Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 17 grudnia 2017

Imieniny:

Floriana, Olimpii, Jolanty

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Treść strony

Przedłużenie uprawnień do posiadania Karty

Przed upływem terminu ważności wskazanym na Karcie, rodzic / opiekun prawny może wnioskować o przedłużenie uprawnień do posiadania Karty. Przedłużenie uprawnień do posiadania Karty nastąpi poprzez wydanie nowej Karty na okres spełniania przez danego członka rodziny warunków Programu.

Warunkiem przedłużenia uprawnień do posiadania Karty jest złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki wniosku o wydanie Karty, oraz przedłożenie odpowiednich dla danej osoby / rodziny dokumentów. Okazanie dokumentów nie jest konieczne, gdy dokumenty nie uległy zmianie oraz nie upłynął termin ich ważności. W tej sytuacji okazanie dokumentów zastępuje oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, że dokumenty te nie uległy zmianie oraz nie utraciły ważności. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu ważności Karty.

Karta wydana na podstawie Zarządzenia nr 790/184/13 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wydawania, sposobu korzystania oraz wzoru Mińskiej Karty Dużej Rodziny z późniejszymi zmianami zachowuje ważność przez okres, na który została wydana.

W chwili odbioru nowej Karty, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczas posiadanej Karty w przypadku, gdy na dzień jej odbioru, dotychczas posiadana Karta nie utraciła ważności.

Karta, której upłynął termin ważności, nie podlega zwrotowi do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

 

Mińsk Mazowiecki, dn. 5.12.2016 r.

Rotator zdjęć

  • Gmina Mińsk Mazowiecki
  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 20479