Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 listopada 2017

Imieniny:

Emmy, Jana, Aleksandry

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony


Informacja dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”. Niepubliczne przedszkola wybrane w konkursie otrzymają na każdego wychowanka z budżetu miasta dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli publicznych.

Zadanie publiczne zostanie zlecone niżej wymienionym placówkom:
1. Przedszkole Prywatne „Kleksik”, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 39B.
2. Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start”, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 1 PLM „Warszawa 5/10.
3. Przedszkole Niepubliczne „Mali Giganci”, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 4 lok. U1.
4. Przedszkole Niepubliczne „Michałek”, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 41A Filia ul. Dąbrówki 29.

            
Właściciele tych przedszkoli są zobowiązani do: zapewnienia maksymalnie liczby 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla przedszkoli publicznych oraz zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto informuje się, iż bezpłatna podstawa programowa realizowana jest przez 5 godzin dziennie. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1,00 zł wyłącznie za dodatkowe godziny fizycznego przebywania dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Stawka żywieniowa ustalana jest przez właściciela placówki. Za całodzienną nieobecność dziecka w przedszkolu zarówno opłata za pobyt, jak i stawka żywieniowa podlegają zwrotowi. Za zajęcia dodatkowe realizowane w godzinach pracy placówki rodzice nie ponoszą dodatkowej opłaty. Dodatkowe zajęcia za odpłatnością mogą odbywać się tylko po zakończeniu pracy placówki.


Wszystkie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do wybranych w ramach konkursu przedszkoli są objęte powyższymi zasadami.

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten Burmistrz Miasta spełni poprzez wskazanie rodzicom miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku wystąpienia wolnych miejsc lub w przedszkolach niepublicznych – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i wyborze placówek.

W dniu 19 maja 2017r. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Zainteresowane udziałem w konkursie przedszkola niepubliczne są zobowiązane złożyć ofertę w terminie do dnia 13 czerwca 2017r. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 21 czerwca 2017r. Rodzice nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków i dokumentów. Burmistrz Miasta pisemnie wskaże przedszkole z placówek wyłonionych w drodze konkursu.

Zarządzenie Nr 700/200/17 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego


 

OGŁOSZENIE

W związku z budową nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 „Tęczowa Dolina” wnioski dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 prosimy składać w Gimnazjum Miejskim nr 2 w sali nr 21 (I p.) w godz. 9.00 – 15.00.


Witamy na stronie rekrutacji od przedszkoli miejskich

 

Nabór do przedszkoli miejskich trwa

od 29 marca (od godz. 8.00) do 14 kwietnia 2017 r. (do godz. 12.00)

 

Zapraszamy do zalogowania się na stronie rekrutacji

minskmaz.formico.pl

oraz do zapoznania się z informacjami załączonymi poniżej


Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie poprzez system elektroniczny.
 

Zasady rekrutacji

 • Do miejskich oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Mieście Mińsk Mazowiecki.
 • Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli - w roku szkolnym 2016/2017 będą przyjmowane na podstawie składanych przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z roczników 2014, 2013, 2012, 2011.
 • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej niż wskazane we wniosku o przyjęcie.
 • Wszystkie dzieci mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i, w przypadku wzięcia udziału w rekrutacji, będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inną placówkę niż wskazana we wniosku o przyjęcie.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych  prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie.
 • Nabór do Oddziału Specjalnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim odbywać się będzie poza systemem elektronicznym.
 • Przedstawione w ofertach przedszkoli i szkół podstawowych: ilość grup, ich przeznaczenie wiekowe oraz czas pracy oddziałów mogą ulec zmianie.
 • W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie dziecka ręcznie (formularze będą dostępne w przedszkolach miejskich od pierwszego dnia rekrutacji).


 

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 45259