisji

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 39072
baner toplayer
https://www.minsk-maz.pl/580,konkurs-na-najpiekniejsza-klacz-masci-kasztanowatej