Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 15 listopada 2018

Imieniny:

Alberta, Artura, Leopolda

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

 • Europa dla Obywateli
 • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 2296/1 o powierzchni 1854 m2, stanowiąca zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00085213/0 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Górki.
 2. Przeznaczenie terenu, na którym położona jest zbywana nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975): w części pod mieszkalnictwo jednorodzinne wszystkich typów z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu, a w części pod urządzoną zieleń publiczną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług związanych z obsługą funkcji podstawowej maksymalnie na 10% terenu oraz dopuszczeniem wód powierzchniowych.
 3. Cena wywoławcza – 275.000,00 zł.
 4. Termin i miejsce przetargu: 18 września 2018 roku o godz.11oo w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1.
 5. Wysokość wadium: 30.000,00 zł (płatne w pieniądzu).
 6. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można: w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595351 lub 25 7595323 - codziennie w godzinach urzędowania do 10 września 2018 r. włącznie.

Wstecz

Rotator zdjęć

 • Gmina Mińsk Mazowiecki
 • MKS MAZOVIA
  MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 9250