Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 lutego 2018

Imieniny:

Bogusza, Macieja, Marka

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Zapraszamy do Klubu Czytelnika

Zapytaj Burmistrza

”Dobry start czyli finansowanie startupów i bezpłatne usługi doradcze”

Konsultacje społeczne

W związku z prośbą Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczącą poinformowania mieszkańców o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu informuję, że projekt uchwały jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl, w zakładce Uchwały zarządu oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa (III piętro, pokój 309 od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-15:00.
W dniu 19 lutego 2018r. w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegóły prac związanych z opracowywaniem projektu.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały
w terminie od 31 stycznia do 28 lutego 2018 r.:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
2.   ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

Kalendarz statystycznych badań ankietowych 2018

"O psychoterapii bez tajemnic"

W życiu każdej osoby pojawiają się trudne momenty. Często jesteśmy w stanie sami je przezwyciężyć. Niekiedy jednak okoliczności zewnętrzne i nasze wewnętrzne doświadczenia stają się przytłaczające. Nie potrafimy już sobie z nimi poradzić w znany nam sposób. Możemy wtedy doświadczać nieopanowanego lęku, niechęci, bólów psychosomatycznych, natrętnych zachowań i myśli, apatii, stałego uczucia przygnębienia. Często sami nie wiemy co zrobić, żeby poczuć się lepiej, a rozmowa z przyjacielem nie wystarcza. 

Zapraszamy na wykład "O psychoterapii bez tajemnic", który 22 lutego o godz.18.00 poprowadzi Anna Kabacińska z mińskiej poradni CS Sens.

Świąteczny czas w jazzowej odsłonie

ŚWIĄTECZNY CZAS W JAZZOWEJ ODSŁONIE to program Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki promujący swoje najnowsze "dziecko" - kolędy i pastorałki zagrane w zupełnie innych - nowoczesnych aranżacjach.

W niedzielę 21 stycznia o godzinie 18.0 w sali koncerowej msa, mogliśmy usłyszeć solistyczne popisy naszych muzyków w utworach w których można się spodziewać, wszystko już było jednak okazało się że nawet w kolędach można wpleść elementy jazzowe i rozrywkowe. Wystąpili jedni z najlepszych solistów w Polsce - Natalia Kaczorowska i Marcin Sójka. Ponadto nie zabrakło naszych wspaniałych mińskich artystów min. naszej Basi Majewskiej, Mai Ślązak- 12 lat oraz Mai Demianiuk. Całość przygotował i poprowadził dyrygent orkiestry Marcin Ślązak. Po brzegi wypełniona sala i liczne brawa to dowód na to, że program był świetnym pomysłem i przypadł w gusta naszych mińskich słuchaczy...

Będzie kolejna linia komunikacji miejskiej?

W środę, 7 lutego, w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego miała miejsce wspólna konferencja prasowa wójta gminy A. Janusza Piechoskiego oraz burmistrza Marcina Jakubowskiego.

Od kilku miesięcy władze miasta i gminy prowadzą rozmowy na temat wspólnej komunikacji publicznej. Pierwsze trzy linie uruchomione przez miasto okazały się sukcesem. Od 8 stycznia br. mieszkańcy Mińska Mazowieckiego oraz m.in. seniorzy 65+ i dzieci jeździć mogą miejskimi autobusami bezpłatnie.

Kolejnym etapem poprawy komfortu życia mieszkańców miasta i okalającej go gminy ma być uruchomienie następnej linii, która łączyłaby Stojadła i Targówkę. Przedsięwzięcie to wójt A. Janusz Piechoski zapowiedział jako wkład gminy w rozwój transportu publicznego. Autobusy przejeżdżałyby w pobliżu takich miejsc, jak: aquapark, kościół pw. św. Antoniego, dworzec kolejowy, ośrodek zdrowia i szpital. Tym samym mieszkańcy zyskaliby wygodniejsze połączenie zachodniej części miasta ze wschodnią i z centrum. Wstępne ustalenia burmistrza i wójta zakładają, że nowa linia utworzona przez gminę byłaby bezpłatna również dla mińszczan. Natomiast mieszkańcy gminy Mińsk Mazowiecki bez opłat korzystaliby z linii miejskich. Linia gminno-miejska byłaby również odpowiedzią na zapotrzebowanie dotyczące dojazdu do galerii handlowych w Stojadłach. Ze strony burmistrza Marcina Jakubowskiego  padła podczas spotkania deklaracja wydłużenia linii M1 do ul. Krasickiego, co wiąże się również z korzyściami dla osób mieszkających np. w Wólce Mińskiej.

