Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 18 listopada 2018

Imieniny:

Karoliny, Romana, Ottona

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2018 roku w Mińsku Mazowieckim nastąpi zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie ich selektywnego zbierania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, uchwałą Nr XVII.177.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki ze zmianami oraz uchwałą Nr XVII.178.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ze zmianami, odpady komunalne należy zbierać i oddawać zgodnie z powyższymi przepisami prawa, a w szczególności w podziale na frakcje w pojemniku lub worku koloru:

 • niebieskiego oznaczonego napisem papier, do którego wrzucamy:

  - opakowania z papieru i tektury;
  - gazety, czasopisma i ulotki;
  - zeszyty;
  - papier biurowy;

nie wrzucamy:
- odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki;
- kartony po mleku i napojach;
- papier lakierowany i powleczony folią;
- zanieczyszczony papier;
- papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych;

 • zielonego oznaczonego napisem „Szkło”, do którego wrzucamy:

  - butelki po napojach i żywności
  - słoiki
  - szklane opakowania po kosmetykach

nie wrzucamy:

- ceramika, doniczki, porcelana
- szkło okularowe i żaroodporne
- znicze z zawartością wosku
- żarówki, świetlówki i reflektory
- opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
- lustra i szyby

 • żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, do którego wrzucamy:

  - butelki plastikowe
  - nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
  - plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
  - opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
  - puszki po żywności
  - folia aluminiowa
  - opakowania po środkach czystości, kosmetykach

nie wrzucamy:

- opakowania po lekach
- zużyte baterie i akumulatory
- opakowania po farbach, lakierach i olejach
- plastikowych zabawek
- części samochodowych
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 • brązowego oznaczonego napisem „Bio”, do którego wrzucamy:

  - odpadki warzywne i owocowe
  - resztki jedzenia
  - gałęzie drzew i krzewów
  - skoszona trawa, liście, kwiaty
  - trociny i kora drzew

nie wrzucamy:

- ziemia i kamienie
- popiół z węgla kamiennego
- drewno impregnowane
- kości i odchody zwierząt
- oleju jadalnego
- płyt wiórowych i pilśniowych

 • czarnego oznaczonego napisem „Zmieszane”, do którego wrzucamy:

  - wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym

nie wrzucamy:

- przeterminowane leki i chemikalia
- zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
- zużyte baterie i akumulatory
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- zużyte opony

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony nie wymagają pojemnika lub worka do ich zbierania. Pozostałe frakcje  odpadów komunalnych należy zbierać w pojemniku lub worku odpowiednio oznaczonym napisem na przykład „popiół”.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem na zapewnienie pojemników we właściwych kolorach właściciele nieruchomości mają czas do dnia 30 czerwca 2022 roku. Pojemniki stosowane dotychczas należy oznaczyć odpowiednim napisem do dnia 1 stycznia 2018 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o zapewnienie na zarządzanych przez Państwa nieruchomościach stosowania powyższych zasad.

Ponadto posegregowane odpady (z wyłączeniem popiołu) w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim.

Dodatkowo przeterminowane leki można również oddać do aptek w Mińsku Mazowieckim przy ulicach:

 • Tadeusza Kościuszki 2 – "DBAM O ZDROWIE";
 • Konstytucji 3 Maja 7 – "ZIKO";
 • Konstytucji 3 Maja 7 – "DBAM O ZDROWIE";
 • Mikołaja Kopernika 5 – "ZIKO";
 • Warszawska 180 – "DBAM O ZDROWIE”;
 • Cicha 12 lok. 55 – "ZŁOTA APTEKA”;
 • Widok 2/4 – "DBAM O ZDROWIE";
 • Plac Stary Rynek 1 – "ZIKO",

które zostały przez Miasto Mińsk Mazowiecki wyposażone w odpowiednie do tego celu przeznaczone pojemniki.

Brak selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców spowoduje nie wywiązanie się  Miasta Mińsk Mazowiecki z obowiązku nałożonego wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, a tym samym naliczeniu kar, które w konsekwencji obciążą wszystkich mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że materiały określające prawidłowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (link:https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/News/news/segregacja-odpadow-od-1-lipca-2017-r/ ) oraz stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki w zakładce Gospodarka Odpadami (link: https://www.minsk-maz.pl/342,gospodarka-odpadami.html )

Wiecej informacji w zakładce Gospodarka Odpadami

Wstecz

Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 9289