Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 14 grudnia 2017

Imieniny:

Jana, Alfreda, Izydora

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

Europa dla Obywateli
MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Repertuar kina MUZA

Informacja Burmistrza Miasta

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość składającą się z części działki gruntu Nr 926/15 o powierzchni 0,0150 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej  oraz nieruchomość składającą się z części działki gruntu Nr 458/10, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego o powierzchni 0,0020 ha (stanowisko handlowe Nr 14 na targowisku miejskim), przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat.

Wykaz

 

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 roku w Mińsku Mazowieckim nastąpi zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie ich selektywnego zbierania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, uchwałą Nr XVII.177.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki ze zmianami oraz uchwałą Nr XVII.178.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ze zmianami, odpady komunalne należy zbierać i oddawać zgodnie z powyższymi przepisami prawa, a w szczególności w podziale na frakcje w pojemniku lub worku koloru:

 • niebieskiego oznaczonego napisem papier, do którego wrzucamy:

  - opakowania z papieru i tektury;
  - gazety, czasopisma i ulotki;
  - zeszyty;
  - papier biurowy;

nie wrzucamy:
- odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki;
- kartony po mleku i napojach;
- papier lakierowany i powleczony folią;
- zanieczyszczony papier;
- papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych;

 • zielonego oznaczonego napisem „Szkło”, do którego wrzucamy:

  - butelki po napojach i żywności
  - słoiki
  - szklane opakowania po kosmetykach

nie wrzucamy:

- ceramika, doniczki, porcelana
- szkło okularowe i żaroodporne
- znicze z zawartością wosku
- żarówki, świetlówki i reflektory
- opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
- lustra i szyby

 • żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, do którego wrzucamy:

  - butelki plastikowe
  - nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
  - plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
  - opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
  - puszki po żywności
  - folia aluminiowa
  - opakowania po środkach czystości, kosmetykach

nie wrzucamy:

- opakowania po lekach
- zużyte baterie i akumulatory
- opakowania po farbach, lakierach i olejach
- plastikowych zabawek
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 • brązowego oznaczonego napisem „Bio”, do którego wrzucamy:

  - odpadki warzywne i owocowe
  - resztki jedzenia
  - gałęzie drzew i krzewów
  - skoszona trawa, liście, kwiaty
  - trociny i kora drzew

nie wrzucamy:

- ziemia i kamienie
- popiół z węgla kamiennego
- drewno impregnowane
- kości i odchody zwierząt
- oleju jadalnego
- płyt wiórowych i pilśniowych

 • czarnego oznaczonego napisem „Zmieszane”, do którego wrzucamy:

  - wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

nie wrzucamy:

- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony nie wymagają pojemnika lub worka do ich zbierania. Pozostałe frakcje  odpadów komunalnych należy zbierać w pojemniku lub worku odpowiednio oznaczonym napisem na przykład „popiół”.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem na zapewnienie pojemników we właściwych kolorach właściciele nieruchomości mają czas do dnia 30 czerwca 2022 roku. Pojemniki stosowane dotychczas należy oznaczyć odpowiednim napisem do dnia 1 stycznia 2018 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o zapewnienie na zarządzanych przez Państwa nieruchomościach stosowania powyższych zasad.

Ponadto posegregowane odpady (z wyłączeniem popiołu) w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim.

Dodatkowo przeterminowane leki można również oddać do aptek w Mińsku Mazowieckim przy ulicach:

 • Tadeusza Kościuszki 2 – "DBAM O ZDROWIE";
 • Konstytucji 3 Maja 7 – "ZIKO";
 • Konstytucji 3 Maja 7 – "DBAM O ZDROWIE";
 • Mikołaja Kopernika 5 – "ZIKO";
 • Warszawska 180 – "DBAM O ZDROWIE”;
 • Cicha 12 lok. 55 – "ZŁOTA APTEKA”;
 • Widok 2/4 – "DBAM O ZDROWIE";
 • Plac Stary Rynek 1 – "ZIKO",

które zostały przez Miasto Mińsk Mazowiecki wyposażone w odpowiednie do tego celu przeznaczone pojemniki.