Na konferencji prasowej poruszono również temat Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Wójt A. Janusz Piechoski przedstawił oczekiwania mieszkańców gminy odnośnie funkcjonowania SPP i możliwości zakupu biletów okresowych. W odpowiedzi Burmistrz poinformował o projekcie uchwały wprowadzającej opłatę zryczałtowaną – kwartalną, dla wszystkich użytkowników dróg, w tym również dla mieszkańców gminy. Na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (12 lutego) radni podejmą decyzję o wysokości opłaty za „bilet kwartalny.

 

Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa!

Miasto Mińsk Mazowiecki pozyskało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa! Zadanie będzie realizowane w publicznych szkołach podstawowych na terenie Mińska Mazowieckiego, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I-III. Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. Jedna grupa będzie liczyła maksymalnie 15 uczestników, a zajęcia będą realizowane w wymiarze godziny lekcyjnej raz w tygodniu w okresie od 12 lutego do końca roku szkolnego. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w każdej ze szkół, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji uczestników. Formularz zgłoszenia, który musi zostać wypełniony przez rodzica/opiekuna potencjalnego uczestnika projektu będzie do pobrania w Szkole, do której uczęszcza dziecko.

Projekt realizowany będzie również w semestrze zimowym, informacja zostanie opublikowana na początku września.

 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami

W środę, 7 lutego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie burmistrza z mieszkańcami. Rozmowy toczyły się wokół dwóch najważniejszych ostatnio tematów, czyli bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania. Mińszczanie sugerowali m.in. gdzie można umieścić dodatkowe przystanki, jeśli będzie taka możliwość oraz prosili o poszerzenie komunikacji o ościenną gminę.

Ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenia dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz dot. konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Konkurs fotograficzny ZSZ nr 2

Zespół  Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zaprasza uczniów do udziału w konkursie fotograficznym “Sleeveface z książką” pod Patronatem Starosty Mińskiego.
Sleeveface to zabawa polegająca na dopasowywaniu okładek książek do różnych sytuacji, ludzi i miejsc. Wystarczy więc wybrać okładkę książki i sprytnie wmontować ją w zdjęcie części swojej twarzy lub sylwetki i zrobić sleeveface . Liczymy na Waszą kreatywność, wyobraźnię i poczucie humoru!
Atrakcyjne nagrody czekają!
Więcej informacji na plakacie i w regulaminie konkursu (załączniki).

Repertuar Kina MUZA

Repertuar Kina MUZA w dniach 13 - 20lutego 2018
www.muzakino.pl
 

Wykład Anny Kabacińskiej "Psychoterapia bez tajemnic"

W życiu każdej osoby pojawiają się trudne momenty. Często jesteśmy w stanie sami je przezwyciężyć. Niekiedy jednak okoliczności zewnętrzne i nasze wewnętrzne doświadczenia stają się przytłaczające. Nie potrafimy już sobie z nimi poradzić w znany nam sposób. Możemy wtedy doświadczać nieopanowanego lęku, niechęci, bólów psychosomatycznych, natrętnych zachowań i myśli, apatii, stałego uczucia przygnębienia. Często sami nie wiemy co zrobić, żeby poczuć się lepiej, a rozmowa z przyjacielem czasem nie wystarcza.  
Zapraszamy na wykład "O psychoterapii bez tajemnic", który poprowadzi Anna Kabacińska z mińskiej poradni CS Sens.

Biblioteka Podróży z Adamem Robińskim

W pierwszej chwili pytasz: hajstry ? A co to jest? To bocian czarny. Piękny ptak. "Kiedyś było ich mnóstwo - tłumaczy Adam Robiński - a teraz, by je zobaczyć, potrzeba trochę cierpliwości i wiedzy, gdzie ich szukać." Podobnie jak Polski. Nie tej z przewodników i kolorowych folderów. Tej równie pięknej, a może nawet piękniejszej: tej, którą można odkryć tylko schodząc z bocznych dróg, także blisko nas, na Mazowszu.  Polskę dzikich rzek, rodzimej Sahary i Arktyki, zdziczałych starych sadów  i pięknego samotnika - bociana czarnego. Zanurzymy  się w tę Polskę z Adamem Robińskim, autorem książki "Hajstry. Krajobraz bocznych dróg" już wkrótce, 20 lutego o godzinie 18.30 na spotkaniu z cyklu Biblioteka Podróży. Niech będzie to zachęta do wędrówek po okolicy. W końcu wkrótce wiosna!

