Miasto Mińsk Mazowiecki

Zdjęcia w topie

Zmiana wizualizacji

Data

Dzisiaj jest 24 lutego 2019

Imieniny:

Bogusza, Macieja, Marka

Menu główne

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja zabytków

Księga gości

Wpisz się do księgi gości. Zostaw po sobie ślad.

Newsletter

Newsletter
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Podaj poniżej adres e-mail

Reklama

  • Europa dla Obywateli
  • MSA wyposażenie

Nawigacja:

Treść strony

Wprowadzono opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informuję, iż ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzono opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 i art. 298 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne.

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo wodne, która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne.  W celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobligowany do zbierania ww. oświadczeń za poszczególne kwartały roku.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane złożyć oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału tj. za III kwartał 2018 r. w terminie 1 - 30 października 2018 r. Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, Biuro Obsługi Klienta (pok. 4) lub drogą pocztową na adres Urzędu.

Wzór oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

(link do oświadczenia).

Wstecz

Rotator zdjęć

  • Gmina Mińsk Mazowiecki
  • MKS MAZOVIA
    MKS MAZOVIA

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 759 53 11
fax +48 25 758 40 25
e-mail: boi@umminskmaz.pl

Licznik

Licznik odwiedzin 19159