Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 23 lutego 2018

Imieniny:

Izabeli, Damiana, Romany

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY DUŻEJ RODZINY, ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH NA KARTACH, WYSTĄPIENIA ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA PRAWO DO POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY


W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Burmistrz Miasta wydaje duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Duplikat Kart jest przyznawany i wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzetnej.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie duplikatu karty oraz do odebrania duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wnioski o wydanie duplikatu Karty są przyjmowane w Urzędzie Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim, pokój: 215.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Miasta.

W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza Miasta utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy Karta utraciła ważność.

Mińsk Mazowiecki, dn.01.07.2017r.

 

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 26211