Brak selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców spowoduje nie wywiązanie się  Miasta Mińsk Mazowiecki z obowiązku nałożonego wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, a tym samym naliczeniu kar, które w konsekwencji obciążą wszystkich mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że materiały określające prawidłowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (link:https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/News/news/segregacja-odpadow-od-1-lipca-2017-r/ ) oraz stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce Gospodarka Odpadami (link: https://www.minsk-maz.pl/342,gospodarka-odpadami.html )

Powstanie nowoczesny dworzec i centrum handlowe

Największa inwestycja ostatnich lat w Mińsku Mazowieckim – Centrum komunikacyjno-handlowe, rozpocznie się prawdopodobnie już w przyszłym roku. Po wielomiesięcznych dyskusjach z przedstawicielami firmy Dekada i PKP zmierzamy do finału prac projektowych nowego dworca kolejowego. Definitywnie żegnamy się z pierwotną koncepcją przebudowy, która nijak nie przystawała do wizerunku nowoczesnego, należącego do metropolii, miasta.

Mińsk Mazowiecki zyska nowoczesny dworzec z poczekalnią i kilkaset nowych miejsc parkingowych. Inwestor zachowa elementy Placu Dworcowego z wprowadzeniem dodatkowej części rekreacyjnej. Uwzględniony będzie węzeł komunikacyjny dla autobusów, w tym dla autobusów miejskich.

Przedwojenny dworzec kolejowy, który oglądać możemy na starych fotografiach, zachwycał swoją architekturą. Inwestor zapewni mieszkańcom sentymentalny powrót do historii. W projekcie istnieje założenie, że od strony peronów na elewacji pojawi się wizerunek mińskiego dworca sprzed zbombardowania.

*ostateczna wizualizacja może nieznacznie ulec zmianie

Spektakl w Klubie Żandarmerii Wojskowej

Biblioteczne AQUARIUM

Fabryka Świętego Mikołaja w Bibliotece Miejskiej

Dzieci na całym świecie marzą o tym legendarnym miejscu. Tajemnicza manufaktura, w której w niezwykły sposób powstają zabawki. Skarbnica dziecięcych marzeń i fantazji - Fabryka Świętego Mikołaja. Tegoroczna edycja naszej bibliotecznej fabryki już wkrótce! Przed Wami teatrzyki "Święty Mikołaj w wiosce Smerfów" i "Szydełkowa szopka babci Klary", wystawa w aQaurium o świętach Bożego Narodzenia na świecie oraz warsztaty plastyczne "Anielska sztuka", podczas których dzieci własnoręcznie wykonają ozdoby świąteczne - drewniane aniołki.

Informacja Burmistrza Miasta

Trochę słońca – edycja siedemnasta

„Jest taki dzień” – pod takim tytułem w tym roku szkoła przy Budowlanej przygotowała XVII  Koncert Charytatywny „Trochę słońca”. Organizatorzy zapraszają 10 grudnia na godz. 17.00 do szkolnej hali widowiskowo-sportowej.

„Trochę słońca” – to koncert charytatywny wymyślony i przygotowywany co roku przez Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Od tego roku placówka została przekształcona w Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II, ale koncert został. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły przygotowali jego siedemnastą edycję.

– Nadal będziemy pomagać najsłabszym, bo ciągle wierzymy, że mimo różnych zmian społecznych, obyczajowych, politycznych – naszym najważniejszym celem jest wychowanie dobrego, wrażliwego i aktywnego społecznie człowieka – podkreśla Grzegorz Wyszogrodzki, dyrektor papieskiej „Trójki”.

Jak zawsze podczas koncertu zbierane będą pieniądze, za które później w ciągu całego roku szkolnego finansowana będzie pomoc dla najuboższych uczniów szkoły. Dzięki temu funduszowi będą oni mogli razem z rówieśnikami wyjechać na wycieczkę, zwiedzić muzeum, obejrzeć spektakl w teatrze, wziąć udział w ciekawym wydarzeniu edukacyjnym.

