Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 19 czerwca 2018

Imieniny:

Romualda, Gerwazego, Protazego

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Konsultacje społeczne

W związku z prośbą Marszałka Województwa Mazowieckiego, dotyczącą poinformowania mieszkańców o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu informuję, że projekt uchwały jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.mazovia.pl, w zakładce Uchwały zarządu oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa (III piętro, pokój 309 od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-15:00.
W dniu 19 lutego 2018r. w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegóły prac związanych z opracowywaniem projektu.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały
w terminie od 31 stycznia do 28 lutego 2018 r.:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
2.   ustnie do protokołu;
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

Wstecz

Rotator zdjęć

  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA
  • Gmina Mińsk Mazowiecki

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 13102
baner toplayer
FESTIWAL 4M