Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 17 października 2019

Imieniny:

Lucyny, Wiktorii, Ignacego

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

 • "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap"    /   

Treść strony

"Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap"

 • Przechwytywanie


Rekordowe dofinansowanie

Projekt pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap" znalazł się wśród 12 z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 7 980 647,55, a kwota dofinansowania 6 783 550,41 zł.

Warto podkreślić, że cztery zadania inwestycyjne wymienione poniżej zostały już zrealizowane, co umożliwi częściową refundację dotychczas kosztów i wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości ponad 3,5 mln zł.  

 1. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Grzeszaka
 2. Budowa kanalizacji wód opadowych oraz zbiornika retencyjnego w ulicy Kolberga
 3. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Rodziny Łubieńskich
 4. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Narutowicza

W latach 2017-2019 będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Jaśminowej

2. Budowa kanalizacji wód opadowych w ulicy Osiedlowej

Dofinansowanie na realizację projektu jest najwyższym jakie Miasto pozyskało ze środków Unii Europejskiej i wymagało znacznego nakładu pracy oraz zaangażowania. Było to tym bardziej ważne i zasadne, gdyż w tym działaniu nie planowane są nabory wniosków w przyszłości. Liczymy na sprawną realizację projektu oraz uzyskanie zakładanych efektów ekologicznych.


 

W związku z realizacją projektu pt. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego  przez Instytucję

Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a.   Specjalny adres e-mail (nadużycia.POIS@mr.gov.pl) lub

b.  Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).


Aneks rozszerzający zakres projektu

Podpisano aneks rozszerzający zakres projektu

W kwietniu  br. Miasto Mińsk Mazowiecki wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. Wniosek uzyskał akceptację, czego efektem jest aneks zawarty 5 sierpnia 2019r.

W ramach rozszerzenia projektu zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej i inne elementy odwodnienia pasa drogowego w kolejnych 7 realizowanych przez Miasto zadaniach inwestycyjnych oraz refundowane wydatki związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w dwóch już zrealizowanych inwestycjach tj. budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej i ul. Konstytucji 3 Maja.

Wszystkie nowe inwestycje będą realizowane w latach 2019-2020.

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 17637