Tegorocznym motywem przewodnim koncertu będą więzi międzyludzkie, które jak w soczewce skupiają się podczas wigilijnej wieczerzy. Część prezentacji tanecznych, muzycznych czy teatralnych, które będzie można obejrzeć w czasie koncertu, została przygotowana w ramach realizacji przez szkołę przy Budowlanej projektu „Bądźmy bliżej” w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”.

Zachęcamy do wybrania się w niedzielę na charytatywne koncertowanie. Na scenie wystąpią uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły. Będzie muzyka, śpiew, teatr, taniec. Atrakcją koncertu będzie kiermasz świątecznych prac artystycznych, na którym będzie można kupić niepowtarzalne ozdoby świąteczne, ręcznie wykonane prezenty, karty czy inne małe arcydzieła. Bądźmy razem, by pomagać!

Izabela Saganowska

 

Godziny pracy Urzędu Miasta 14 grudnia 2017

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
ŻE DNIA 14 GRUDNIA 2017 ROKU
URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
CZYNNY BĘDZIE DO GODZINY 15.30,
KASA
URZĘDU CZYNNA DO GODZINY 14.45.

Kamień pamięci przed Muzeum

REALIZACJA PROJEKTU „KAMIENIE PAMIĘCI” – STOLPERSTAINE

10 grudnia 2017 roku zapisał się w kartach historii Miasta i Powiatu Mińskiego, a także społeczności międzynarodowej dokonaniem wmurowania „Kamienia Pamięci” i odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconych dr. Janowi Hubertowi, przed oddziałem 7 Pułku Ułanów Lubelskich Muzeum Ziemi Mińskiej. „Kamienie Pamięci” poświęcone ofiarom niemieckiego nazizmu, montowane są w pobliżu ostatniego miejsca zamieszkania. Kamień został wmurowany osobiście przez pomysłodawcę i wykonawcę projektu niemieckiego artystę Gunter Demniga, który zaczął montowanie kostek brukowych z tabliczkami w roku 1995 w Kolonii. Jest ich tam 2.000, tyle samo w  Hamburgu, w Berlinie 3.000. W całych Niemczech ponad 20.000. Są też w Holandii, Austrii, Belgii, Czechach, Norwegii ,w całej Europie. Są i w Polsce we Wrocławiu i Słubicach, a od 10.12.2017r. w Mińsku Mazowieckim . Są tam, gdzie „INNI” (wg Hitlera) zostali unicestwieni. Ku przestrodze aby oddać im cześć i należną pamięć.

Projekt został przygotowany i przeprowadzony przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim i Berufsbildende Schulen "Eike von Repgov" w Magdeburgu w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Projekt otrzymał również poparcie i przychylność Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego. Przygotowanie wszystkich działań w projekcie trwało od stycznia 2016 roku do dnia wmurowania. Koordynatorami projektu byli Joanna Wójtowicz, Tomasz Wróblewski, Janusz Zduńczyk, Tomasz Płochocki, Sylwia Ast, Bodo Buchholz, Rita Rekowski.

Uroczystość miała dwie odsłony. Pierwsza odbyła się przed wjazdem głównym do 7 Pułku Ułanów Lubelskich gdzie nastąpiło wmurowanie Kamienia Pamięci, odsłonięcie tablicy i złożenie kwiatów. Całość była opatrzona modlitwą poprowadzoną przez Proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela ks. Mariana Sobieszka. Ceremonii towarzyszyła muzyka na trąbce w wykonaniu członka Miejskiej Orkiestry Sławomira Tkacza. Druga odsłona dokonana została w budynku Muzeum, domu dr Jana Huberta gdzie wszystkich przywitał Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy Tomasz Płochocki. Krótki rys historyczny i ideę projektu przedstawił dyrektor Tomasz Płochocki. Historię dr Jana Huberta zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim pod opieką Pani Agnieszki Szczepańskiej.

