Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 17 września 2019

Imieniny:

Justyny, Adriany, Hildegardy

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

 • Komunikacja Miejska i Strefa Płatnego Parkowania    /   

Reklama

 • KOMUNIKACJA MIEJSKA I STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Treść strony


Komunikacja Miejska


 • plakat A3 wrzesien2

ROZKŁADY JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH:


SCHEMAT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ


REGULAMIN PRZEWOZU ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU

 • regulamin_A3_do maila

UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA CEN BILETÓW...

Uchwała Nr XXIX.285.2017 w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Maz. z 31.05.2017r. poz. 5079)

W styczniu 2018 r. ruszyła komunikacja miejska. Przejazdy są bezpłatne dla posiadaczy MKM oraz zasłużonych krwiodawców, dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21. r.ż., inwalidów I grupy, inwalidów wojennych i wojskowych, umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz osób, które ukończyły 65. r.ż.

Dla pozostałych osób ceny biletów w obrębie jednej linii wynoszą odpowiednio:
2 zł normalny,
1 zł ulgowy.


Bilety miesięczne w obrębie wszystkich linii kosztują:
60 zł normalny
30 zł ulgowy.


Ulgi na przejazdy przysługują studentom szkół wyższych oraz emerytom i rencistom do dnia ukończenia 65. r.ż.

 1. Mińska Karta Mieszkańca (MKM) upoważnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.
 2. MKM wydawana jest bezpłatnie na okres jednego roku w Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim w postaci plastikowej karty zbliżeniowej. MKM jest własnością Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
 3. Do otrzymania MKM upoważniony jest każdy mieszkaniec, który dowolnym dokumentem ze zdjęciem potwierdzi  meldunek w Mińsku Mazowieckim oraz okaże pierwszą stronę rozliczenia rocznego PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składa wniosek o MKM:  z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego lub potwierdzenie UPO dla rozliczenia dokonanego przez internet.
 4. Jeśli wnioskujący o MKM nie posiada meldunku w Mińsku Mazowieckim, a mieszka w naszym mieście okazuje pierwszą stronę rozliczenia rocznego PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składa wniosek, gdzie wskazany jako adres zamieszkania będzie adres na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.
 5. Wniosek o wydanie MKM pobrać można ze strony www.minsk-maz.pl z zakładki „Komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania” lub w Urzędzie Miasta w pok.4.
 6. Składanie wniosków i wydawanie MKM odbywać się będzie w pok. 4 w Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim.
 7. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię lub skorzystać z bezpłatnej możliwości zrobienia zdjęcia do MKM przez pracownika Urzędu Miasta.
 8. MKM wydawana będzie „od ręki” lub w terminie do 5 dni po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 9. Przy zmianie danych osobowych duplikat MKM wydany będzie bezpłatnie.
 10. W przypadku zgubienia MKM koszt duplikatu wyniesie 10 zł.


Strefa Płatnego Parkowania


UCHWAŁY I WNIOSKI


INFORMACJE

 • SPP nie jest strefą parkingu strzeżonego.
 • SPP nie obejmuje swym obszarem parkingu płatnego przy ul. Kościuszki 2.
 • Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.30 do 16.30 w wysokości za:
  1) pierwszą godzinę – 2,00 zł;
  2) drugą godzinę – 2,20 zł;
  3) trzecią godzinę – 2,40 zł;
  4) czwartą i kolejne godziny – po 2,00 zł.
 • Ustala się roczną opłatę abonamentową za postój pojazdu samochodowego w SPP dla  mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki na jeden posiadany pojazd w wysokości 120 zł.
 • Ustala się opłatę zryczałtowaną za postój określonego pojazdu samochodowego w oznaczonej podstrefie w wysokości:
  1) 240 zł - za okres trzech miesięcy,
  2) 800 zł - za okres dwunastu miesięcy
 • Mieszkańcom SPP wydawane są karty do bezpłatnego parkowania w obrębie strefy, w której mieszkają.
 • Bezpłatne parkowanie w SPP:
  - osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową oznaczającą dany pojazd (parkujące pojazd na wyznaczonym miejscu - niebieska koperta),
  - kierujący pojazdami z napędem elektrycznym oraz pojazdami hybrydowymi,
  - kierujący motocyklami,
  - pracownicy służb obsługi miasta oraz Straż Miejska podczas wykonywania obowiązków służbowych.
 • Opłaty za postój pobierane są w następujący sposób: zakup biletów w parkomatach (gotówką lub kartą)  lub za pomocą aplikacji mobilnych SkyCash i Pango. Płacąc aplikacja mobilną, płacisz za rzeczywisty czas postoju.
 • Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w wysokości 50 zł, którą należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o jej nałożeniu wynosi ona 30 zł.
 • Wniosek o wydanie karty SPP lub abonamentu rocznego (dla osób uprawnionych zgodnie z Uchwałą) można pobrać ze strony www.minsk-maz.pl zakładka Komunikacja Miejska i Strefa Płatnego Parkowania oraz w pok. 4 w Urzędzie Miasta.
 • Składanie wniosków i wydawanie kart w pok. 4 w Urzędzie Miasta. Informacje pod nr. tel. 25 759 53 80.
   

Dane do przelewu - opłata abonamentowa/ zryczałtowana:
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
67 9226 0005 0024 4185 2000 0020
tytułem: opłata abonamentowa / zryczałtowana za postój, imię i nazwisko, nr rej. samochodu.
 

Dane do przelewu – opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój:
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
60 9226 0005 0024 4185 2000 0340
tytułem: nr zawiadomienia, nr rej. samochodu
 

Płatność gotówką w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 • SPP obszar z SPP4
  MAPKA STREF PŁATNEGO PARKOWANIA

Wzory kart do stref parkowania i na komunikację miejską


Rotator zdjęć

 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA
 • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 143959