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami - relacja video

Jacek Siudziński Nieznany

Z cyklu poeci w pałacu - Urszula Kozioł

W ramach spotkań salonu poetyckiego tym razem poznamy twórczość Urszuli Kozioł - poetki ale także prozaiczki, felietonistki, autorki form dramatycznych, w tym inscenizacji dla dzieci oraz monodramów.

scenariusz i prowadzenie Anna Obszarna
wiersze czyta Magda Smalara

MDK, 25.02.2018, godz. 12:00 WSTĘP WOLNY

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Komisja Europejska ogłosiła rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jest to ogólnoeuropejska kampania, której zadaniem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizację i koordynację ERDK 2018 powierzył Międzynarodowemu Centrum Kultury w Krakowie. Celem ERDK 2018 jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy, a także pokazanie dziedzictwa kulturowego jako dorobku przeszłych pokoleń, który istotnie wpływa na naszą teraźniejszość. W całej Polsce w związku z rozpoczęciem ERDK planowane są działania i inicjatywy służące realizacji ww. celów.
Mając powyższe na względzie chciałbym zachęcić Państwa do przystąpienia do obchodów ERDK 2018 w wymiarze lokalnym. W szczególności pragnę zwrócić uwagę na możliwości i ogromny potencjał drzemiący w organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego instytucjach kultury. Wierzę, że przyłączenie się lokalnej społeczności do tego przedsięwzięcia może być doskonałą okazją do odkrywania i poznawania europejskiego i polskiego dziedzictwa, ale także może pozytywnie wpłynąć na poczucie przynależności do europejskiej rodziny. Organizowane w bieżącym roku wydarzenia kulturalne, kampanie albo projekty naukowe poświęcone tematowi dziedzictwa będą mogły uzyskać patronat ERDK 2018. Dodatkowe informacje dotyczące Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego znajdą Państwo w załączonym piśmie Dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury.

http://erdk2018.pl/


Z poważaniem
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki

 

MIM 01/02 2018 on line

ZMIANA GODZIN PRACY KASY URZĘDU MIASTA

Od 16.02.2018 r. zostały zmienione godziny pracy kasy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
W poniedziałki, wtorki i czwartki kasa będzie czynna w godz. 8.00 – 15.00
W środy w godz. 8.00-16.00 a w piątki 8.00- 14.00

 

 

Pozbądź się śmieci

3 marca w godz. 10.00-16.00 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II (ul. Budowlana 2) organizuje zbiórkę elektroodpadów. To dobra okazja, by zrobić wiosenne porządki w piwnicy, garażu, na strychu i pozbyć się starych, niepotrzebnych, zużytych sprzętów elektrycznych, elektronicznych lub baterii.
Zbiórka przeprowadzona zostanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre rady na elektroodpady – oddaj mnie w dobre ręce 2018” organizowanego przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Im więcej sprzętu zostanie zebrane podczas tej sobotniej akcji, tym większa szansa na nagrody dla szkoły i uczniów.
Każda firma, która przekaże zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, otrzyma Kartę Przekazania Odpadu (KPO). Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorką akcji, nauczycielka fizyki i chemii, Niną Ostrowską (e-mail: nina.ostrowska@sp3mm.pl).
Zachęcamy do wykorzystania zbiórki jako okazji do pozbycia się elektronicznych śmieci.

SP nr 3

Wielkopostny Dzień Skupienia dla nauczycieli powiatu mińskiego

Nie wyrzucaj jak leci - zbiórka elektrośmieci

Nie pozwól, aby zużyte sprzęty zatruwały nasza Ziemię! Zbiórka elektrośmieci odbędzie się na terenie Szkół Salezjańskich w dniach:
23.02.2018 w godz. 13.00-17.00, 24.02.2018 w godz. 9.00-13.00

Repertuar Kina MUZA

REPERTUAR KINA MUZA DO 27 lutego 2018
www.muzakino.pl

 

IV edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI MARCIN JAKUBOWSKI objął honorowy patronat nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”.

Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/

Zgłoszone do 30 marca 2018 roku projekty przejdą weryfikację komisji grantowej. Wybrane inicjatywy zostaną poddane głosowaniu klientów Tesco. W tej edycji w każdym z mikroregionów grant zdobędzie nie jedna, a trzy organizacje społeczne!

Do organizacji społecznych w województwie mazowieckim trafiły granty o łącznej puli 260 000 złotych. Zaangażowani mieszkańcy zrealizowali 52 projekty, wpływające na modernizację lokalnego otoczenia.

W ciągu trzech dotychczasowych edycji programu „Decydujesz, pomagamy” klienci Tesco w Polsce wrzucili do urn ponad 15 mln żetonów, wybierając tym samym najciekawsze pomysły. W ten sposób Tesco, słuchając głosów lokalnych społeczności wsparło 400 projektów, przekazując na ich realizację  2,15 mln złotych.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://pomagamy.tesco.pl/

 

Rotator zdjęć

  • Gmina Mińsk Mazowiecki
  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 1480