Wzniosłym akcentem była aranżacja muzyczna na fortepianie w wykonaniu Pani Joanny Nowik nauczyciela Miejskiej Szkoły Artystycznej. W uroczystości udział wzięli rodzina dr Jana Huberta, Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Proboszcz ks. Marian Sobieszek, Przewodniczący Rady Miasta Marian Makowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Emilia Piotrkowicz, przedstawiciel Burmistrza Miasta Diana Rokicka, Sekretarz Miasta Jadwiga Frelak, były Burmistrz Miasta Radny Powiatu Zbigniew Grzesiak, delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 5 z wicedyrektor Iwoną Kokoszką, młodzież, nauczyciele, poczty sztandarowe, Rada Rodziców z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy, delegacja nauczycieli z Magdeburga, Profesor  Tamar Rapoport z The Hebrev University of Jerusalem oraz mieszkańcy lokalnej społeczności Miasta. 

W imieniu społeczności Szkół z Mińska i Magdeburga, za udział i pomoc w realizacji projektu składamy serdeczne podziękowania, i wyrazy uznania.  

Red. Mechanik
 

Kupieckie Mensko

Szopka z Zagórza w MDK

Wraz z przeniesieniem przedstawień jasełkowych poza mury świątyń, pojawił się zwyczaj chodzenia z szopką od domu do domu, nazwany „chodzeniem po kolędzie”. Obyczaj ten w miastach rozwinął się już w XVII wieku, na wsiach w wieku XIX i lokalnie przetrwał do wieku XX. Szopka z Zagórza jest właśnie przykładem odrodzenia się tej tradycji. Pomysł jej prezentacji w Krakowie narodził się  w 2011 roku w Wydawnictwie VANDRE. Przeniesienia jasełkowej szopki w formie teatrzyku kukiełkowego podjął się Maciej Rudy, dla którego jest to tradycja rodzinna znana od kilku pokoleń. Do Krakowa przywiózł wszystkie kukiełki, wykonane przez jego dziadka. Tekst szopki pochodzący z okolic Starego Sambora pod Lwowem, z czasów zaborów, przechowywany był w pamięci i przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie. Scenografię w formie murów Jerozolimy stworzył Kazimierz Wiśniak, który namalował również kurtynę. Po pierwszym sezonie wystawienia szopki wydano książeczkę ze spisanym jej tekstem, do której ilustracje kukiełek stworzył Kazimierz Wiśniak. Corocznie artysta projektuje nowe bilety wstępu na Szopkę, a w 2016 roku, aby uczcić piąty jej sezon, przygotował reklamujący ją plakat.  W 2017 roku zostały wydane oficjalne znaczki pocztowe, a w czasie spektaklu uruchomiona okolicznościowa świąteczna poczta, z której uczestnicy mogą wysłać pozdrowienia na specjalnej kartce zaopatrzonej stemplem „Szopka z Zagórza”. Szopka wystawiana jest co roku od 6 stycznia do 2 lutego. W ciągu tych 6 lat szopkę oglądało tysiące widzów i ma już wiernych fanów.

Gośćmi specjalnymi były nierzadko wybitne osobistości m.in.: Józef „Żuk” Opalski - krytyk teatru i muzyki, literaturoznawca, reżyser teatralny; a także Elżbieta Bińczycka – teatrolog. Licznie przybywali także artyści kabaretu Piwnica pod Baranami m.in.: Anna Szałapak - artystka, etnograf, znawca szopek krakowskich; Leszek Długosz - aktor, literat, kompozytor, pianista; Ewa Wnuk-Krzyżanowska – artystka sceniczna, Tadeusz Kwinta – aktor.

"Dziadek do orzechów" w Miejskim Domu Kultury

Przed świętami mała Klara przenosi się w magiczną podróż. To ojciec chrzestny dziewczynki,  czarodziejskimi prezentami, wprowadza ją do krainy baśni ucząc jednocześnie dobrych manier. A kiedy Klara bierze do rąk dziadka do orzechów, cały jej dziecięcy świat się zmienia. Myszy, których bała się dziewczynka, przestają być już straszne. A dziadek do orzechów staje się jej obrońcą, przyjacielem i zabiera ją w magiczną podróż do krainy kwiatów, cukierków i lalek.

Muzyka Piotra Czajkowskiego nadaje tej historii niepowtarzalną słodycz.

Spektakl w wykonaniu Teatru Wariacja

MDK, 17 grudnia 2017 r. godz. 10.30, 12.30

bilet 10 zł/osoba

Kochamy pluszowe misie!

27 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim obchodzony był uroczyście Światowy Dzień Pluszowego Misia.

W tym dniu każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim ukochanym misiem. Pluszowe przytulanki opanowały nasze przedszkole- były misie duże, małe, brązowe, białe, zielone, ładnie wystrojone itd. Każdy z nich był piękny, wyjątkowy i niezastąpiony, bo nasz własny. Pomimo tego, iż w sklepach jest coraz więcej atrakcyjnych zabawek, moda na pluszowe misie nie przemija. Hasło, które dzieci powtarzały podczas dzisiejszej uroczystości „Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś” jest cały czas aktualne. Można było to zaobserwować chociażby po tym, z jaką czułością, delikatnością dzieci traktowały swoje misie.

Nie było osoby, która nie miałaby misia. Od rana każdy chwalił się swoją zabawką, prezentował swoim kolegom i koleżankom.

W salach wychowawczynie wspólnie z rodzicami i dziećmi przygotowały kąciki książki poświęcone bohaterom dnia. Można było tam zapoznać się z przygodami Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia Paddingtona, Misia Yogi itd.

Dzieci wykonały też piękne prace plastyczno-techniczne związane z misiami, które zdobiły sale i korytarze przedszkolne.

W tym roku szkolnym Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony był w formie urodzin. Po śniadaniu cała społeczność przedszkolna udała się do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na aulę, gdzie czekały na wszystkich niespodzianki. Dzieci ubrane odświętnie z urodzinowymi czapeczkami na głowach, z misiowymi opaskami i oczywiście ze swoimi ukochanymi pluszakami z zapartym tchem czekały na to, co ciekawego się wydarzy…

Na początek V-ce Dyrektor Jolanta Prus powitała wszystkich zgromadzonych, z misiami na czele. Opowiedziała o swoim misiu przyjacielu z dzieciństwa i życzyła udanej zabawy. Dzieci wysłuchały interesującej historii święta. Dowiedziały się, iż ta sympatyczna maskotka powstała w 1902 roku w Stanach Zjednoczonych.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do wesołej zabawy. Nie zabrakło tańców przy misiowych piosenkach „Jadą jadą misie”, „Pokochaj pluszowego misia”, „Dwa malutkie misie” itp. Dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat słynnych misiów podczas rozwiązywania zagadek słowno-obrazkowych. Było mnóstwo tańców i zabaw integracyjnych, które jeszcze bardziej scaliły naszą społeczność przedszkolną. Każda grupa wiekowa pod kierunkiem wychowawczyń przygotowała krótki występ artystyczny prezentując swoje talenty zgromadzonym.

Na zakończenie przedszkolaki wręczyły jubilatowi- Misiowi własnoręcznie zrobione prezenty, wyrecytowały życzenia i zaśpiewały gromkie sto lat. Dzieci złożyły też uroczyste przyrzeczenie. Obiecały nie krzywdzić swoich misiów, dbać o nie, reperować w razie zepsucia. Impreza była bardzo udana. Uśmiech nie schodził z twarzy dzieci i nikt nie miał ochoty opuścić auli…

Jolanta Prus podziękowała za przybycie na uroczystość, za wspaniałą zabawę i zaprosiła wszystkich do swoich sal na pyszny tort urodzinowy.

Dzieci obiecały, że od dziś częściej zabierały będą swoje pluszowe misie do przedszkola, bo następne urodziny będą dopiero za rok…

 

Monika Kowalewska-Głogowska
Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Mińsku Mazowieck

Sukces na miarę talentu – otwarcie „Podwórka Talentów NIVEA” w SP 6

Akcja „Podwórko Talentów NIVEA” zakończyła się dla naszej społeczności lokalnej sukcesem. Założeniem całego przedsięwzięcia było odkrywanie dziecięcych talentów, które mogą być rozwijane w różny sposób – przez wspólne spędzanie czasu z rodzicami, przez zabawę, tańce, angażowanie w gry kształtujące wyobraźnię i rozwijające myślenie czy  tworzenie prac plastycznych. Na każdym etapie rozwoju dziecka potrzebne jest odpowiednie wsparcie ze strony rodziców i opiekunów, które pobudzi kreatywność i wyobraźnię młodzieży. Rozwijanie talentów to rozwijanie pasji.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji szkoły, władz miasta, lokalnych mediów, rodziców uczniów SP 6, nauczycieli oraz wielu innych osób,  podmiotów i internautów udało się nam wygrać  niekonwencjonalny plac zabaw. Inicjatorem przystąpienia do kampanii był pan Rafał Czerechów, którego ideę rozpropagowały w szkole pani Agata Zychowicz oraz pani Anna Pessel. Dziś z satysfakcją patrzymy na efekt naszych wspólnych starań. Piękny nowoczesny plac zabaw zajmuje centralne miejsce na dziedzińcu szkoły. W dniu 12 grudnia 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie „Podwórka Talentów”.

Podwórko Talentów to plac zabaw zaprojektowany z myślą o rozwijaniu umiejętności dzieci w trzech dziedzinach - artystycznej, naukowej i sportowej. Wyposażony jest m.in. w huśtawkę bocianie gniazdo, kubik wspinaczkowy, trampoliny, grę skok w dal, kapsle i twister, urządzenie do balansowania, tablice muzyczne, bębny, tubę do rozmawiania, piaskownicę naukową, rowerek, planetarium, zegar słoneczny a wszystko to na bezpiecznej piaskowej nawierzchni. Nowoczesny plac zabaw, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju, który zapewni dzieciom atrakcyjne spędzanie czasu na świeżym powietrzu  stał się faktem.

Otwarciu „Podwórka Talentów” towarzyszyła bogata oprawa. Wszystkich gości w sposób niezwykle serdeczny powitała dyrektor placówki, pani Anna Zalewska. W uroczystości uczestniczyło wiele znamienitych person, dzięki zaangażowaniu których mogły ziścić się marzenia dzieci. Najważniejszym momentem ceremonii otwarcia było przecięcie wstęgi, którego dokonali: dyrektor SP 6 - pani Anna Zalewska, burmistrz miasta - pan Marcin Jakubowski, przewodnicząca rady rodziców - pani Marzena Stal, przedstawiciel rady rodziców - pan Rafał Czerechów, nauczyciel SP 6 - pani Anna Pessel, uczennica klasy 0A - Malwinka Szubińska, przewodnicząca samorządu uczniowskiego - Magdalena Matzanke. Proboszcz parafii, w której zlokalizowana jest szkoła, ksiądz Marian Sobieszek, poświęcił nowe miejsce zabaw, wyrażając nadzieję, że będą rozwijać się tu różne talenty, w tym duchowe.

W tym dniu nie zabrakło wielu przemówień, podziękowań i gratulacji oraz ciekawych występów artystycznych w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Goście mieli również możliwość obejrzenia prezentacji przedstawiającej przebieg głosowania oraz budowy „Podwórka Talentów”.  Pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim, którzy poprzez oddanie głosu w konkursie internetowym przyczynili się do tego, że uczniowie SP 6 mają wymarzony plac zabaw. Na zakończenie gali, pomimo późnej jesiennej pory, wychowankowie mogli przetestować miejsce zabaw. Miła uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

„Podwórko Talentów” jest nagrodą w internetowym konkursie firmy NIVEA. W rywalizacji brało udział  kilkuset uczestników z całej Polski. Kolejna edycja projektu firmy NIVEA zmobilizowała lokalną społeczność do działania, a dzięki  wystarczającej liczbie oddanych głosów (37263) Mińsk Mazowiecki znalazł się w finałowej 20. Z placu łączącego dobrą zabawę z dziecięcym rozwojem talentów będą mogły korzystać wszystkie dzieci, nie tylko wychowankowie naszej szkoły. Teraz nasi uczniowie będą mogli korzystać z wyjątkowego placu zabaw. Wygranie „Podwórka Talentów” to nasz wspólny sukces. Dyrekcja szkoły kieruje serdeczne słowa podziękowania do przyjaciół szkoły, którzy byli z nami do końca i oddali dla wspólnego dobra naszych dzieci swój cenny głos.

                                                                                                                                 Bożena Swatko

Wigilia Miejska

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 54